КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО РОСІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ ДО УКРАЇНИ, ЛИСТОПАД 2021 РОКУ

Пресреліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр», що здійснюється з 2008 року (Автономна некомерційна організація «Левада-Центр» примусово внесена до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента. Заява директора Левада-Центру, не згодного з даним рішенням, див. тут)

 

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 2-11 листопада 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.   

 «Левада-центр»  проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1603 осіб у віці 18 років і старше, в період 25 листопада-1 грудня 2021 року методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1603 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%,   2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%

 

Резюме

В Україні у листопаді 2021 року добре ставилося до Росії 39% українців, погано – 47%. У порівнянні з лютим 2021 року простежується погіршення ставлення до Росії (у лютому співвідношення було 41% до 42%).

В Росії добре ставилися до України 45% населення, погано — 43%.  У порівнянні з попередньою хвилею опитування простежується значне погіршення ставлення (раніше 54% добре ставилися, 31% – погано).

Водночас, більшість респондентів обох країн погано ставляться до керівництва сусідньої країни і добре – до звичайного населення цих країн. При цьому, серед респондентів, які загалом добре ставляться до Росії, більшість ставиться погано до керівництва Росії. Тобто їхнє позитивне ставлення є наслідком того, що Росія в першу чергу асоціюється із звичайними людьми. Тим більше, 2 з 5 респондентів в Україні повідомили, що вони мають близьких родичів у Росії.

Незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 75% росіян, об’єднання України з Росією бажають 6% українців і 18% росіян. Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39% (а росіян – 24%), а кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян – 51%).

 


 

Ставлення в Україні до Росії та в Росії до України

 

У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»

За весь період спостережень (крім вересня 2019 і наших останніх даних лютого і листопада 2021) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України (див. графік 1).  У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії.  Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. Зараз, з початку 2021 року,  росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (хоча між лютим і листопадом 2021 року стало менше росіян, які добре ставляться до України).

Методологічне зауваження.  З квітня 2020 року опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводяться методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування (computer-assisted telephone interviews).

 

Графік 1. Динаміка доброго ставлення населення України до Росії та Росії до України 

 

 

  • · В Україні у листопаді 2021 року добре або дуже добре ставилося до Росії 39% українців, погано або дуже погано приблизно – 47%12% не визначилися. У порівнянні з лютим 2021 року загалом простежується погіршення ставлення до Росії. Можливо, це пов’язано з ескалацією Росією ситуації на кордонах України.
  • · В Росії добре або дуже добре ставилися до України 45% населення, погано або дуже погано — 43%12% не визначилися.  У порівнянні з лютим 2021 року ставлення помітно погіршилося, оскільки в лютому ще 54% росіян добре ставилися до України.   
  • · Ставлення українців до Росії  суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 26%, у Центрі – 35%, на Півдні – 49%, на Сході – 52%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (61%), найменше таких – у Східному регіоні (30%) (див. таблицю 2).   

 

Крім цього, для більш поглибленого вивчення питання респондентам також ставилися запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до росіян (мешканців Росії)?» і «Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва Росії?». У випадку обох країн простежується аналогічна тенденція, коли респонденти переважно добре ставляться до населення сусідньої держави і при цьому переважно погано – до керівництва сусідньої держави (при цьому, у Росії ставлення до керівництва України і українців-жителів України дещо краще, ніж в Україні до керівництва Росії та росіян-жителів Росії).

Разом з цим, у регіональному вимірі ставлення до росіян-жителів Росії значно менше варіює – від 71% доброго ставлення на Заході до 82% на Сході. Добре ставлення до керівництва Росії зростає з 5% на Заході до 27% на Сході.

 

 Графік 2. Ставлення респондентів окремо до керівництва і окремо до населення іншої держави

 

 


На графіку 3 наведені дані, як до керівництва Росії і росіян ставляться ті, хто загалом добре чи погано ставляться до Росії. Респонденти-українці, які загалом добре ставляться до Росії, практично всі (95%) мають добре ставлення до росіян-жителів Росії. У той же час серед них лише 29% мають добре ставлення до керівництва Росії. Водночас серед респондентів-українців, які загалом погано ставляться до Росії, 95% погано ставляться до керівництва Росії, але при цьому 59% добре ставляться до росіян-жителів Росії.

Вочевидь, для частини респондентів запитання про загалом ставлення до Росії насамперед викликає асоціації з керівництвом Росії і, як наслідок, такі респонденти частіше говорять про погане ставлення. Для іншої частини респондентів «Росія» у першу чергу асоціюється із звичайними жителями-росіянами, тому вони більш імовірно мають загалом добре ставлення до Росії.

 

Графік 3. Ставлення українців до керівництва Росії і росіян-жителів Росії залежно від того, як вони загалом ставляться до Росії

 


 

Наявність близьких родичів у Росії та зв’язок із ставленням до Росії

 

43% респондентів відповіли, що у них є близькі родичі в Росії (ще 14% відповіли, що є родичі в Росії, але вони не вважають їх близькими). Частка респондентів, які мають таких родичів зростає від 33% на Заході до 53% на Сході.

 

Графік 4. Розподіл відповідей на запитання «Чи маєте Ви близьких родичів в Росії?»

 

 

На графіку 5 наведені дані, які загалом до Росії ставляться ті, хто мають і не мають близьких родичів. Як можна бачити, по-перше, ті, хто мають родичів, краще ставляться до Росії загалом. При цьому, ця тенденція зберігається у межах кожного регіону окремо. Як на Заході, так і на Сході, респонденти, які мають близьких родичів у Росії, краще ставляться загалом до Росії, ніж інші жителі цього ж регіону, але які не мають таких родичів. По-друге, навіть з урахуванням цього фактору зберігається тенденція, що із Заходу на Схід ставлення до Росії покращується.

 

Графік 5. Ставлення українців до Росії у розрізі наявності близьких родичів у Росії

 

 

Думки українців щодо того, чи можуть звичайні жителі Росії впливати на політику керівництва Росії

 

Абсолютна більшість українців (76% загалом, 73-77% залежно від регіону) вважають, що звичайні жителі Росії не мають впливу на політику керівництва Росії.

 

Графік 6. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви гадаєте чи мають вплив звичайні жителі Росії на політику керівництва Росії щодо України?»

 

 

На графіку 7 наведені дані, які загалом до Росії ставляться ті, хто вважають, що звичайні жителі Росії мають вплив на керівництво Росії, а також ті, хто вважають, що вони не мають такого впливу. На Заході і в Центрі є тенденція, що дещо кращого ставлення серед тих, хто не вважає, що звичайні жителі мають вплив. Водночас на Півдні і Сході тенденція обернена – дещо краще ставлення мають ті, хто вважає, що звичайні жителі мають вплив.

 

Графік 7. Ставлення українців до Росії у розрізі думки, чи мають звичайні росіяни вплив на політику керівництва Росії

 

 

На графіку 8 наведені дані щодо зв’язку із ставленням до росіян-жителів Росії. У цьому випадку більш рельєфною є тенденція для Заходу і Центру, що ті, хто вважає, що звичайні жителі мають вплив на керівництво, гірше ставляться до росіян-жителів Росії.

 

Графік 8. Ставлення українців до росіян-жителів Росії у розрізі думки, чи мають звичайні росіяни вплив на політику керівництва Росії

 

 


 

Думки українців щодо того, якими мають бути відносини України і Росії

 

Динаміка відповідей на запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?»

  • · Порівняно з лютим 2021 року рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії)  залишається приблизно таким самим – 88% (було стільки ж), цей показник практично не змінюється з 2014 року.  Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49%. Об’єднання в одну державу хотіли б 6%.
  • · У Росії порівняно з лютим 2021 року частка охочих закрити кордони з Україною практично не змінилася (було 23%, стало 24%), але при цьому знизилася частка тих, хто не хоче мати візи і кордонів (було 57%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу практично не змінилася - 18% зараз і 17% раніше.

 

Графік 9. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?* 

 

Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто  відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).

 

 


Додаток 1. Формулювання і порядок запитань з анкети

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?  ОДНА ВІДПОВІДЬ

Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами  – із закритими кордонами, візами, митницями 1
Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами  – з відкритими кордонами, без віз і митниць 2
Україна й Росія мають об'єднатися в одну державу 3
ВС/НВ 9

 

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

дуже добре 1  в основному погано 3 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  9
в основному добре 2  дуже погано 4

 

Як Ви загалом зараз ставитеся до росіян (мешканців Росії)?

дуже добре 1  в основному погано 3 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  9
в основному добре 2  дуже погано 4

 

 Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва Росії?

дуже добре 1  в основному погано 3 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  9
в основному добре 2  дуже погано 4

 

Як Ви гадаєте чи мають вплив звичайні жителі Росії на політику керівництва Росії щодо України?

Так, мають 1  Ні, не мають 2 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  9

 

 Чи маєте Ви близьких родичів в Росії?

Так, маю 1 Ні, не маю 3  
Маю родичів, але не вважаю, що вони близькі 2  ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  4

 

 

 


Додаток 2. Склад регіонів України

 

 

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; 

 

Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;

 

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

 

Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)

 

 

 

Додаток 3.  ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1. Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії?  

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, %
Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
Квіт.08 88 7 5 100 Бер.08 55 33 12 100
Вер.08 88 9 3 100 Вер.08 38 53 10 100
Лют.09 91 5 4 100 Січ.09 29 62 10 100
Трав.09 93 4 3 100 Тра.09 33 56 11 100
Жовт.09 92 6 3 100 Вер.09 46 44 10 100
Бер.10 90 6 4 100 Бер.10 59 29 12 100
Чер.10 92 6 3 100 Лип.10 70 22 9 100
Жовт.10 93 4 3 100 Жов.10 67 21 12 100
Лист.11 80 13 7 100 Вер.11 68 23 9 100
Лют.12 85 9 6 100 Січ.12 64 25 12 100
Вер.12 83 11 6 100 Вер.12 74 17 10 100
Лют.13 85 8 7 100 Лют.13 69 21 9 100
Трав.13 81 10 9 100 Тра.13 72 18 9 100
Лист.13 82 10 8 100 Вер.13 69 22 8 100
Лют.14 78 13 9 100 Січ.14 66 26 9 100
Трав.14 52 38 10 100 Трав.14 35 49 17 100
Вер.14 48 41 11 100 Вер.14 32 55 13 100
Груд.14 37 48 16 100 Січ. 15 24 63 13 100
Лют.15 34 51 15 100 Бер.15 31 56 13 100
Трав.15 30 56 14 100 Трав.15 26 59 14 100
Вер.15 34 53 13 100 Вер.15 33 56 11 100
Лют.16 36 47 13 100 Лют.16 27 59 14 100
Трав.16 42 43 15 100 Трав.16 39 47 13 100
Вер.16 40 46 14 100 Вер.16 26 56 17 100
Груд.16 40 47 13 100 Груд.16 34 54 13 100
Лют.17 39 46 15 100 Січ.17 34 54 13 100
Трав.17 44 37 19 100 Трав.17 26 59 15 100
Вер.17 37 46 17 100 Вер.17 32 53 15 100
Груд.17 42 39 19 100 Груд.17 28 56 17 100
Лют.18 45 38 18 100 Бер.18 33 55 12 100
Вер.18 48 32 19 100 Вер.18 33 56 12 100
Лют.19 57 27 17 100 Лют.19 34 55 10 100
Вер.19 54 35 11 100 Вер.19 56 31 13 100
Лют.20 54 33 13 100 Січ.20 41 47 12 100
Вер.20 42 42 16 100 Сер.20 48 43 9 100
Лют.21 41 42 17 100 Лют.21 54 31 13 100
Лис.21 39 47 14 100 Лис.21 45 43 12 100

 

Таблиця 2. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? 

                    Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Дуже добре 5 1 4 8 11
В основному добре 33 25 31 41 41
В основному погано 22 25 26 19 14
Дуже погано 25 37 26 16 16
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 14 12 13 15 18
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

 

 

 


Таблиця 3. Як Ви загалом зараз ставитеся до росіян (мешканців Росії)? 

                    Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Дуже добре 15 8 13 19 24
В основному добре 61 63 59 63 58
В основному погано 11 14 15 8 4
Дуже погано 3 4 3 3 3
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 10 12 9 8 11
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 4. Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва Росії? 

                    Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Дуже добре 2 1 2 2 3
В основному добре 11 4 9 15 23
В основному погано 20 18 20 23 22
Дуже погано 55 69 61 45 34
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 11 8 8 14 17
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 5. Як Ви гадаєте чи мають вплив звичайні жителі Росії на політику керівництва Росії щодо України? 

                    Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Так, мають 18 18 18 17 19
Ні, не мають 76 75 77 77 73
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 6 6 5 6 8
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 6. Чи маєте Ви близьких родичів в Росії? 

                    Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Так, маю 43 33 41 50 53
Маю родичів, але не вважаю, що вони близькі 14 11 16 13 14
Ні, не маю 43 55 42 36 32
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1 0 0 1
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 


Таблиця 7. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? 

 

  В УКРАЇНІ
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Квіт.08 10 67 20 3 100
Вер.08 17 66 16 2 100
Лют.09 8 68 23 1 100
Трав.09 10 65 23 2 100
Жовт.09 11 67 19 3 100
Бер.10 11 67 19 3 100
Чер.10 12 70 16 2 100
Жовт.10 10 67 20 2 100
Лист.11 13 67 16 1 100
Лют.12 13 69 16 2 100
Вер.12 11 72 14 3 100
Лют.13 13 68 16 3 100
Трав.13 11 69 14 5 100
Лист.13 12 73 9 6 100
Лют.14 15 68 12 5 100
Трав.14 32 54 8 5 100
Вер.14 45 44 5 6 100
Груд.14 50 42 3 5 100
Лют.15 48 43 4 6 100
Трав.15 45 46 2 7 100
Вер.15 46 45 2 7 100
Лют.16 42 43 4 11 100
Трав.16 44 44 3 9 100
Вер.16 49 43 3 6 100
Груд.16 45 46 3 7 100
Лют.17 47 43 2 7 100
Трав.17 43 47 4 6 100
Вер.17 49 40 4 8 100
Груд.17 45 40 4 11 100
Лют.18 44 44 3 9 100
Вер.2018 38 50 4 8 100
Лют.2019 39 48 4 9 100
Вер.2019 41 49 3 7 100
Лют.2020 39 51 3 7 100
Вер.2020 39 51 5 5 100
Лют.2021 39 49 6 6 100
Лис.2021 39 49 6 6 100

 

 

 

  В РОСІЇ
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Бер.08 19 56 19 6 100
Вер. 08 24 52 13 11 100
Січ. 09 29 51 12 8 100
Черв. 09 25 55 14 6 100
Вер. 09 25 55 13 7 100
Січ. 10 25 55 14 6 100
Трав. 10 17 64 13 6 100
Вер. 10 16 60 18 6 100
Вер.11 16 63 14 6 100
Січ.12 16 61 16 8 100
Вер.12 14 60 20 6 100
Лют.13 13 64 18 6 100
Трав.13 19 58 15 8 100
Вер.13 23 55 16 6 100
Січ.14 19 59 16 6 100
Трав.14 28 54 12 6 100
Вер.14 26 62 7 5 100
Січ. 15 32 53 7 8 100
Трав.15 30 54 10 6 100
Вер.15 25 59 8 7 100
Лют.16 32 52 11 5 100
Трав.16 36 53 7 4 100
Вер.16 39 48 8 6 100
Груд.16 33 53 9 5 100
Січ.17 33 53 9 5 100
Трав.17 35 50 9 5 100
Вер.17 34 49 11 6 100
Груд.17 33 49 10 8 100
Бер.18 39 45 10 5 100
Вер.2018 32 45 16 6 100
Лют.2019 25 52 17 6 100
Вер.2019 23 54 19 4 100
Січ.2020 26 56 15 3 100
Сер.2020 30 51 16 3 100
Лют.2021 23 57 17 4 100
Лис.2021 24 51 18 7 100

 

 

Таблиця 8. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

 Розподіл за регіонами, листопад 2021 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими, з візами і митницями 39 52 42 29 26
Україна й Росiя мають бути незалежними, але без віз і митниць 49 38 45 60 61
Україна й Росiя мають об'єднатися в одну державу 6 4 7 7 7
ВАЖКО СКАЗАТИ 5 5 6 4 6
РАЗОМ 100 100 100 100 21006

 

 

 

 


17.12.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: