КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
тел. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Україна, Росія, Білорусь – взаємні оцінки населення

Прес-реліз підготовлено Ліаною Новіковою    

Прес-реліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології,  російської недержавної дослідницької організації  «Левада-Центр», та білоруської соціологічної компанії Novak.  Всі три компанії ставили ті ж самі запитання в своїх опитуваннях, проведених у травні 2014 (в Україні опитування проводилося українською чи російською мовами на вибір респондента).

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування громадської думки «Омнібус» з 29 квітня до 11 травня 2014 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти.

 Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Російська компанія «Левада-центр» провела опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 23 до 26 травня 2014 року, опитано 1600 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Білоруська компанія Novak провела провела опитування за репрезентативною для Білорусі вибіркою з 26 квітня до 18 травня 2014 року, опитано 1066 респонденти у віці від 18 років.

 

52% населення України в цілому добре ставляться до Росії   і  тільки 35% населення Росії в цілому добре ставляться до України.

85% населення України в цілому добре ставляться до Білорусі і  тільки  57% населення Білорусі в цілому добре ставляться до України.

Тобто, незважаючи на агресію Росії, населення України більш доброзичливо ставиться до двох сусідніх країн, ніж населення цих країн ставиться до України.

У Росії і Білорусі взаємні дружні стосунки – 85% населення Росії цілому добре ставляться до Білорусі  і    81% населення Білорусі  в цілому добре ставляться до Росії.
 
Рис. 1.  Травень 2014 р.  Відсоток дорослого населення даної країни, які мають добре або дуже добре ставлення до тієї чи іншої країни
(напрямок стрілки вказує на напрямок відношення (до кого))

Є суттєва регіональна диференціація (Таблиця 1), але в усіх регіонах України переважна більшість має позитивне ставлення до Білорусі.  У Західному регіоні таке ставлення у 79% населення (а негативне у 8,5%), у Центральному регіоні 81,5% мають позитивне ставлення (та 7% негативне), у Південному в цілому добре ставляться до Білорусі 91%, погано – 4%, у Східному приблизно та ж ситуація (92% та 3% відповідно).

Різниця за статтю та рівнем освіти є несуттєвою. Значуща диференціація у ставленні до Білорусі простежується серед вікових груп (Таблиця 2) : зі збільшенням віку респондента зростає позитивне ставлення. Так, наприклад, серед двох найстарших груп добре ставляться по 88% (погано майже 4%), у віковій групі 50-59 років – 90% (погано – 4,5%) а у наймолодшій позитивне ставлення у 81% (негативне – у 7,5%).

 

52% населення України в цілому добре ставляться до Росії (17% дуже добре і 35% в основному добре),  38% - в цілому погано (10% не визначились).

 

При цьому існує суттєва регіональна диференціація (Таблиця 3). Так, у Західному регіоні 30% висловили позитивне ставлення до Росії, а 59% - негативне. Центральний регіон характеризується найбільш «змішаними» оцінками : позитивне ставлення висловили 43%, а негативне – 44%. Південний та Східний регіони характеризуються більш позитивним ставленням до Росії : у Південному 65% мають позитивне ставлення і 26% - негативне, у Східному – 77% та 18% відповідно.

Також можна простежити різницю у ставленні до Росії за рівнем освіти респондентів (Таблиця 4).  Так, групи населення із повною середньою та середньою спеціальною освітою вирізняються більш позитивним ставленням : у першій вищезазначеній групі 53% мають позитивне ставлення та 37% негативне, у другій – 58% та 33% відповідно. Серед тих, хто має неповну середню освіту, 42,5% висловили позитивне ставлення до Росії і 43% - негативне , а серед тих, хто здобув вищу освіту, 49% та 42% відповідно.

Значуща диференціація у ставленні до Росії є і серед вікових груп (Таблиця 5).  Найбільш яскраво відмінності між наймолодшою та найстаршою віковими групами простежується у дуже доброму ставленні до Росії (серед молоді таких майже 12%, серед найстаршої групи – 24%), а також в «в основному поганому» ставленні до Росії (серед молоді – це 23%, а серед найстарших – 14%). У цілому ж у віковій групі 18-29 років добре ставляться 43%, а погано – 45%, у групі 30-39 років – 54% та 35% відповідно. Серед населення 40-49 років позитивне ставлення висловили 53%, негативне – 40%, а в групі 50-59 років – 58% та 34% відповідно. 54% людей 60-69-річного віку мають позитивне ставлення до Росії, а 35% - негативне. У віковій групі 70+ ці частки складають 55% та 34% відповідно.

 

Досліджувалось не тільки ставлення до країн в цілому, але і окремо до жителів країн і до керівництва країн.

 

80% населення України в цілому добре ставляться до росіян (32% дуже добре і 48% в основному добре),  13,5% - в цілому погано.

81% населення Росії в цілому добре ставляться до українців (22% дуже добре і 59% в основному добре),  12% - в цілому погано.

 

Є суттєва регіональна диференціація (Таблиця 6), але в усіх регіонах України переважна більшість має позитивне ставлення до мешканців Росії.  У Західному регіоні таке ставлення у 71% населення (а негативне у 20%), у Центральному регіоні 73% мають позитивне ставлення (та 18,5% негативне), у Південному в цілому добре ставляться до росіян 85%, погано – 9%, у Східному приблизно 91% та 4% відповідно.

Різниця за статтю та рівнем освіти є несуттєвою. Значуща диференціація у ставленні до росіян, як і у випадку ставлення до Білорусі, простежується серед вікових груп (Таблиця 7). Так, у найстаршій групі добре ставляться до росіян 80% (погано 10,5%). У вікових групах 50-59 та 60-69 років добре ставлення до росіян у 83,5% (погане – 11,5%) та 80% (погане – 14%) відповідно. У групі дорослих 40-49 років 82% ставляться до росіян добре, а 11% погано. У наймолодшій віковій групі позитивне ставлення у 76 % (негативне – у 17%), а у групі 30-39 років у 77% та 16% відповідно.

 

Протилежна ситуація виявляється у ставленні населення України до керівництва Росії і населення Росії до керівництва України.

71% населення України в цілому погано ставляться до керівництва Росії (56% дуже погано і 15% в основному погано),  19% - в цілому добре (10% не визначились).

79% населення Росії в цілому погано ставляться до керівництва України (29% дуже погано і 50% в основному погано),  11% - в цілому добре (10% не визначились).

 

Є суттєва регіональна диференціація у відношенні українців до керівництва Росії (Таблиця 8).  У Західному регіоні позитивне ставлення тільки у 2,5% населення (а негативне у 95%), у Центральному регіоні 5% мають позитивне ставлення (та 85% негативне), у Південному в цілому добре ставляться до росіян 18,5%, погано – 67,5%. Тільки у Східному регіоні дещо більше половини населення (56%) добре ставляться до  керівництва Росії (і 29% погано).

Різниця за статтю – несуттєва. Значима диференціація у ставленні простежується за рівнем освіти, однак серед респондентів усіх рівнів освіти переважає негативне ставлення до керівництва Росії (Таблиця 9). Так, серед тих, хто немає середньої освіти позитивне ставлення у 12,5%, негативне – у 74%, серед тих, хто має повну середню освіту, позитивне – 22%, негативне – 69,5%, серед людей з середньою спеціальною освітою позитивне ставлення у 22%, негативне – у 68%, а серед тих, хто має вищу освіту добре ставляться – 16%, погано – 75%.

Значимі відмінності у ставленні також є серед різних вікових груп (Таблиця 10). Наприклад, серед наймолодшої групи частка респондентів, які позитивно ставляться до керівництва Росії тільки 14%, а в групі 30-39 років ця частка найбільша – 23%. У найстаршій віковій групі негативно ставляться 66%, у групах 50-59 та 60-69 років таких по 70%, у групі 40-49 років – 73%, 30-39 р. – 68,5%, а в наймолодшій погано ставляться до керівництва Росії 78%.

                                                                                    


 

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Білорусі?

За регіонами:

  Захід Центр Південь Схід Україна загалом
дуже добре 17.1 27.6 43.5 51.9 34.1
в основному добре 61.8 54.0 47.2 40.0 51.2
в основному погано 6.7 4.7 3.3 1.8 4.2
дуже погано 1.7 2.2 0.4 0.9 1.4
Важко сказати  12.7 11.5 5.7 5,4 9.1
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 2

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Білорусі?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
дуже добре 24.5 32.9 32.4 38.5 38.3 43.3
в основному добре 56.5 49.9 52.3 51.7 50.4 43.7
в основному погано 5.9 4.9 5.4 3.4 2.5 2.1
дуже погано 1.6 1.6 1.2 1.1 1.3 1.4
Важко сказати  11.6 10.7 8.7 5.3 7.5 9.5
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

За регіонами:

  Захід Центр Південь Схід Україна загалом
дуже добре 4.8 6.9 22.6 40.2 17.3
в основному добре 24.8 36.1 42.5 36.6 35.0
в основному погано 24.2 25.2 15.4 8.8 19.1
дуже погано 35.2 18.8 10.6 9.0 18.7
Важко сказати  11.0 13.0 8.9 5.4 9.9
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 4

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії? 

За рівнями освіти:  

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
дуже добре 15.0 16.3 19.0 16.9
в основному добре 27.5 36.9 38.7 31.8
в основному погано 24.0 19.0 16.3 20.9
дуже погано 19.2 17.8 17.1 21.1
Важко сказати  14.4 10.0 8.9 9.4
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 5

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
дуже добре 11.6 20.3 14.0 18.8 17.0 24.2
в основному добре 31.8 33.5 38.8 39.0 36.9 30.9
в основному погано 23.2 18.1 21.8 19.1 15.8 14.0
дуже погано 21.8 17.3 18.2 15.2 19.5 19.6
Важко сказати  11.6 10.7 7.2 7.9 10.8 11.2
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 6

Як Ви в цiлому ставитесь зараз до росiян (мешканцiв Росiї)?

За регіонами:  

  Захід Центр Південь Схід Україна загалом
дуже добре 19.4 16.6 41.6 56.3 31.7
в основному добре 51.9 56.8 43.8 35.0 47.9
в основному погано 14.2 12.4 7.8 2.7 9.6
дуже погано 5.6 6.1 1.3 1.6 3.9
Важко сказати  9.0 8.0 5.4 4.5 6.9
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 7

Як Ви в цiлому ставитесь зараз до росiян (мешканцiв Росiї)?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
дуже добре 21.5 33.7 29.0 36.3 32.5 41.5
в основному добре 54.2 43.6 53.4 47.3 47.5 38.7
в основному погано 13.4 10.4 8.1 8.2 10.0 6.3
дуже погано 3.6 5.5 3.0 3.4 3.8 4.2
Важко сказати  7.3 6.8 6.6 4.8 6.3 9.2
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 8

Як Ви в цілому ставитесь зараз до керівництва Росії? 

За регіонами:  

  Захід Центр Південь Схід Україна загалом
дуже добре 0.8 1.1 7.0 28.9 8.5
в основному добре 1.7 4.1 11.5 27.5 10.4
в основному погано 10.8 14.5 23.3 12.6 15.2
дуже погано 84.2 70.9 44.3 16.7 56.1
Важко сказати  2.5 9.4 13.9 14.2 9.9
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 9

Як Ви в цілому ставитесь зараз до керівництва Росії? 

За рівнями освіти:  

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
дуже добре 6.6 8.7 9.7 7.3
в основному добре 6.6 10.8 12.4 9.1
в основному погано 9.6 16.5 17.1 13.1
дуже погано 64.7 53.0 51.2 62.3
Важко сказати  12.6 11.0 9.7 8.1
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 10

Як Ви в цілому ставитесь зараз до керівництва Росії? 

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
дуже добре 4.8 10.2 7.2 11.2 9.2 9.1
в основному добре 9.1 12.9 11.3 9.2 10.0 9.5
в основному погано 17.8 17.1 13.7 14.8 12.9 13.3
дуже погано 60.3 51.5 59.1 54.9 57.1 53.0
Важко сказати  8.0 8.3 8.7 9.8 10.8 15.1
РАЗОМ 100 100 100 100 100

17.6.2014
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: