КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Рівень володіння англійською та іншими іноземними мовами в Україні: результати кількісного соціологічного дослідження проведеного у грудні 2022 – січні 2023

Пресреліз підготував Максим Яшник, аналітик КМІС

Упродовж грудня 2022 – січня 2023 року КМІС проводив всеукраїнське соціологічне дослідження на замовлення проєкту USAID «Трансформація комунікацій», що реалізовується в Україні компанією Кімонікс Інтернешнл.  Дослідження проводилось на запит Міністерства цифрової трансформації України за кошти щедро надані американськими платниками податків через Агенство з міжнародного розвитку USAID.

Метою дослідження була оцінка рівня володіння іноземними мовами серед дорослого населення України (зокрема англійською, польською, турецькою, угорською, іспанською, французькою, німецькою), а також вивчення стимулів та бар'єрів у вивченні іноземних мов.

Опитування проводилось методом онлайн-інтерв’ю в якому взяли участь 2001 дорослих жителів України віком від 18 років та старші. В дослідженні застосовувалась квотна вибірка, яка репрезентує доросле населення України, що проживає на територіях, підконтрольних уряду, за основними демографічними характеристиками (стать, вік, макрорегіон  та міський/сільський тип населеного пункту). Рекрутинг респондентів було здійснено на основі онлайн панелі InPoll, яка використовує програмне забезпечення ОСА. Для відбору недопредставлених в онлайні груп (переважно людей старшого віку і сільського населення) було застосовано додатковий телефонний рекрутинг.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 2,2%. Водночас за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеним переміщенням мільйонів громадян України, відсутністю надійної статистики тощо. Втім аналіз показує, що внутрішньо переміщені особи продовжують користуватися мобільним зв’язком і Інтернетом, тому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільний стан і думки населення, що проживає на контрольованій території України.

Якою є оцінка рівня володіння іноземними мовами?

Більшість українців, а саме 68% мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими: зокрема 51% українців зазначили що мають деякі знання англійської мови, але детальніший аналіз показує, що тільки 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях. Взагалі не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні майже третина дорослих жителів України – 31.8%. Слід зауважити, що в даному контексті не враховувалась російська мова, лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька мови.

Графік 1

 

 

Натомість більше половини (56%) мають бажання підвищувати свій рівень знання іноземної мови, але 61% стверджують, що в них немає потреби у знанні іноземної мови для професійної діяльності.

Загалом, українців можна поділити на умовні чотири категорії щодо вивчення іноземної мови: 1 – мають бажання і потребу (28%); 2 – мають лише бажання (28%); 3 – не мають бажання, але є потреба (2%) та 4 – не мають ні бажання, ні потреби (42%).

Знання іноземної мови є вищими серед більш молодих, освіченіших та заможніших людей.  Відносно більше поширення володіння іноземними мовами спостерігається у містах з населенням 500 тис. і більше (77%) і столиці – 84%.

Переважна частина респондентів поділяють думку, що вивчати іноземні мови потрібно в молодому віці, зокрема більшість (63%) вважають, що треба починати вчити іноземну мову у віці 5-7 років.

Графік 2

 

 

За потреби вибору однієї іноземної мови, яку обов’язково потрібно вивчати жителю України, переважна більшість учасників дослідження (89%) називають англійську мову, в той час як деякі знання англійської мови мають 51% опитаних, при цьому тільки 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях.

Графік 3

 

 

Подібні оптимістичні самооцінки знання мови (володіння принаймні однією навичкою) і консервати-вні (вміння читати, писати і спілкуватися у побуті і професійній діяльності) для інших іноземних мов складають: для польської мови – 22%-10%, для німецької -14%-5%, для французької – 7%-2%, іспанської – 3%-1%, угорської 2%-0% і турецької – 1%-1%.

Графік 4

 

 

Найбільш масштабний досвід вивчення іноземної мови (зокрема англійської) протягом свого життя учасники дослідження отримують у навчальних закладах – 29% дорослого населення вивчали іноземну мову лише у школі, не вдаючись до практик самоосвіти.

Українці мають обмежений досвід вивчення англійської мови протягом останнього півріччя в умовах війни: 46% опитаних повідомляють, що не використовували жодного способу вивчити англійську мову, українці котрі вивчали займалися самоосвітою і рідше зверталися до мовних курсів або мали заняття з англійської мови в навчальних закладах ніж раніше.

Графік 5

 

 

За останні пів року 61% опитаних мали досвід застосування англійської у повсякденному житті, що найбільше пов’язаний з дозвіллям та комунікацією зі знайомими. В професійній діяльності використовували англійську – 19%, у навчанні – 18%. Найбільш масовий досвід використання англійської припадає на: прослуховування пісень (56%), ознайомлення з інструкціями / рекламою /меню (55%), читання постів і статей в інтернеті (54%), перегляд відео англійською мовою (52%). Вагома частина цього досвіду є досить епізодичною і відбувається рідше ніж раз на місяць.

Кожна друга дитина (51%) вивчає англійську мову в межах навчального закладу, ще 27% вивчають її додатково за межами навчального закладу, а 22% не вивчають англійську взагалі.

Графік 6:

 

 

Абсолютна частка серед тих, хто має дітей – 93% бажають щоб їх дитина вивчала та підвищувала рівень англійської мови, цей показник суттєво не залежить від статті, рівня знань англійської, витраченого часу на навчання англійської та бажання її вивчати серед батьків.

З цих 93% батьків 37% впевнені що це цілком змінить життя їхньої дитини на краще, а ще 55% вважають , що підвищення знання англійської мови буде мати позитивний вплив на майбутнє дитини

Які є стимули та бар’єри вивчення іноземної мови серед населення України?

До категорії топ чинників-стимулів входять: більші можливості подорожування – 43%; цікавість до вивчення іноземних мов – 36%; різноманітніше дозвілля (книги/фільми/музика) – 33% та можливість працювати в міжнародних компаніях – 31%.

Графік 7

 

 

Якщо розділити мотиви вивчення іноземної мови на дві групи: перша з яких характеризує якість життя (дозвілля, відео, музика, подорожі, цікаві задачі), а друга має більш прагматичне спрямування (гроші, кар’єра, робочі обов’язки тощо), то спостерігається паритет їхньої важливості для українців, оскільки мотивацію, пов’язану із якістю життя, обирають 68% опитаних, а 70% респондентів надають перевагу прагматичним стимулам. Однак, для тих, хто має потребу вивчення іноземної мови (незалежно від наявності бажання), прагматичні стимули мають дещо більше значення, ніж мотивація «підвищення якості життя»).

Серед головних топ бар’єрів-чинників: брак часу – 38%; наявність більш важливих життєвих пріоритетів – 34%; брак фінансів – 33% та брак мотивації – 31%.

Графік 8

 

 

Наскільки високим є рівень володіння ключовими навичками (аудіювання, комунікація, письмо, читання) англійської мови серед Українців?

За десятибальною шкалою самооцінки (суб’єктивний показник) українці демонструють наступні оцінки (за середнім значенням): аудіювання – 3,00; комунікація – 2,89; письмо – 2,73, читання – 3,29.

В ході дослідження було розраховано єдиний інтегральний показник рівня володіння англійською мовою. Даний показник базується на основі середніх значень самооцінки рівня володіння чотирма класичними навичками: комунікація, аудіювання, письмо і читання.

Для всього дорослого населення України єдиний інтегральний показник рівня володіння англійською мовою  становить 2,86 балів за 10-ти бальною шкалою.

Детальніше про розподіл інтегральних показників серед соціально-демографічних груп можна ознайомитись з таблиці 1 у додатку:

Додаток 1: Таблиці

Таблиця 1: Розподіл інтегральних показників рівня володіння англійською мовою серед соціально-демографічних груп

(Показник серед усіх респондентів 18+ років відповідної категорії)

 

  Інтегральний показник рівня володіння англійською
Респонденти в цілому (n=2001) 2,86
Регіон  
Захід (n=544) 3,00
Центр (n=540) 2,48
Південь (n=494) 2,68
Схід (n=264) 2,66
Київ (n=159) 4,55
Тип населеного пункту  
Місто 500 тис. і більше (n=472) 3,77
Місто 100 до 500 тис. (396) 3,39
Місто 50-99 тис. (n=131) 2,83
Місто до 50 тис. / СМТ (n=341) 2,39
Село (n=661) 2,14
Стать  
Чоловік (n=907) 2,73
Жінка (n=1094) 2,96
Вік  
18-29 років (n=316) 4,42
30-44 років (n=584) 3,62
45-59 років (n=522) 2,15
65 років і старші (n=579) 1,87
Освіта  
Повна загальна середня  або нижче (n=327) 2,46
Професійна середня (n=387) 1,61
Середня спеціалізована (n=306) 2,72
Базова вища (n=260) 3,55
Повна вища освіта (n=713) 3,52
Статус зайнятості  
Підприємці і самозайняті (n=259) 3,85
Військовослужбовці  (n=35)* 3,37
Наймані працівники (n=733) 3,21
Безробітні  (n=186) 2,64
Пенсіонери (n=400) 1,71
Ведення господарства, догляд за дітьми (n=269) 2,17
Студент (n=53) 4,90
Дохід  
Дуже низький (n=93) 1,68
Нижче за середній (n=458) 2,16
Середній (n=760) 2,79
Вище за середній (n=531) 3,71
Високий (n=33)* 5,27
Цільові категорії  
Представники органів влади (n=32)* 3,89
Вихователі, вчителі (n=43)* 4,09
Викладачі (n=46)* 4,01
Лікарі (n=20)* 3,77
Підприємці (n=90) 3,19
Діячі сфери культури (n=32)* 3,24
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134) 3,18

* Кількості респондентів недостатньо для статистично надійних розрахунків, тому дані наведені індикативно.

Таблиця 2: Рівень володіння іноземними мовами за соціально-демографічними  групами

(% серед усіх респондентів 18+ років відповідної категорії)

% у рядку Володіють іноземними мовами
Респонденти в цілому (n=2001) 68.2%
Регіон  
Захід (n=544) 70.0%
Центр (n=540) 61.5%
Південь (n=494) 68.6%
Схід (n=264) 67.8%
Київ (n=159) 84.3%
Тип населеного пункту  
Місто 500 тис. і більше (n=472) 76.5%
Місто 100 до 500 тис. (396) 74.7%
Місто 50-99 тис. (n=131) 75.6%
Місто до 50 тис. / СМТ (n=341) 64.2%
Село (n=661) 59.0%
Стать  
Чоловік (n=907) 67.7%
Жінка (n=1094) 68.6%
Вік  
18-29 років (n=316) 86.1%
30-44 років (n=584) 76.9%
45-59 років (n=522) 57.5%
65 років і старші (n=579) 59.4%
Освіта  
Повна загальна середня  або нижче (n=327) 67.6%
Професійна середня (n=387) 53.7%
Середня спеціалізована (n=306) 64.1%
Базова вища (n=260) 71.2%
Повна вища освіта (n=713) 77.3%
Статус зайнятості  
Підприємці і самозайняті (n=259) 81.1%
Військовослужбовці  (n=35)* 85.7%
Наймані працівники (n=733) 74.4%
Безробітні  (n=186) 65.1%
Пенсіонери (n=400) 52.8%
Ведення господарства, догляд за дітьми (n=269) 56.5%
Студент (n=53) 92.5%
Дохід  
Дуже низький (n=93) 52.7%
Нижче за середній (n=458) 69.7%
Середній (n=760) 67.5%
Вище за середній (n=531) 71.6%
Високий (n=33)* 93.9%
Цільові категорії  
Представники органів влади (n=32)* 90.6%
Вихователі, вчителі (n=43)* 76.7%
Викладачі (n=46)* 82.6%
Лікарі (n=20)* 85.0%
Підприємці (n=90) 74.4%
Діячі сфери культури (n=32)* 78.1%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134) 78.4%

* Кількості респондентів недостатньо для статистично надійних розрахунків, тому дані наведені індикативно.

Таблиця 3: Частка тих, хто володіє іноземними мовами за соціально-демографічними групами

(% серед усіх респондентів 18+ років відповідної категорії)

% у рядку Англійська Польська Німецька Французька Іспанська Угорська Турецька
Респонденти в цілому (n=2001) 51.3% 22.0% 14.4% 6.9% 2.9% 1.8% 1.3%
Регіон              
Захід (n=544) 49.8% 31.4% 11.8% 5.3% 1.8% 1.8% 1.1%
Центр (n=540) 44.8% 15.9% 14.8% 6.1% 3.0% 1.9% .9%
Південь (n=494) 51.6% 21.9% 15.2% 8.1% 3.0% 2.0% 1.4%
Схід (n=264) 53.4% 19.3% 15.9% 8.3% 1.9% 2.3% 2.3%
Київ (n=159) 73.6% 15.1% 17.0% 8.8% 8.2% .0% 1.3%
Тип населеного пункту              
Місто 500 тис. і більше (n=472) 65.7% 16.9% 16.5% 7.0% 3.2% .2% 2.1%
Місто 100 до 500 тис. (396) 58.6% 29.0% 11.9% 5.6% 3.0% .5% .5%
Місто 50-99 тис. (n=131) 59.5% 17.6% 14.5% 1.5% 2.3% 1.5% 2.3%
Місто до 50 тис. / СМТ (n=341) 42.5% 23.2% 12.9% 7.6% 3.2% 3.2% .6%
Село (n=661) 39.5% 21.6% 15.1% 8.3% 2.7% 3.0% 1.4%
Стать              
Чоловік (n=907) 49.8% 23.4% 14.2% 6.0% 3.0% 2.5% 1.4%
Жінка (n=1094) 52.5% 20.8% 14.5% 7.7% 2.9% 1.2% 1.2%
Вік              
18-29 років (n=316) 77.8% 25.3% 14.2% 7.3% 3.5% 1.3% 1.6%
30-44 років (n=584) 65.1% 20.9% 14.4% 7.2% 3.6% .3% 1.0%
45-59 років (n=522) 37.5% 19.7% 12.6% 5.2% .8% 1.1% 2.1%
65 років і старші (n=579) 35.2% 23.3% 16.1% 7.9% 4.0% 4.1% .7%
Освіта              
Повна загальна середня  або нижче (n=327) 51.4% 28.7% 15.3% 8.6% 5.5% 5.2% 1.2%
Професійна середня (n=387) 28.9% 18.3% 14.2% 7.0% 1.3% 2.1% .5%
Середня спеціалізована (n=306) 49.0% 21.6% 8.8% 2.3% 2.0% .7% 1.6%
Базова вища (n=260) 56.2% 23.5% 17.7% 6.9% 1.9% 1.2% 1.5%
Повна вища освіта (n=713) 62.6% 20.8% 15.3% 8.0% 3.4% .8% 1.4%
Статус зайнятості              
Підприємці і самозайняті (n=259) 65.6% 26.3% 20.1% 9.3% 4.2% 1.5% .8%
Військовослужбовці  (n=35)* 74.3% 28.6% 11.4% 2.9% 5.7% 2.9% .0%
Наймані працівники (n=733) 56.5% 22.1% 15.3% 7.8% 2.6% 1.0% .8%
Безробітні  (n=186) 51.1% 16.7% 10.8% 5.9% 2.7% 2.2% 2.7%
Пенсіонери (n=400) 31.5% 23.8% 13.3% 5.3% 2.0% 3.3% 1.0%
Ведення господарства, догляд за дітьми (n=269) 40.9% 16.4% 8.2% 4.1% 4.5% 1.9% 1.9%
Студент (n=53) 90.6% 22.6% 26.4% 11.3% 3.8% .0% .0%
Дохід              
Дуже низький (n=93) 35.5% 19.4% 10.8% 7.5% 1.1% .0% 3.2%
Нижче за середній (n=458) 45.6% 23.1% 16.6% 7.6% 4.4% 3.5% .7%
Середній (n=760) 50.5% 24.9% 14.2% 6.8% 2.8% 1.7% 2.0%
Вище за середній (n=531) 61.2% 19.0% 11.9% 6.0% 2.3% .9% .4%
Високий (n=33)* 72.7% 21.2% 33.3% 6.1% 9.1% .0% 3.0%
Цільові категорії              
Представники органів влади (n=32)* 68.8% 40.6% 28.1% 3.1% 3.1% 3.1% .0%
Вихователі, вчителі (n=43)* 58.1% 23.3% 20.9% 16.3% 4.7% 2.3% .0%
Викладачі (n=46)* 58.7% 17.4% 30.4% 17.4% 2.2% .0% 2.2%
Лікарі (n=20)* 65.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% .0% .0%
Підприємці (n=90) 47.8% 28.9% 27.8% 12.2% 2.2% 3.3% .0%
Діячі сфери культури (n=32)* 62.5% 15.6% 18.8% 15.6% 6.3% 3.1% 3.1%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134) 59.0% 26.1% 15.7% 6.0% 3.7% .7% .7%

 

* Кількості респондентів недостатньо для статистично надійних розрахунків, тому дані наведені індикативно.

Таблиця 4: Частка тих, хто володіє різними навичками англійської мови за соціально-демографічними групами

(% серед усіх респондентів 18+ років відповідної категорії)

% у рядку Немає навичок англійської мови Є навички читання та/або листування Є навички спілкування (побутового або професійного) Є навички читання, письма, побутового і професійного спілкування
Респонденти в цілому (n=2001) 48.7% 9.8% 18.5% 23.0%
Регіон        
Захід (n=544) 50.2% 9.0% 14.3% 26.5%
Центр (n=540) 55.2% 8.7% 17.6% 18.5%
Південь (n=494) 48.4% 10.5% 21.7% 19.4%
Схід (n=264) 46.6% 10.2% 24.6% 18.6%
Київ (n=159) 26.4% 13.2% 15.7% 44.7%
Тип населеного пункту        
Місто 500 тис. і більше (n=472) 34.3% 12.9% 20.3% 32.4%
Місто 100 до 500 тис. (396) 41.4% 11.6% 18.7% 28.3%
Місто 50-99 тис. (n=131) 40.5% 17.6% 20.6% 21.4%
Місто до 50 тис. / СМТ (n=341) 57.5% 6.5% 18.5% 17.6%
Село (n=661) 60.5% 6.7% 16.6% 16.2%
Стать        
Чоловік (n=907) 50.2% 9.3% 18.0% 22.6%
Жінка (n=1094) 47.5% 10.2% 18.9% 23.3%
Вік        
18-29 років (n=316) 22.2% 12.7% 25.9% 39.2%
30-44 років (n=584) 34.9% 13.9% 21.1% 30.1%
45-59 років (n=522) 62.5% 9.0% 11.9% 16.7%
65 років і старші (n=579) 64.8% 4.8% 17.8% 12.6%
Освіта        
Повна загальна середня  або нижче (n=327) 48.6% 7.3% 25.4% 18.7%
Професійна середня (n=387) 71.1% 8.0% 11.4% 9.6%
Середня спеціалізована (n=306) 51.0% 10.1% 18.0% 20.9%
Базова вища (n=260) 43.8% 6.9% 17.3% 31.9%
Повна вища освіта (n=713) 37.4% 12.8% 19.6% 30.2%
Статус зайнятості        
Підприємці і самозайняті (n=259) 34.4% 8.9% 23.2% 33.6%
Військовослужбовці  (n=35)* 25.7% 17.1% 28.6% 28.6%
Наймані працівники (n=733) 43.5% 11.3% 19.1% 26.1%
Безробітні  (n=186) 48.9% 10.2% 21.5% 19.4%
Пенсіонери (n=400) 68.5% 5.0% 13.3% 13.3%
Ведення господарства, догляд за дітьми (n=269) 59.1% 11.5% 15.2% 14.1%
Студент (n=53) 9.4% 18.9% 32.1% 39.6%
Дохід        
Дуже низький (n=93) 64.5% 7.5% 16.1% 11.8%
Нижче за середній (n=458) 54.4% 11.1% 21.4% 13.1%
Середній (n=760) 49.5% 8.6% 20.0% 22.0%
Вище за середній (n=531) 38.8% 11.5% 16.4% 33.3%
Високий (n=33)* 27.3% 12.1% 9.1% 51.5%
Цільові категорії        
Представники органів влади (n=32)* 31.3% 12.5% 28.1% 28.1%
Вихователі, вчителі (n=43)* 41.9% 4.7% 7.0% 46.5%
Викладачі (n=46)* 41.3% 6.5% 17.4% 34.8%
Лікарі (n=20)* 35.0% 10.0% 20.0% 35.0%
Підприємці (n=90) 52.2% 2.2% 20.0% 25.6%
Діячі сфери культури (n=32)* 37.5% 15.6% 18.8% 28.1%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134) 41.0% 10.4% 26.1% 22.4%

 

* Кількості респондентів недостатньо для статистично надійних розрахунків, тому дані наведені індикативно.

                   

Таблиця 5: Наснага до вивчення іноземної мови за соціально-демографічними групами

(% серед усіх респондентів 18+ років відповідної категорії)

% у рядку Мають бажання і потребу вивчати іноземну мову Мають бажання, але не мають потреби Немає бажання, але є потреба знати іноземну мову Не мають ані бажання, ані потреби
Респонденти в цілому (n=2001) 27,8% 28,1% 2,4% 41,7%
Регіон        
Захід (n=544) 27.4% 22.1% 1.3% 49.3%
Центр (n=540) 25.2% 31.1% 1.5% 42.2%
Південь (n=494) 26.3% 31.6% 4.0% 38.1%
Схід (n=264) 21.2% 24.2% 3.8% 50.8%
Київ (n=159) 53.5% 34.0% 1.9% 10.7%
Тип населеного пункту        
Місто 500 тис. і більше (n=472) 47.0% 35.8% 1.7% 15.5%
Місто 100 до 500 тис. (396) 37.1% 36.1% 2.8% 24.0%
Місто 50-99 тис. (n=131) 31.3% 44.3% 2.3% 22.1%
Місто до 50 тис. / СМТ (n=341) 19.4% 27.6% 2.3% 50.7%
Село (n=661) 12.1% 14.8% 2.7% 70.3%
Стать        
Чоловік (n=907) 25.0% 23.5% 2.9% 48.6%
Жінка (n=1094) 30.1% 31.9% 2.0% 36.0%
Вік        
18-29 років (n=316) 44.0% 30.1% 3.2% 22.8%
30-44 років (n=584) 42.8% 38.4% 1.9% 17.0%
45-59 років (n=522) 24.5% 29.7% 2.1% 43.7%
65 років і старші (n=579) 6.7% 15.2% 2.8% 75.3%
Освіта        
Повна загальна середня  або нижче (n=327) 12.8% 8.6% 3.7% 74.9%
Професійна середня (n=387) 10.9% 27.1% 1.8% 60.2%
Середня спеціалізована (n=306) 20.9% 26.1% 2.0% 51.0%
Базова вища (n=260) 35.8% 27.3% 2.7% 34.2%
Повна вища освіта (n=713) 44.0% 38.4% 2.2% 15.3%
Статус зайнятості        
Підприємці і самозайняті (n=259) 49.4% 27.8% 3.1% 19.7%
Військовослужбовці  (n=35)* 22.9% 42.9% 2.9% 31.4%
Наймані працівники (n=733) 35.2% 37.2% 2.3% 25.2%
Безробітні  (n=186) 29.0% 29.6% 2.7% 38.7%
Пенсіонери (n=400) 4.8% 13.5% 2.0% 79.8%
Ведення господарства, догляд за дітьми (n=269) 13.8% 25.7% 2.2% 58.4%
Студент (n=53) 56.6% 26.4% 3.8% 13.2%
Дохід        
Дуже низький (n=93) 6.5% 19.4% 2.2% 72.0%
Нижче за середній (n=458) 22.5% 28.4% 3.1% 46.1%
Середній (n=760) 31.1% 31.6% 2.4% 35.0%
Вище за середній (n=531) 31.8% 26.6% 2.4% 39.2%
Високий (n=33)* 45.5% 15.2% .0% 39.4%
Цільові категорії        
Представники органів влади (n=32)* 40.6% 40.6% 3.1% 15.6%
Вихователі, вчителі (n=43)* 55.8% 27.9% 2.3% 14.0%
Викладачі (n=46)* 63.0% 26.1% .0% 10.9%
Лікарі (n=20)* 40.0% 30.0% 5.0% 25.0%
Підприємці (n=90) 35.6% 32.2% 1.1% 31.1%
Діячі сфери культури (n=32)* 43.8% 37.5% .0% 18.8%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134) 35.1% 45.5% 3.0% 16.4%

* Кількості респондентів недостатньо для статистично надійних розрахунків, тому дані наведені індикативно.

Додаток 2: Формулювання запитань в анкеті

Графік 1: Вкажіть, будь ласка, чи володієте Ви у певній мірі наступними іноземними мовами? Вкажіть усі можливі варіанти.

(% серед усіх респондентів 18+ років)

  Загально по масиву
Польська 22,0%
Турецька 1,3%
Угорська 1,8%
Іспанська 2,9%
Французька 6,9%
Німецька 14,4%
Англійська 51,3%
Інша 3,6%
Не володію жодною з зазначених 31,8%

*За результатами отриманих даних були зроблені розрахунки за кількістю володіння іноземними мовами (однією, двох, трьох і більше іноземних мов).

Повний звіт можна отримати на запит до Руденького Віталія: vrudenky@transformua.com

З приводу коментарів можна звертатись до Яшника Максима: m.yashnik@kiis.com.ua


16.3.2023
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: