КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка стану здоров'я населенням України

Прес-реліз підготував Лиштва Олексій

З 18 по 30 травня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Київський міжнародний інститут соціології відслідковує динаміку самооцінки стану здоров‘я населенням України починаючи з 1995 року. Як свідчать дані опитувань, протягом останніх п'яти років рівень здоров’я жителів України лишається практично незмінним: порівняно із 2013 роком дослідження не фіксують ані покращення, ані статистично значимого погіршення у тому, як жителі України оцінюють стан власного здоров’я. Але, якщо порівнювати з 1995 роком, то помітно, що рівень самооцінки стану здоров’я виріс.

 

 

Загалом, станом на травень 2018 року, 37% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 42% - як посереднє (ані хороше, ані погане), 19% - як погане або дуже погане.

На стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання, інші чинники.

Насамперед, стан здоров’я тісно пов’язаний із віком: чим старше людина, тим більша імовірність того, що вона матиме ті чи інші проблеми зі здоров’ям. За об’єднаними даними досліджень, проведених протягом двох років (травень 2015 – травень 2017), серед молоді у віці від 18 до 29 років здоровими почуваються 69%, у віці від 30 до 39 років – 55%, від 40 до 49 років – 40%, від 50 до 59 років – 26%, від 60 до 69 років – 13%, і серед старших 70 – лише 8%.

Також на самооцінку стану здоров'я впливає стать: в усіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки: загалом, серед усіх чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33%.

 

Як і раніше, продовжує зберігатися сильний зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. За даними опитувань 2015-2018 років, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу), здоровими себе назвали лише 22%, серед людей із відносно високим рівнем матеріальним добробутом (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) - 70%. Тобто вищий рівень добробуту забезпечує кращі можливості для турботи про власне здоров’я, як профілактики захворювань, так і лікування.

 

*Примітка: категорія тих, хто обрав варіант відповіді «Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо» через незначну наповненість цієї групи під час аналізу була об’єднана із категорією «Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі»

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вище у містах (40%), аніж у сільській місцевості (34%). Це може бути пов’язаним як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який краще у містах, аніж сільській місцевості), так і з доступністю послуг із охорони здоров’я (більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах).

 

 

Стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 87%, серед тих, хто має дуже погане здоров’я, щасливими є лише 19%.

ДОДАТОК

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви оцінили своє здоров'я?» (Україна без тимчасово окупованих територій, %)

  Травень 2015 Травень 2016 Грудень 2016 Травень 2017 Травень 2018
Дуже хороше 3.8 4.9 4.7 5.6 6.7
Хороше 35.9 33.6 32.4 32.3 30.3
Посереднє  (ані хороше, ані погане) 40.5 40.4 44.4 41.0 42.5
Погане 15.8 16.8 14.4 16.0 14.8
Дуже погане 2.8 3.5 2.8 4.3 3.9
Важко сказати 1.1 0.7 1.3 0.9 1.8
Загалом 100 100 100 100 100

 

Таблиця 2. Самооцінка здоров’я – розподіл за віком (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше Загалом
Дуже хороше 13,1 6,7 3,1 2,1 1,1 0,7 5,1
Хороше 56,1 48,5 36,5 22,8 11,4 5,7 33
Посереднє (ані хороше, ані погане) 25,4 37,5 49,2 56,1 52,4 36,6 41,9
Погане 3,4 5,7 8,6 15,3 29,5 43,1 15,6
Дуже погане 0,9 0,8 1,8 2,6 4,8 13 3,5
Важко сказати 1,1 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9
Загалом 100 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3. Самооцінка здоров’я – розподіл за статтю (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  Чоловіки Жінки Загалом
Дуже хороше 7,3 3,2 5,1
Хороше 37,5 29,3 33
Посереднє (ані хороше, ані погане) 39,4 44 41,9
Погане 12,4 18,1 15,6
Дуже погане 2,3 4,4 3,5
Важко сказати 1 0,9 0,9
Загалом 100 100 100

 

Таблиця 4. Самооцінка здоров’я – розподіл за віком і статтю (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  Чоловіки Жінки
  18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше 18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше
Дуже хороше 17,5 8,1 3,9 3 1,5 1,3 8,4 5,2 2,3 1,4 0,8 0,4
Хороше 52,5 52,2 40,5 26,5 15,9 8,4 59,8 44,9 32,9 19,7 8,4 4,5
Посереднє (ані хороше, ані погане) 23,4 33,3 43,1 53,5 52,1 44,4 27,5 41,7 54,7 58,2 52,5 33
Погане 4,3 5,4 9 13,8 25,6 36,2 2,5 6,1 8,3 16,6 32,1 46,1
Дуже погане 0,8 0,6 2,2 2 4 8,8 1 1 1,4 3,1 5,4 14,9
Важко сазати 1,5 0,4 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 1,2 0,5 1,1 0,9 1
Загалом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 5. Самооцінка здоров’я – розподіл за рівнем матеріального добробуту (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  Будь ласка, подивіться на картку і скажіть мені, яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої сім’ї?
Нам не вистачає грошей навіть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо* Загалом
Дуже хороше 3,2 3,6 7,3 15,6 5,1
Хороше 19 28,7 45,9 54,6 33
Посереднє (ані хороше, ані погане) 40,6 46,2 37,7 25,5 41,9
Погане 29,4 16,8 6,9 2,5 15,6
Дуже погане 7,5 3,6 1,1 1,5 3,5
Важко сказати 0,3 1 1,2 0,3 0,9
Загалом 100 100 100 100 100

*Примітка: категорія тих, хто обрав варіант відповіді «Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо» через незначну наповненість цієї групи під час аналізу була об’єднана із категорією «Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі»

Таблиця 6. Самооцінка здоров’я – розподіл за типом місцевості (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  Міське населення Сільське населення Загалом
Дуже хороше 5,7 3,8 5,1
Хороше 34,4 30,2 33
Посереднє (ані хороше, ані погане) 41,3 43,2 41,9
Погане 14,4 17,9 15,6
Дуже погане 3,1 4,2 3,5
Важко сказати 1,1 0,7 0,9
Загалом 100 100 100

 

Таблиця 7.Відчуття щастя – розподіл за станом здоров’я (об’єднані дані за 2015-2018 роки, %)

  Як би Ви оцінили своє здоров'я?
Дуже хороше Хороше Посереднє  (ані хороше, ані погане) Погане Дуже погане Загалом
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 64,9 36,6 20,6 13,7 9,7 26,7
Скоріше так, ніж ні 22 37,5 30 18,4 8,9 29,5
I так, і ні 4,6 16,9 27,5 23,1 16,8 21,6
Скоріше ні, ніж так 2,6 4,7 11,6 22,3 20,9 10,8
Ні 2,9 1,9 6,8 19,1 39,1 8
Важко сказати 3 2,4 3,6 3,4 4,6 3,5
Загалом 100 100 100 100 100 100

 

З приводу коментарів звертайтеся будь ласка до Лиштви Олексія: oleksii.lyshtva@kiis.com.ua

 


27.6.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: