КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
тел. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Подключеные фильтры:экономика
18
декабря
2009
Міжнародна програма соціального дослідження (ISSP): 95% опитаних громадян України повністю або радше погоджуються, що в країні існує надто велика різниця в доходах

Громадяни України масово наполягають на більш дієвому втручанні держави загалом та виконавчої влади зокрема у процеси соціально-економічного розшарування. Саме тут зафіксовані найбільш узгоджені установки населення, які суттєво не варіюються ані за регіонами України, ані за іншими показниками, що диференціюють індивідів. Уряд, на думку населення, має зменшувати соціальну різницю між особами з високими та низькими доходами за рахунок вищого оподаткування тих, хто отримує більше, забезпечувати прийнятний рівень життя для безробітних та бідних.

14
декабря
2009
Міжнародна програма соціального дослідження (ISSP): громадяни України про соціальну нерівність

2009 року, вдруге після приєднання в минулому році до Міжнародної програми соціального дослідження (ISSP) — щорічного порівняльного соціологічного дослідження в 45-ти країнах за заздалегідь визначеними тематикою й опитувальником, — Україна взяла в ньому участь. Розробку методології збору інформації та вибірки, підготовку інтерв’юерів, проведення опитування та введення інформації в комп’ютер здійснював Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), аналітичне опрацювання — науковці Інституту соціології НАН України, інформаційну підтримку — Інститут політики за організаційного сприяння Центру «Соціальні індикатори».

28
апреля
2009
Отношение населения Украины к деятельности МВД

Каждый пятый украинец (20%) на протяжении последнего года сталкивался с требованием взятки от  представителей власти. Больше половины украинцев считают (54%), что за последний год размер взяток, которые берут чиновники, увеличился.

27
апреля
2009
Відчуття наслідків економічної кризи населення України та його готовність до протестів

Наслідків кризи не відчули  менше, ніж 5% населення. Відчули наслідки кризи приблизно 95% населення України, зокрема: 84% - людей відчули кризу через зростання цін і тарифів; 44% - через зниження рівня своїх доходів;10% - через затримки виплат заробітної плати чи пенсій; 10% - через втрату роботи.   

26
февраля
2009
Ощущение последствий экономического кризиса населением Украины, февраль 2009

Последствий кризиса не ощутили  менее 7% населения. Ощутили последствия кризиса более 90% населения Украины, в частности: 80% опрошенных ощутили кризис в связи с ростом цен и тарифов; 44% - в связи со снижением уровня своих доходов; 14% - в связи с задержками выплат заработной платы или пенсии; 11% - в связи с потерей работы.   

ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: