КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка стану здоров’я населенням України, квітень, 2021

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 16 по 22 квітня 2021 року КМІС провів опитування громадської думки «Омнібус» методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2003 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.

 

Дивіться відеокоментар до прес-релізу: 

Київський міжнародний інститут соціології відслідковує динаміку самооцінки стану здоров’я населенням України, починаючи з 1995 року. Як свідчать дані опитувань, протягом останніх кількох років спостерігалась тенденція до поступового зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів України: якщо в 2013-2015 роках близько 40% українців вважали себе здоровими, то, починаючи з 2016 року, цей показник зростав і у 2019-2020 роках складав близько 50%. Проте, півтора року в умовах пандемії, ймовірно, наклали відбиток на здоров’я та самопочуття українців: згідно з даними дослідження 2021 року, 40% опитаних оцінюють стан власного здоров’я як добрий, а 14% – як поганий.

Графік 1*. Динаміка самооцінки стану здоров’я українців, 1995-2021 рр. 

* Для показників 1995-2015 років наведено дані опитувань Омнібус, проведених КМІС методом особистого інтерв’ю (вибірка складає ~ 2000 респондентів). Для показників 2016-2019 років наведено дані опитувань «Індекс здоров’я. Україна», проведених КМІС для Міжнародного фонду «Відродження» та Міністерства охорони здоров’я України методом особистого інтерв’ю (вибірка складає ~ 10000 респондентів). Для показників 2020-2021 років наведено дані опитувань Омнібус, проведених КМІС методом телефонного інтерв’ю (вибірка складає ~2000 респондентів).

Загалом, станом на квітень 2021 року, 40% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 46% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначитись, а 14% – як погане або дуже погане. Порівняно з 2020 роком суттєво зменшилась (на 9 відсоткових пунктів) частка тих, хто вважає себе здоровим, і, відповідно, зросла частка тих, хто оцінює своє здоров’я посередньо (на 8 відсоткових пунктів).

На стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори. Розглянемо відмінності за цими параметрами згідно з даними квітневого опитування.

За віком:

Спостерігається закономірність, що зберігається протягом періоду вимірювань: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових (за самооцінкою) серед них. Так, наразі серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 66%, у віковій групі 30-39 років – 57%, віком 40-49 років – 47%, віком 50-59 років – 28%, віком 60-69 років – 16%, а серед людей віком 70 років або старших – 13% (Таблиця 2).

За статтю:

Чоловіки зазвичай вважають своє здоров’я кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 50% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 32%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 19% (Таблиця 3). Це зокрема може бути пов’язане з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків), тому частка жінок у найстарших вікових групах, яким притаманна найнижча самооцінка стану здоров’я, ще більша, ніж серед молодших (так, серед людей, старших за 79 років, жінки складають 70%, а чоловіки лише 30%).

За типом населеного пункту (місто-село):

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (42%), аніж у сільській місцевості (36%). Це може бути пов’язане як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який вищий у містах), так і з доступністю послуг із охорони здоров’я та більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах.

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї:

Як і раніше, зберігається зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим вища частка тих, хто має хороше здоров’я. Так, якщо серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 14%, то серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 47%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 64% (Таблиця 5). Чим вищий рівень добробуту, тим кращі можливості для турботи про здоров’я.

 

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 85%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 40% опитаних (Таблиця 6).


Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

Як би Ви оцінили своє здоров’я?

Дуже хороше 1
Хороше 2
Посереднє (ані хороше, ані погане) 3
Погане 4
Дуже погане 5
ВАЖКО СКАЗАТИ 6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 7

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1*. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви оцінили своє здоров’я?» у динаміці (Україна без тимчасово окупованих територій, %)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Дуже хороше 6 7 5 10 9,5 5
Хороше 39 40 43 40 39,5 35
Посереднє або важко сказати 41 39 41 38 38 46
Погане 12 12 9 10 10 11
Дуже погане 2 2 2 2 3 3
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

* Для показників 2016-2019 років наведено дані опитувань «Індекс здоров’я. Україна», проведених КМІС для Міжнародного фонду «Відродження» та Міністерства охорони здоров’я України методом особистого інтерв’ю (вибірка складає ~ 10000 респондентів). Для показників 2020-2021 років наведено дані опитувань Омнібус, проведених КМІС методом телефонного інтерв’ю (вибірка складає ~2000 респондентів).

За даними останнього Омнібусу, квітень 2021 р.:

ЯК БИ ВИ ОЦІНИЛИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я? (РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ У %)

Таблиця 2. За віком

  18-29 р. 30-39 р. 40-49 р. 50-59 р. 60-69 р. 70+ р.
Дуже хороше 11 10 3 0 2 1
Хороше 55 46,5 44,5 28 14 12
Посереднє (ані хороше, ані погане) 30 39,5 43 52 56 53
Погане 4 3 8 16 19 21
Дуже погане 0 0 1 3 7 10
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 0,5 0 1 2 3
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3. За статтю

  Чоловіки Жінки
Дуже хороше 7 3
Хороше 42 29
Посереднє (ані хороше, ані погане) 41 48
Погане 7 14,5
Дуже погане 2 4
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1,5
РАЗОМ 100 100

Таблиця 4. За типом населеного пункту

  Міське населення Сільське населення
Дуже хороше 5 5
Хороше 37 31
Посереднє (ані хороше, ані погане) 45 44
Погане 9 15
Дуже погане 3 4
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 5. За рівнем фінансового забезпечення сім’ї (самооцінка)[i]

  Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий
Дуже хороше 2 1 4 5 11
Хороше 12 22 30 41 53
Посереднє (ані хороше, ані погане) 49 49 52 45 32
Погане 25 20 11 7 4
Дуже погане 10 7 3 1 0
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 1 1 1 0
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 6. Відчуття щастя – розподіл відповідей за станом здоров’я (у %)

  Дуже хороше або хороше здоров’я Посереднє здоров’я Погане або дуже погане здоров’я
Щасливі 85 63 40
І щасливі, і нещасливі (посередньо) 7 17 12
Не щасливі 6 18 46
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 2 2
РАЗОМ 100 100 100

 

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової, l.novikova@kiis.com.ua

 [i] Дуже низький рівень – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей тільки на найнеобхідніші речі. Середній рівень – вистачає грошей на щоденні витрати. Високий рівень – покупка дорогих речей (холодильник, телевізор тощо) передбачає заощадження або отримання кредиту. Дуже високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

 


3.6.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: