КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Як змінювалося ставлення населення України до Росії та населення Росії до України в першій половині 2017 року

Прес-реліз підготувала Тетяна Пясковська

 

Ставлення населення України до Росії залишається кращим, ніж ставлення населення Росії до України, кількість позитивно налаштованих українців зростає (лютий 2017 – 39%, травень 2017 – 44%). Ситуація в Росії прямо протилежна – кількість позитивно налаштованих до України зменшилась з початку року на 8 процентних пунктів (січень 2017 – 34%, травень 2017 – 26%).

Кількість бажаючих закритих кордонів між двома країнами в Україні зменшилась (лютий – 47%, травень – 43%), в Росії навпаки дещо збільшилась (січень – 33%, травень – 35%)

 

Прес-реліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

З 20 по 29 травня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040  респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр»  проводив опитуванняза репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 людини у віці 18 років і старше, в період 19-22 травня 2017 року.

В ході дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»

  • Ставлення населення України до Росії залишається кращим ніж ставлення населення Росії до України, кількість позитивно налаштованих українців зростає (лютий 2017 – 39%, травень 2017 – 44%). Ситуація в Росії прямо протилежна – кількість позитивно налаштованих до України зменшилась з початку року на 8 процентних пунктів (січень 2017 – 34%, травень 2017 – 26%).

  • Порівняно з лютим 2017 р. кількість негативно налаштованих українців до Росії зменшилася, у лютому вона складала складає 46%, у травні – 37%. В Росії ця кількість збільшилася з 54% у січні до 59% у травні.

  • Порівняно з лютим 2017 р.  кількість українців, позитивно налаштованих до Росії, збільшилася у всіх регіонах, крім Східного (див. таблицю 5 у Додатках): Західний (було 20%, стало 25%), Центральний (було 32% стало 39%), Південний (було 55% стало 68%). Щодо Східного регіону, то кількість тих, хто позитивно ставиться до Росії, зменшилася (було 68% стало 48%), але приблизно вдвічі збільшилася кількість тих, кому важко сказати (з 16% до 33%, тобто на 17 процентних пунктів); можливо, це означає, що позитивне ставлення до Росії у Східному регіоні суттєво не зменшилося, але респонденти не хочуть казати, що позитивно ставляться до Росії і обирають відповідь «важко сказати».

  • Порівняно з лютим 2017 р кількість українців, негативно налаштованих до Росії суттєво зменшилася у всіх регіонах, крім Східного: Західний (було 69%, стало 56%), Центральний (було 55% стало 42%), Південний (було 25% стало 19%). У Східному регіоні кількість негативно налаштованих до Росії практично не змінилася (було 16%, стало 19%, але ця різниця незначуща).

Графік 1. Динаміка позитивного ставлення населення України до Росії і населення Росії до України (% тих, хто ставиться до іншої країни добре і дуже добре)

Динаміка відповідей на запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?»

  • Порівняно з лютим 2017 р. зменшилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Росією (було 47% стало 43%). Кількість тих, хто бажає дружніх стосунків двох незалежних держав з відкритими кордонами без віз та митниць, навпаки, збільшилася  (було 43%, стало 47%). Об’єднатися в одну країну бажають 4% опитаних українців (у лютому було 2%).  

  • В Росії порівняно з січнем 2017 р. дещо збільшилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Україною (було 33% стало 35%), несуттєво, але зменшилася кількість тих, хто бажає дружніх стосунків з Україною (було 53% стало 50%). В іншому ситуація не змінилася, об’єднатися в одну країну, як і в січні, бажають 9% росіян.

Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?*


* Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто  відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів та митниць (див таблиці нижче).

 

За регіональним розподілом:

 

ü  Найбільше тих, хто вважає, що відносини з Росією мають бути такими самими, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями, спостерігається в Західному (65%) та Центральному (46%) регіонах, найменше – у  Південному (21%). У Східному регіоні так відповіли 30% опитаних

ü  Найбільше тих, хто вважає, що Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами  – з відкритими кордонами, без віз і митниць, спостерігається у Південному (72%) та Східному (56%) регіонах, найменше таких у Західному регіоні (27%). У Центральному регіоні так відповіли 43% опитаних

ü  Найбільше тих, хто вважає, що Україна й Росія мають об'єднатися в одну державу, серед мешканців Південного регіону (6%), дещо менше у Східному (4%), ще менше у Центральному (3%). Найменше таких відповідей у Західному регіоні (1%)

 


 

Додаток 1.Формулювання запитань з анкети

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?  ОДНА ВІДПОВІДЬ

Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами  – із закритими кордонами, візами, митницями 1
Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами  – з відкритими кордонами, без віз і митниць 2
Україна й Росія мають об'єднатися в одну державу 3
ВС/НВ 9

 

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

дуже добре 1  в основному погано 3 ВАЖКО СКАЗАТИ  9
в основному добре 2  дуже погано 4    

 

ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1. Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії? 

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, %
Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
Квіт.08 88 7 5 100 Бер.08 55 33 12 100
Вер.08 88 9 3 100 Вер.08 38 53 10 100
Лют.09 91 5 4 100 Січ.09 29 62 10 100
Трав.09 93 4 3 100 Тра.09 33 56 11 100
Жовт.09 92 6 3 100 Вер.09 46 44 10 100
Бер.10 90 6 4 100 Бер.10 59 29 12 100
Чер.10 92 6 3 100 Лип.10 70 22 9 100
Жовт.10 93 4 3 100 Жов.10 67 21 12 100
Лист.11 80 13 7 100 Вер.11 68 23 9 100
Лют.12 85 9 6 100 Січ.12 64 25 12 100
Вер.12 83 11 6 100 Вер.12 74 17 10 100
Лют.13 85 8 7 100 Лют.13 69 21 9 100
Трав.13 81 10 9 100 Тра.13 72 18 9 100
Лист.13 82 10 8 100 Вер.13 69 22 8 100
Лют.14 78 13 9 100 Січ.14 66 26 9 100
Трав.14 52 38 10 100 Трав.14 35 49 17 100
Вер.14 48 41 11 100 Вер.14 32 55 13 100
Груд.14 37 48 16 100 Січ. 15 24 63 13 100
Лют.15 34 51 15 100 Бер.15 31 56 13 100
Трав.15 30 56 14 100 Трав.15 26 59 14 100
Вер.15 34 53 13 100 Вер.15 33 56 11 100
Лют.16 36 47 13 100 Лют.16 27 59 14 100
Трав.16 42 43 15 100 Трав.16 39 47 13 100
Вер.16 40 46 14 100 Вер.16 26 56 17 100
Груд.16 40 47 13 100 Груд.16 34 54 13 100
Лют.17 39 46 15 100 Січ.17 34 54 13 100
Трав.17 44 37 19 100 Трав.17 26 59 15 100

 

Таблиця 3. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?  Розподіл за макрорегіонами України, %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Дуже добре 5,3 3,6 3,2 7,6 9,5
В основному добре 38,4 21,1 35,7 60,9 38,6
В основному погано 22,0 26,4 28,7 12,7 12,9
Дуже погано 15,1 29,5 13,5 6,5 5,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 19,0 19 19 12 33
РАЗОМ 100 100 100 100 100

Таблиця 4. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

  В УКРАЇНІ, %
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Квіт.08 10 67 20 3 100
Вер.08 17 66 16 2 100
Лют.09 8 68 23 1 100
Трав.09 10 65 23 2 100
Жовт.09 11 67 19 3 100
Бер.10 11 67 19 3 100
Чер.10 12 70 16 2 100
Жовт.10 10 67 20 2 100
Лист.11 13 67 16 1 100
Лют.12 13 69 16 2 100
Вер.12 11 72 14 3 100
Лют.13 13 68 16 3 100
Трав.13 11 69 14 5 100
Лист.13 12 73 9 6 100
Лют.14 15 68 12 5 100
Трав.14 32 54 8 5 100
Вер.14 45 44 5 6 100
Груд.14 50 42 3 5 100
Лют.15 48 43 4 6 100
Трав.15 45 46 2 7 100
Вер.15 46 45 2 7 100
Лют.16 42 43 4 11 100
Трав.16 44 44 3 9 100
Вер.16 49 43 3 6 100
Груд.16 45 46 3 7 100
Лют.17 47 43 2 7 100
Трав.17 43 47 4 6 100

 

  В РОСІЇ, %
Дата  Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Бер.08  19  56  19  100
Вер. 08  24  52  13  11  100
Січ. 09  29  51  12  100
Черв. 09  25  55  14  100
Вер. 09  25  55  13  100
Січ. 10  25  55  14  100
Трав. 10  17  64  13  100
Вер. 10  16  60  18  100
Вер.11 16 63 14 6 100
Січ.12 16 61 16 8 100
Вер.12 14 60 20 6 100
Лют.13 13 64 18 6 100
Трав.13 19 58 15 8 100
Вер.13 23 55 16 6 100
Січ.14 19 59 16 6 100
Трав.14 28 54 12 6 100
Вер.14 26 62 7 5 100
Січ. 15 32 53 7 8 100
Трав.15 30 54 10 6 100
Вер.15 25 59 8 7 100
Лют.16 32 52 11 5 100
Трав.16 36 53 7 4 100
Вер.16 39 48 8 6 100
Груд.16 33 53 9 5 100
Січ.17 33 53 9 5 100
Трав.17 35 50 9 5 100

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)

 

Таблиця 5. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?  Порівняння розподілу за макрорегіонами України у лютому і у травні 2017, %

2017   Дуже добре В основному добре В основному погано Дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ Разом
Україна лютий 7,6 31,5 24,8 21,2 14,8 100,0
травень 5,3 38,4 22,0 15,0 19,3 100,0
Західний лютий 2,5 17,1 28,2 40,9 11,3 100,0
травень 3,6 21,1 26,4 29,5 19,5 100,0
Центральний лютий 3,0 29,0 33,9 20,8 13,4 100,0
травень 3,2 35,7 28,7 13,5 19,0 100,0
Південний лютий 16,5 38,6 16,3 8,6 20,0 100,0
травень 7,6 60,9 12,7 6,5 12,3 100,0
Східний лютий 13,6 54,7 9,8 5,7 16,2 100,0
травень 9,5 38,6 12,9 5,7 33,3 100,0

Таблиця 6. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? Розподіл за регіонами, травень 2017 р., %

  4 Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими 65 46 21 30
Україна й Росiя мають бути незалежними, але дружнiми держава 27 43 71 56
Україна й Росiя мають об'єднатися в одну державу 1 3 6 4
ВАЖКО СКАЗАТИ 6 5 0 0
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 1 3 2 10
РАЗОМ 100,0 100,0 100,0 100,0


З приводу коментарів звертайтесь будь ласка до Володимира Паніотто: v.paniotto@gmail.com, 044-5373376

10.7.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: