KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
tel. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

17
april
2019
Суспільно-політичні настрої населення України напередодні другого туру виборів Президента України: результати телефонного роллінгового опитування 6-16 квітня 2019 року
З 6 по 16 квітня КМІС провів так зване роллінгове опитування. Опитування проводилось щодня, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Дизайн дослідження побудований таким чином, щоб отримати репрезентативні результати як загалом для усього зібраного масиву відповідей, так і окремо для кожних двох днів опитування. Використовується метод «ковзного середнього»: наприклад, опитування розпочалось 6 квітня, перший набір даних, що аналізується - за 5-6 квітня, наступний – за 6-7 квітня, потім  - за 7-8 квітня і т. д. Таким чином, кожен день вноситься нова «порція» даних, але при цьому зберігається достатній обсяг вибірки для аналізу. Для забезпечення репрезентативності масиву в цілому і масивів для окремих пар днів будувалися спеціальні статистичні ваги, які приводили структуру масивів у відповідність з офіційною статистикою за такими параметрами, як регіон, тип населеного пункту (місто/село), стать, вік. В ході роллінгового опитування проведено 2200 інтерв'ю (6-16 квітня), похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 5%.
16
april
2019
Social and political attitudes of the population of Ukraine on the eve of the second round of the elections of the President of Ukraine: April 2019

If the elections were held in mid-April among those who are going to vote and decided with the choice:

  • 72.2% would vote for V.Zelenskyi;
  • 25.4% – for P.Poroshenko;
  • 2.4% – would spoil the ballot.
9
april
2019
ХТО ЗА КОГО ПРОГОЛОСУВАВ: ДЕМОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКЗИТ-ПОЛУ

31 березня 2019 року, у день виборів Президента  України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів  Національний екзит-пол’2019.

Управління проектом, його фінансовий і медійний менеджмент здійснює  Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконує КМІС. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.

7
april
2019
Comparison of pre-election polls and exit-polls with elections` results President of Ukraine, 2019 (1st round)

 

The version is corrected with the account of the contributors on Facebook

The most accurate pre-election survey appeared to be from KIIS (average deviation - 1.2), in the second place there is the survey of SOCIS (1.5), followed by a telephone survey of KIIS and "Rating" (2.1 each), followed by "Info Sapiens" (2.3) and Razumkov Center ( 2.4).

As to exit-polls, the most accurate results are in "National exit-poll" (KIIS, Razumkov Center, DI) as well, although all exit-polls were very close in accuracy - the average deviation is 0.8-1.3.

31
march
2019
NATIONAL EXIT POLL-2019 DATA ON THE RESULTS OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS AS OF 8 PM

On March 31, 2019, the day of elections of the President of Ukraine, the National Exit Poll-2019 Consortium, which is made up of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF), the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) and the Oleksandr Razumkov Economic and Political Studies Center (Razumkov Centre), has conducted the National Exit Poll-2019.

DIF is responsible for financial and media management of the exit poll. KIIS is responsible for scientific management of the project, development of the sample, and coordination of the polling. The polling of voters at the exits of polling stations has been conducted by the KIIS and Razumkov Center.

FILTR BY DATE
Year:
Month: