КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Чи готові українці до продовження карантину?

Прес-реліз підготували Тетяна Пясковська та Володимир Паніотто

Переважна більшість населення готова до продовження карантину. Зокрема майже 80% (точніше 79%) готові до продовження його на 1 місяць і більше, з них 70% на два місяці і більше,  і майже 60% опитаних українців (точніше, 59%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно. 

 

З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

 

В цьому опитування українцям було поставлено питання: «Зараз неможливо передбачити, як буде зростати кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?»  Результати представлені в таблиці 1.

Як бачимо (перша колонка таблиці 1) 59% готові дотримуватися карантину необмежений час («стільки, скільки потрібно), 6% до 3-х місяців, 5% до 2-х місяців і 9% не більше місяця.  У другій колонці (кумулятивний відсоток) сума відповідних відсотків першої таблиці.  Наприклад, у рядку «не більше 3-х місяців» стоїть 59%+6%=65%.  Це означає, що 65% готові бути на карантині 3 місяці або більше (з них 6% три місяці і 59% ще більше).  Таким чином, переважна більшість населення готова до продовження карантину. Зокрема майже 80% (точніше 79%) готові до продовження його на 1 місяць і більше, з них 70% на два місяці і більше,  і майже 60% опитаних українців (точніше, 59%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.  15% не дотримуються карантину, з них 11% відповіли, що не дотримуються карантину, тому що працюють,  і 4% - тому що вважають його вимоги надмірними.

 

Таблиця 1. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?

Варіанти відповідей  % Кумулятивний відсоток %  
 
Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 59 59  
Не більше 3-х місяців 6 65  
Не більше 2-х місяців 5 70  
Не більше місяця 9 79  
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 3 14  
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 11  
Важко сказати та інше 6    
РАЗОМ 100    

 

 

За статтю:

  • Жінки дещо більше ніж чоловіки згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно (60% жінок проти 57% чоловіків);

  • 12% чоловіків відповіли, що готові бути на карантині не більше місяця, середі жінок таку відповідь дали 9%;  інші різниці незначущі.

За віком:

  • Найбільше тих, хто готовий бути на карантині стільки, скільки потрібно, серед старшої категорії населення, 60-70+ років (73%), найменше – серед молоді, 18-39 років (53%).

  • Молодь (18-39)  дещо більше за інші категорії не дотримується вимог карантину, бо вважає їх надмірними (7%);

  • Найбільше тих, хто не дотримується карантину, тому що змушений працювати поза домом, в категорії 40-59 років (16%), найменше серед старшої категорії 60-70+ (4%)

За рівнем освіти:

  • Найменше тих, хто готовий бути на карантині стільки, скільки потрібно, серед людей з початковою освітою (47%); інші різниці несуттєві;

  • Більшість тих, хто не дотримується карантину із-за роботи поза домом, серед людей з початковою освітою (14%).

  • Більшість тих, хто не дотримується карантину із-за надмірних вимог, також серед людей з початковою освітою (14%), в інших категоріях таких відповідей значно менше: вища освіта – 4%, середня – 3%, середня спеціальна – 2%.

За регіональним розподілом особливих розбіжностей не виявлено.

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

S3. Зараз неможливо передбачити, як буде зростати кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?

 

Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 1  
Не більше 3-х місяців 2  
Не більше 2-х місяців 3  
Не більше місяця 4  
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 5  
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 6  
Інше (назвіть)_____________ 7 ВС/ВД…9

 

Додаток 2. Таблиці

Зараз неможливо передбачити, як буде зростати кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?

Варіанти відповідей Україна в цілому, % 4 макрорегіони
Захід Центр Південь Схід
Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 59 58 61 61 56
Не більше 3-х місяців 6 5 6 7 5
Не більше 2-х місяців 5 6 6 3 7
Не більше місяця 9 10 7 10 11
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 3 3 3 3 5
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 11 10 12 12 11
Інше (назвіть) [ЗАПИШІТЬ] 1 1 1 0 1
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 5 7 4 4 4
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

За статтю:

Варіанти відповідей жінки чоловіки
Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 60 57
Не більше 3-х місяців 6 5
Не більше 2-х місяців 5 7
Не більше місяця 9 12
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 4 2
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 11 12
Інше (назвіть) [ЗАПИШІТЬ] 1 0
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 5 4
РАЗОМ 100 100

 

За віком:

Варіанти відповідей 3 вікові групи
18-39 40-59 60-70+
Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 53 55 73
Не більше 3-х місяців 9 4 3
Не більше 2-х місяців 6 6 4
Не більше місяця 10 11 6
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 5 3 2
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 13 15 4
Інше (назвіть) [ЗАПИШІТЬ] 1 1 0
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 3 5 7
РАЗОМ 100 100 100

 

За рівнем освіти:

Варіанти відповідей 4 освітні групи
початкова середня середня спеціальна вища ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
Буду дотримуватися стільки, скільки потрібно 47 62 60 58 47
Не більше 3-х місяців 14 5 4 7 0
Не більше 2-х місяців 2 4 5 6 11
Не більше місяця 2 11 10 8 11
Я і зараз його не дотримуюся, так як ці вимоги надмірні 14 3 2 4 11
Я і зараз його не дотримуюся, так як змушений(а) працювати поза домом 14 10 13 11 0
Інше (назвіть) [ЗАПИШІТЬ] 0 1 0 1 0
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 7 4 5 4 21
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 


30.4.2020
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: