КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України до постаті Йосипа Сталіна

Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 17 лютого 2013 року провів власне опитування громадської думки (за запитаннями досліджень, що були проведені в Росії, Грузії, Арменії та Азербайджані). Поки ще не проведений спільний аналіз всіх даних, тому ми надаємо дані тільки по Україні.

Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує:
3.3% для показників близьких до 50%

Дослідження показало, що більше третини населення України (37%) негативно ставляться до постаті Й.Сталіна, позитивно ставляться 22% українців, а байдуже — 28%.
Відповіді на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?» розподілилися таким чином:

  • З повагою ставляться до Сталіна 16% населення, з симпатією — 5%, із захопленням — 2%;
  • З ворожістю, роздратуванням та відразою й ненавистю — однаково по 16%, зі страхом – 8%;
  • Суттєво відрізняється ставлення до постаті Й.Сталіна за регіонами 1 : так, позитивне ставлення превалює у Східному (36%) та Південному (27%) регіонах, негативне — у Західному (64%) та Центральному (39%);
  • Найменше позитивно налаштованих до постаті Сталіна серед молоді віком 18-29 років (16%), найбільше — серед людей похилого віку, 70 років та старше — 35%. Крім того, спостерігається зворотній зв‘язок між віком та байдужим ставленням до постаті Сталіна (див. таблиці нижче).
  • Найменше позитивно налаштованих до постаті Сталіна серед людей з вищою освітою (19%), інші освітні групи 22%–25%

Відповіді на запитання «Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін?» розподілилися таким чином:

  • Більше половини українців (53%) впевнено не хотіли б жити при такому керівникові, як Сталін, 20% відповіли «мабуть ні», в абсолютній меншості кількість бажаючих жити при такому керівникові як Сталін (6%), «мабуть так» відповіли 9% опитаних українців. Найбільше бажаючих жити при такому керівнику, як Сталін, на Сході - 26%, найменше на Заході — 5%.

Відповіді на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна?» розподілилися таким чином:

  • Мудрим керівником, який привів СРСР до могутності та процвітання Сталіна вважають 34% (на Заході 12%, на Сході 48%), незгодні з цим твердженням — 47%.
  • Жорстоким, нелюдським тираном, винним у знищенні мільйонів безневинних людей Сталіна вважають 74% населення, незгодні з цим — 13%. Найбільше згодних на Заході (88%), найменше — на Сході (63%)
  • З твердженням, що наш народ не зможе обійтися без такого керівника як Сталін, який прийде та наведе порядок згодні 27% населення, незгодні з цим — 57% опитаних українців. Найбільше згодних на Сході (36%), найменше — на Заході (9%)

 

Додаток

Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?

Україна в цілому та 4 макрорегіони:

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
З захопленням 1.6 0.2 1.0 1.9 3.6
З повагою 15.6 3.1 13.9 19.7 26.0
З симпатiєю 5.0 2.7 5.2 5.6 6.3
Байдуже 28.2 21.1 29.6 28.9 32.8
З ворожiстю, роздратуванням 14.6 16.9 18.4 11.7 10.6
Зi страхом 7.9 14.4 7.2 5.8 4.5
З вiдразою, ненавистю 14.8 32.2 13.6 10.6 3.6
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 0.8 0.4 0.3 1.3 1.1
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 10.6 8.4 9.0 13.6 11.1
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 0.9 0.4 1.7 0.9 0.2
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

За віком:

  18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 +
З захопленням 0.7 1.1 2.3 1.8 2.7 1.9
З повагою 12.9 11.3 13.0 14.9 18.9 27.5
З симпатiєю 2.2 5.1 6.1 5.3 6.7 5.8
Байдуже 37.9 33.7 26.8 28.7 17.8 17.4
З ворожiстю, роздратуванням 12.2 15.6 15.3 16.7 16.8 11.6
Зi страхом 4.7 9.6 7.1 7.8 11.1 8.1
З вiдразою, ненавистю 12.9 13.6 16.8 13.1 16.8 15.9
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 2.2 1.4 0.0 0.4 0.0 0.0
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 13.5 7.9 11.7 9.6 8.4 10.5
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 0.9 0.6 0.8 1.8 0.7 1.2
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

За рівнем освіти:

  Неповна середня Повна середня Середня спецiальна Вища
З захопленням 2.5 1.5 2.0 1.2
З повагою 15.3 16.1 17.5 13.3
З симпатiєю 6.9 4.6 5.2 4.5
Байдуже 22.8 32.1 28.0 26.4
З ворожiстю, роздратуванням 10.9 11.7 14.0 19.3
Зi страхом 11.4 7.4 6.8 8.1
З вiдразою, ненавистю 22.8 11.8 14.0 16.1
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 0 1.5 .9 .2
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 6.9 12.7 10.4 9.8
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI .5 .7 1.1 1.0
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін?

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Певно, так 6 0.4 4.5 8.7 11.0
Мабуть так 9 4.4 8.4 9.3 15.3
Мабуть ні 20 15.7 22.9 20.4 20.3
Певно, ні 53 74.3 54.3 46.3 36.5
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 11 4.2 9.2 13.6 16.4
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 1 0.9 0.7 1.7 .5

 

Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна?

Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Повністю згодний 12.3 2.0 12.2 15.8 18.5
Скоріше згодний 22.1 10.2 25.2 22.7 29.3
Скоріше не згодний 20.4 22.4 23.3 16.2 19.6
Зовсім не згодний 27.3 49.3 23.8 24.6 13.1
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 16.1 14.4 13.8 18.6 18.0
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 1.7 1.6 1.7 2.0 1.6

 

Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Повністю згодний 46.9 68.7 49.2 40.3 29.9
Скоріше згодний 26.9 19.7 28.9 25.5 33.3
Скоріше не згодний 8.9 3.1 8.4 11.0 13.0
Зовсім не згодний 4.4 .9 2.5 5.2 9.4
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 11.1 6.0 9.4 15.6 13.0
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 1.8 1.6 1.7 2.4 1.3

 

Наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Повністю згодний 11.0 2.4 12.4 14.4 13.9
Скоріше згодний 16.3 6.9 17.4 18.1 22.5
Скоріше не згодний 21.9 22.1 24.7 19.0 21.3
Зовсім не згодний 34.9 57.3 34.1 27.8 22.0
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 13.4 8.4 9.5 18.3 17.8
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 2.4 2.9 2.0 2.4 2.5

 


1 Західний макрорегіон — Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон — Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон — Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, АР Крим (включно з м. Севастополем), Східний макрорегіон — Донецька, Луганська, Харківська області.

1.3.2013
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: