КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

5-річчя президентства Володимира Зеленського: як змінилася ситуація з демократією і економікою в Україні та бажана форма правління

Пресреліз підготовлений виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким

 

Упродовж 16-22 травня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» були додані запитання щодо 5-річчя Президента В. Зеленського. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», наводилися раніше КМІС.

Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

 

 


Як змінилася ситуація з демократією

 

Більшість українців за опитуванням КМІС віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Тому питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців. Ми поставили респондентам запитання, як за 5 років президентства В. Зеленського змінилася ситуація з демократією в країні. Водночас враховуючи повномасштабне вторгнення, якщо респонденти бачили погіршення ситуації, то ми уточнювали, з чим вони скоріше пов’язують погіршення – з об’єктивним наслідками воєнного часу чи з діями влади, які нібито згортають права і свободи громадян.

Як можна бачити на графіку 6, 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали).

           

Графік 1. А як загалом за період президенства Володимира Зеленського змінився рівень демократії в Україні?

ЯКЩО ВВАЖАЮТЬ, ЩО СИТУАЦІЯ ПОГІРШИЛАСЯ: На Вашу думку, погіршення ситуації з демократією є скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану чи скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян?

 

 


Як змінилася ситуація з економікою

 

Українці також з кожним новим Президентом плекають надію на суттєві покращення в економіці (та їх добробуті). Після повномасштабного вторгнення ми фіксували парадоксальну ситуацію, коли об’єктивно ситуація в економіці стала однозначно гіршою, але громадськість краще її оцінювала, ніж до вторгнення. У цьому опитуванні ми запитали респондентів про зміни в економіці за останні 5 років (з фокусом-поясненням, що мова про умови для розвитку, прозорість правил, справедливе ставлення до бізнесу). Як і у випадку з демократією, у разі, якщо респонденти бачили погіршення, ми уточнювали, з чим саме це скоріше пов’язано.

Вважають, що за останні 5 років ситуація в економіці покращилася – 17%, не змінилася – 21%. Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).

 

Графік 2. А як загалом за період президенства Володимира Зеленського змінилася ситуація в економіці: створення умов для розвитку, прозорість правил, справедливість ставлення до бізнесу з боку влади тощо?

ЯКЩО ВВАЖАЮТЬ, ЩО СИТУАЦІЯ ПОГІРШИЛАСЯ: На Вашу думку, погіршення ситуації з економікою є скоріше наслідком об’єктивних обставин повномасштабного вторгнення чи скоріше наслідком певних помилкових дій влади?

 


Якою має бути форма правління в Україні

 

На продовження дослідження питання запиту на демократію в Україні, респондентам також ставилося запитання, якою має бути форма правління – із сильнішим Президентом чи із сильнішим парламентом? Респонденту пропонувалися чотири варіанти[1]:

  • Президентська – Президент є головою держави, призначає і звільняє Прем’єра та визначає всю політику;
  • Президентсько-парламентська – Уряд призначається Президентом за згоди парламенту, але може бути звільнений і Президентом, і парламентом. Більшість влади зосереджено в руках Президента;
  • Парламентсько-президентська – Уряд за згоди Президента призначається парламентом та зможе бути звільнений лише ним. Більшість влади – у руках Прем’єра;
  • Парламентська – Уряд призначається і звільняється лише парламентом. Посади Президента або немає, або вона церемоніальна без значних повноважень

 

Результати наведені нижче на графіку 3. Так, 13% виступають за президентську форму правління, 27% – за президентсько-парламентську, 31% – за парламентсько-президентську, 16% – за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.

Хоча консенсусу немає, але водночас переважна більшість українців (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення Президентом Уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту). Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і Президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.

 


Графік 3. Яка форма правління, на Вашу думку, є найбільш прийнятною для України?

 

 


 

А. Грушецький, коментарі до результатів опитування:

 

Хоча не більше п’ятої частини українців бачать покращення у сфері демократії і економіки за підсумками 5 років президентства В. Зеленського, але водночас і не більше чверті відзначають погіршення ситуації через хибні дії влади. Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади (і враховуючи ці результати та результати попередніх опитувань скоріше українці зводили би пояснення до діяльності команди / оточення та до об’єктивних реалій повномасштабної війни).  

 Враховуючи історичний досвід України і те, як завершувалися 5-річні періоди попередніх Президентів, нинішнє сприйняття є досить непоганим і лишає значний простір для Президента (зрозуміло, у разі врахування проблем та ухвалення належних рішень і дій) зберігати серед населення досить високу підтримку та оптимізм щодо майбутнього.

 

 

 

 

 


           

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети та результати в регіональному вимірі

 

А як загалом за період президенства Володимира Зеленського змінився рівень демократії в Україні? / ЯКЩО ВВАЖАЮТЬ, ЩО СИТУАЦІЯ ПОГІРШИЛАСЯ: На Вашу думку, погіршення ситуації з демократією є скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану чи скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян?

% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Ситуація скоріше покращилася 19 17 21 23 9
Ситуація не змінилася 29 31 32 23 20
Ситуація скоріше погіршилася – з яких причин: 43 43 36 44 64
Скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану 11 13 9 8 16
Скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян 28 27 24 35 29
У рівній мірі обидві причини (не зачитувалося) 3 3 2 1 13
Важко сказати / відмова (не зачитувалося) 1 0 1 0 6
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 10 9 11 10 7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0 0 0 0 0

 

А як загалом за період президенства Володимира Зеленського змінилася ситуація в економіці: створення умов для розвитку, прозорість правил, справедливість ставлення до бізнесу з боку влади тощо? / ЯКЩО ВВАЖАЮТЬ, ЩО СИТУАЦІЯ ПОГІРШИЛАСЯ: На Вашу думку, погіршення ситуації з економікою є скоріше наслідком об’єктивних обставин повномасштабного вторгнення чи скоріше наслідком певних помилкових дій влади?

% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Ситуація скоріше покращилася 17 20 15 18 14
Ситуація не змінилася 21 20 26 19 9
Ситуація скоріше погіршилася – з яких причин: 49 47 47 50 66
Скоріше наслідком об’єктивних повномасштабного вторгнення 17 15 18 14 23
Скоріше наслідком певних помилкових дій влади 23 29 18 23 27
У рівній мірі обидві причини (не зачитувалося) 9 2 10 12 17
Важко сказати / відмова (не зачитувалося) 1 0 1 1 0
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 12 13 12 12 11
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 1 1 0 1 0

 

Яка форма правління, на Вашу думку, є найбільш прийнятною для України?

% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Президентська – Президент є головою держави, призначає і звільняє Прем’єра та визначає всю політику 13 10 15 15 11
Президентсько-парламентська – Уряд призначається Президентом за згоди парламенту, але може бути звільнений і Президентом, і парламентом. Більшість влади зосереджено в руках Президента 27 23 29 29 25
Парламентсько-президентська – Уряд за згоди Президента призначається парламентом та зможе бути звільнений лише ним. Більшість влади – у руках Прем’єра 31 44 31 15 32
Парламентська – Уряд призначається і звільняється лише парламентом. Посади Президента або немає, або вона церемоніальна без значних повноважень 16 13 16 20 16
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 13 11 9 21 16
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0 0 1 0 0

 [1] Варіанти були позичені з експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» в 2019 році.


4.6.2024
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: