КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ГРОМАДСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ ПІСЛЯ 10 МІСЯЦІВ ВІЙНИ

Прес-реліз підготував Сергій Дембіцький, д.соц.н., заступник директора Інституту соціології НАН України

sociotest.solutions@gmail.com

(063) 517-79-83

 

 Презентація: Соціологічний моніторинг «Українське суспільство» ГРОМАДСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ ПІСЛЯ 10 МІСЯЦІВ ВІЙНИ

 

Методологія дослідження

 

  • Соціологічний моніторинг «Українське суспільство» проводиться з 1994 року.
  • Інструментарій дослідження розроблений Інститутом соціології НАН України.
  • Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології.
  • Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Рос проти України).
  • Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.
  • Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.
  • Польовий етап дослідження тривав з 19 до 25 грудня 2022 року.

 

Економіка та політика у фокусі громадської̈ думки (слайди 3-10)

 

Незважаючи на зниження фінансових домагань у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з 630$ до 340$ на одну людину в сім’ї), респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%). Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни. В той же час, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально.

 

Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології. Три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади. Також доволі високим (60,2%) є рівень згоди з тим, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною. Це показник є цілком зрозумілим, оскільки більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також через зростання довіри до інститутів влади. Відчутно менше додалося тих, хто згоден з існуванням в Україні політичних партій і рухів, яким можна довірити владу (їх кількість зросла з 24% у 2021 році до 34,5% у 2022).

 

Морально-психологічний стан суспільства (слайди 11-18)

 

Незважаючи на усі вражаючі зміни в громадській думці, сприйняття цинізму у суспільстві (в розумінні зневажливого ставлення до загальноприйнятих норм моралі) принципово не змінилося. Відбулися позитивні зміни, але й досі абсолютна більшість опитаних (51,6%) розглядають інших у цинічному світлі. При цьому є два позитивних моментів. По-перше, більшість опитаних вірить у щирість допомоги українцями один одному, чого раніше не було. По-друге, за показниками цинізму українське суспільство вийшло на стан 1992 року (після цього показники були стабільно гіршими), коли вперше був зроблений відповідний замір. Є сподівання, що ця тенденція на покращення продовжиться.

 

Інші індикатори морально-психологічного стану є цілком позитивними. Так, значно поменшало тих, хто вірить, що «кожній людині на роду написано, яке життя вона проживе» (індикатор фаталізму) – з 59,3% у 2002 році до 35,1% у 2022. Це вказує на зростання суб’єктності в українському суспільстві. Збільшилася й кількість тих, хто упевнений у своїх силах – з 42% у 2021 році до 56,4% у 2022. На користь психологічної стійкості свідчить готовність абсолютної більшості людей (69%) терпіти проблеми, пов’язані з війною, до самої перемоги. Показовим є й оптимізм в короткостроковій перспективі – більш ніж дві третини опитаних (67,9%) відповіли, що очікують налагодження життя у 2023 році.

 

Динаміка громадянської ідентичності (слайди 19-21)

 

Тренд на посилення громадянської ідентичності, що фіксується Інститутом соціології НАН України з 2000 року, очікувано продовжився й під час війни. Відповідний вид ідентичності зріс з 62,6% у 2021 році до 79,7% у 2022. Усі інші види територіально-громадянських ідентичностей представлені дуже слабко. Згідно з нашим аналізом, період національно-громадянської кристалізації, який тривав з 2015 року, змінився періодом національно-громадянської консолідації, перехід до якого зумовила широкомасштабна війна. Фактично, як ми вважаємо, в Україні завершився процес формування громадянської нації, що не знімає необхідності вирішення наступного важливого завдання національного масштабу – повноцінної євроінтеграції.

 

Ставлення до держави (слайди 22-28)

 

Внаслідок війни та усвідомлення цінності власної держави, яка завжди підточувалася соціально-політичним негативізмом в Україні, значно змінилися відповідні оцінки. Так, суттєво покращилися оцінки ефективності української держави (лише 9,3% опитаних демонструють низькі оцінки за відповідним питанням) та очікування від її майбутнього (76,2% вважають, що ситуація буде покращуватися). Завдяки цьому загальні установки щодо держави змінилися з переважно негативних у 2021 році (55,8% негативних оцінок проти 6,6% позитивних) на переважно позитивні у 2022 (46,6% позитивних оцінок проти 26,1% негативних).

 

Війна у фокусі громадської думки (слайди 29-31)

 

Більш ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року. Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога. Варто зазначити, що майже усі респонденти дають високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародної підтримки, яка надається України для перемоги над Росією.


15.1.2023
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: