КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України та Росії до українсько-російських відносин

Українсько-російські відносини – тема, що цікавить як українських так і російських дослідників громадської думки. В травні 2008 р. ми публікували порівняння даних опитувань КМІС (Україна) та Левада-Центру (Росія), присвячених цій темі.

У цьому прес-релізі ми продовжуємо порівнювати дані двох паралельних досліджень, проведених в вересні 2008 р. за взаємною домовленістю в Україні (КМІС) та Росії (Левада-Центр).

Протягом 30 серпня – 8 вересня Київський міжнародний інститут соціології  методом інтерв’ю провів опитування 2008 респондентів, відібраних в усіх областях України, АР Крим та Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України у віці від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.2% для показників близьких до 50%, 1,9% - для показників близьких до 25%, 1,3% - для показників близьких до 10%.

Дослідження Левада-Центру проводилося 12-15 вересня 2008 року. Було опитано 1597 росіян. Статистична похибка не перевищує (без урахування дизайн-ефекту)  3%.


Як і в попередніх опитуваннях, цього разу також ставилося три запитання стосовно українсько-російських відносин з однаковим формулюванням.

(питання КМІС) Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? 

(питання Центру Левада) Як Ви в цілому ставитеся зараз до України?

 

Варіанти відповідей Ставлення в Україні до Росії,квітень 2008 (%) Ставлення в Україні до Росії, вересень 2008 (%) Ставлення в Росії до України, березень2008 (%) Ставлення в Росії до України, вересень 2008 (%)
дуже добре 47.3 42.8 5.5 2.5
в цілому добре 40.7 44.9 49.2 34.8
в цілому погано 4.5 6.8 27.3 36
дуже погано 2.3 2.2 6.2 16.6
ВАЖКО СКАЗАТИ 5.1 3.4 11.9 10.1
Разом 100 100 100 100

 

Як бачимо з порівняльної таблиці, ситуація дещо погіршилася в обох випадках: якщо у квітні дуже добре ставилися до Росії 47,3% українців, то зараз ця цифра зменшилася до 42,8%. Так само в Росії – у квітні 5,5% опитаних відповіли, що ставляться до України дуже добре; зараз їх кількість становить лише 2,5%. Також зменшилася кількість тих, хто в цілому добре ставиться до України – з 49,2% до 34,8%. В цілому кількість тих, хто позитивно ставиться в Україні до Росії практично не змінилася (у квітні 88%, у вересні  87,7%) в той час як в Росії вона зменшилася з 54.7% до 37.4%.  Якщо в квітні в Росії тих, хто ставиться позитивно до України, було на 33% менше, ніж українців, що позитивно ставляться до Росії, то зараз ця відмінність зросла приблизно до 50%.  

Погано ставиться до Росії в Україні 8,9% опитаних, в Росії – 52,6%.

Щодо бажаних відносин між Україною і Росією, думки українців та росіян відрізняються набагато менше. На відповідне запитання відповіді розподілилися наступним чином:

Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?

Варіанти відповідей в Україні,дані КМІС, квітень 2008 (%) в Україні,дані КМІС, вересень2008 (%) в Росії,дані Центру Левади, березень2008 (%) в Росії, дані Центру Левади, вересень2008 (%)
відносини України з Росією повинні бути такими самими ,як з іншими країнами – із закритими кордонами, візами, митницями 10.2 16.8 18.5 23.8
Україна й Росія повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.7 65.8 56.5 51.7
Україна й Росія повинні об’єднатися в одну державу 20.3 15.5 18.8 13.3
ВАЖКО СКАЗАТИ 2.8 1.7 6.2 11.1
Разом 100 100 100 100

 

Якщо порівняти дані опитування у вересні та квітні цього року, неважко побачити, що в обох країнах збільшилися частка тих, хто хотів би, щоб наші кордони були закритими: в Україні така частка зросла з 10% до 17%, а в Росії з 18% до 24%. За цей самий період стала ще меншою невелика частка бажаючих об’єднання наших країн в одну державу (з 20 до 15% серед українців і з 18 до 13% серед росіян).

В той же час переважна більшість населення в обох країнах83% українців і 76% росіян – і зараз бажають, щоб Україна і Росія залишалися незалежними державами. При цьому більше половини громадян і Росії (52%), і Україні (66%) висловлюється за те, щоб наші країни були дружніми незалежними державами з відкритими кордонами між собою.

 

12.9.2008
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: