KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Applied filters:economy
18
april
2012
UKRAINIAN TRUST IN SOCIAL INSTITUTIONS

During the survey Omnibus-KIIS held in February, 2012, respondents were asked the question about how much they trust or distrust different social and political institutions. The result was calculated and designed as a trust-mistrust balance, being the difference between the percentage of those who trust and those who distrust.

15
march
2012
What issues is the population of Ukraine the most concerned about?

KIIS conducted nationwide poll during the period of February 09-19, 2012. 2031 respondents were interviewed; the survey covered all regions of Ukraine (including the city of Kyiv) and Crimea; sample was random and representative for the population of Ukraine aged 18 years and older.

 

18
december
2009
Міжнародна програма соціального дослідження (ISSP): 95% опитаних громадян України повністю або радше погоджуються, що в країні існує надто велика різниця в доходах

Громадяни України масово наполягають на більш дієвому втручанні держави загалом та виконавчої влади зокрема у процеси соціально-економічного розшарування. Саме тут зафіксовані найбільш узгоджені установки населення, які суттєво не варіюються ані за регіонами України, ані за іншими показниками, що диференціюють індивідів. Уряд, на думку населення, має зменшувати соціальну різницю між особами з високими та низькими доходами за рахунок вищого оподаткування тих, хто отримує більше, забезпечувати прийнятний рівень життя для безробітних та бідних.

14
december
2009
Міжнародна програма соціального дослідження (ISSP): громадяни України про соціальну нерівність

2009 року, вдруге після приєднання в минулому році до Міжнародної програми соціального дослідження (ISSP) — щорічного порівняльного соціологічного дослідження в 45-ти країнах за заздалегідь визначеними тематикою й опитувальником, — Україна взяла в ньому участь. Розробку методології збору інформації та вибірки, підготовку інтерв’юерів, проведення опитування та введення інформації в комп’ютер здійснював Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), аналітичне опрацювання — науковці Інституту соціології НАН України, інформаційну підтримку — Інститут політики за організаційного сприяння Центру «Соціальні індикатори».

28
april
2009
Attitudes of the population of Ukraine to the MIA operation
Every fifth Ukrainian (20%) faced with the extortion of bribes by the government officials over the last year. More than half of Ukrainians (54%) believes that in the course of the last year the amount of bribes taken by officials had increased.
FILTR BY DATE
Year:
Month: