КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ДО УЧАСТІ В АКЦІЯХ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ, ГРУДЕНЬ 2020

Прес-реліз підготувала Ольга Черьомухіна, практикантка КМІС 


З 4 по 8 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted  telephone  interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Коментар Володимира Паніотто до прес-релізу дивіться на нашому YouTube каналі.  

Вступний коментар.  КМІС використовує запозичений з деяких міжнародних проектів перелік форм протесту, що включає і участь у виборчих компаніях. Питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним.  Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу.  Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями. 

 

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2019-2020 рр. змінилась з 49% у 2019р. на 57% у 2020р.

У грудні 2020 року в акціях  протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019р.).

Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%.

Найбільша кількість людей НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%).

Графік 1. Готовність українців до протестів, грудень 2020 р. (упорядковано за зменшенням)

За регіонами:

 

  • Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у Південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів). У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно)
  • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Західному та  Південному регіонах (11,6% та 15,8% відповідно), найбільше у Східному регіоні (19%), у Центральному – 17,9%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає

 

За статтю: 

  • Більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких майже на 10 процентних пунктів менше (51,9%).
  • Чоловіків дещо більше ніж жінок готових брати участь у виборчих компаніях (17% проти 14,8%) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,8% проти 7%)
  • Проте жінки більше за чоловіків готові брати участь у зборі підписів під колективними відозвами (13,8% проти 11,5%).

 

 

За типом поселення (місто-село): 

  • Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (39,3% проти 36,3%)
  • Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення – 12,4%, сільське населення – 5,3%), в інших значущих розбіжностей не виявлено.


На графіку 2 можна побачити динаміку готовності українців до протестів за 11 років (2009-2020 рр).  Рівень готовності до протестів розраховувався наступним чином – 100% мінус кількість тих, хто відповів, що «не готовий до участі у протестах», мінус ті, що відповіли «важко сказати та відмова відповідати»

Графік 2. Динаміка готовності українців до протестів за 11 років, 2009-2020 рр 

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ 

Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ  14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

 

Додаток 2. Таблиці

В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді (упорядковано за зменшенням відсотків)

Готовність брати участь у протестах чоловік жінка
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51,9 61,4
Участь у виборчій кампанії 17 14,8
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 11,5 13,8
Санкціоновані мітинги і демонстрації 13,8 7
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,8 3,5
Інше (ЗАПИШІТЬ) 3,2 2,4
Пікетування державних установ 4,2 1,8
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5,1 1,7
Участь у страйках 5,3 1,1
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,5 1,1
Голодування протесту 2,4 1
Загроза страйком 3,3 0,8
Інше (ЗАПИШІТЬ) 3,2 2,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,8 3,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,3 1,3

 

 

Готовність до участі у протестах Західний Центральний Південний Східний
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 57,3 52,2 62,6 59,3
Участь у виборчій кампанії 11,6 17,9 15,8 19
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 11,2 13,5 12,8 13,4
Санкціоновані мітинги і демонстрації 8,4 11,4 9,7 10,9
Участь у страйках 4,5 2,2 2,8 2,8
Пікетування державних установ 3,7 3,1 2,2 1,8
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,2 2,5 2,6 2,1
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 2,8 1,6 2 1,1
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,6 3,6 2,8 3,9
Захоплення будівель 1,3 0,7 1,4 1,4
Загроза страйком 1,3 1,5 2,8 2,5
Голодування протесту 0,9 2 1 2,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 5,6 2,3 2,4 2,1
Інше (ЗАПИШІТЬ) 3,7 3,1 1,8 2,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,3 1,5 1,4 1,1

 

Рівень готовності до участі в акціях протесту (за регіонами):
Західний Центральний Південний Східний
35,8 44 33,6 37,5

 

 

Готовність до участі у протестах Міське населення Сільське населення
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 55,6 60,2
Участь у виборчій кампанії 16,2 15,2
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 13,8 10,6
Санкціоновані мітинги і демонстрації 12,4 5,3
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 2,1
Пікетування державних установ 3,3 2,1
Участь у страйках 3,2 2,6
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,8 2,3
Загроза страйком 2,4 1,2
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 2 1,8
Голодування протесту 1,8 1,4
Захоплення будівель 1,6 0,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 0
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,1 3,5
Інше (ЗАПИШІТЬ) 2 4,2

 

Рівень готовності до протестів (за типом поселення):
Міське населення Сільське населення
39,3 36,3

 

 Динаміка готовності участі у акціях соціального протесту (2009-2020 рр):

  Лют.06 Кві.09 Вер.12 Лис.13 Лют.14 Гру.14 Гру.16 Гру.17 Гру.18 Гру.19 Гру.20
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51 52,4 59,1 56,4 50,3 48,8 45,6 53,2 49,2 48,8 57,1
Участь у виборчій кампанії 21,6 23,7 18,5 26,1 30,8 29 35,4 28,9 32 34,1 15,8
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,4 11,3 11,7 13,2 18,5 16,5 15,5 16,5 16,2 15,6 12,7
Санкціоновані мітинги і демонстрації 16,6 15,8 13,8 11,9 17,3 15,8 11,9 9,6 11,1 10,7 10,1
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 2,4 2,9 2,9 3,6 2,6 2,9 2,8 4 2,9 3,2
Участь у страйках 7,7 7,6 4,4 4,2 5 5,8 3,4 2,9 3,3 3,6 3
Пікетування державних установ 4,8 4 2,8 1,6 4,5 4 2,3 2 2,5 1,8 2,9
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 3,6 3,1 3,2 4,6 3 2,4 2,3 3,8 2,1 2,6
Загроза страйком 5 3,2 3 2,2 3,3 2,3 2,8 1,7 3,7 2,9 2
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,8 1,5 0,6 0,4 1 1,2 0,7 0,6 0,8 1 1,9
Голодування протесту 0,9 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7 0,9 0,9 1,7
Захоплення будівель 1,6 1,3 1,2 0,5 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 1,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 8 4,9 6,9 6,4 7,5 7,9 4,4 5,3 5,9 3,5 3,2
Інше (ЗАПИШІТЬ) 0,4 0,5 0,5 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 2,8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 0,8 0 1,3

 


28.1.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: