КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ЗМІ та довіра до українських і російських ЗМІ

Прес-реліз підготовлено Ліаною Новіковою
l.novikova@kiis.com.ua

З 9-19 жовтня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

 Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

На запитання «З яких джерел Ви дізнаєтеся новини про ситуацію в Україні? Вкажіть, будь ласка, три основних джерела» (Графіки 1,2) 83,5% населення України вказали, що джерелом таких новин для них виступає українське телебачення, 31% - Інтернет-сайти, 29% - знайомі та родичі, 21% - російське телебачення, 29% - українські газети та журнали, 16% - українське радіо, 11% - соціальні мережі, блоги, 2% - російські газети та журнали, 1% - російське радіо.

Графік 1 Звідки більше українці дізнаються новини про ситуацію в Україні (у %)


Графік 2 Звідки менше українці дізнаються новини про ситуацію в Україні (у %)

Перегляд російських телеканалів

Серед українського населення в цілому 9% регулярно переглядають російські телеканали, 29% роблять це час від часу, а 61% не дивляться російські телеканали (1% не визначились).

Спостерігається значуща диференціація за статтю, рівнем освіти, регіоном проживання та віком (Таблиці 1-5).

Довіра до українського та російського телебачення

 

  22% українців повністю довіряють українському телебаченню, 59,5% - довіряють лише частково, 14% - взагалі не довіряють (4,5% не визначилися). 

Якщо згрупувати тих респондентів, які довіряють українському ТБ повністю та частково, можемо прослідкувати, як рівень «загальної довіри» варіюється між регіонами (Графік 3).

Графік 3 Довіра до українського телебачення (за регіонами, у%)Тут теж простежуються відмінності за статтю за статтю, рівнем освіти, регіоном проживання та віком (Таблиці 6-10).

Підкреслимо, що у Західному регіоні 26% населення повністю довіряють українському ТБ, 68,5%  - довіряють частково, 3% - повністю не довіряють. У Центральному регіоні таких 28%, 63% та 4% відповідно. У Південному регіоні тих, хто повністю довіряє – 22%, частково – 56%, взагалі не довіряє – 18%. Натомість, у Східному регіоні (з Донбасом) тільки 10% повністю довіряють українському ТБ, 49% - частково, і 35% не довіряють взагалі (6% не визначились). Якщо розглянути окремо Донбас, то 7% його населення повністю довіряють, 50% - частково, а 34,5% - взагалі не довіряють. Якщо розглянути Схід без Донбасу, то 17% повністю довіряють, 45,5% - довіряють частково, 35% - не довіряють взагалі.

Лише 5% українців повністю довіряють російському телебаченню, 26% - довіряють лише частково, 48,5% - взагалі не довіряють (20,5% не визначилися).

Так само згрупуємо тих респондентів, які довіряють російському ТБ повністю та частково, і прослідкуємо, як рівень «загальної довіри» варіюється між регіонами (Графік 4).

Графік 4 Довіра до російського телебачення (за регіонами, у%)


Також можна побачити значимі відмінності у довірі до російського телебачення за статтю за статтю, рівнем освіти, регіоном проживання та віком (Таблиці 11-15).

Зазначимо, що у Західному та Центральному регіонах практично ніхто з респондентів повністю довіряє російському ТБ. Довіряють лише частково 8% у Західному та 14% у Центральному регіоні, і взагалі не довіряють – 81% і 58% відповідно. У Південному регіоні тих, хто повністю довіряє – 4%, чверть населення регіону частково довіряють, взагалі не довіряють – 38,5%. У цьому регіоні також найбільша частка тих, хто не визначився – 32,5%. Натомість, у Східному регіоні (з Донбасом) 17% повністю довіряють російському ТБ, більше половини населення – 63%  - довіряють йому частково, і 12% не довіряють взагалі. Якщо розглянути окремо Донбас, то 20,5% його населення повністю довіряють, 67% - частково, і лише 7% - взагалі не довіряють. Якщо розглянути Схід без Донбасу, то 7,5% повністю довіряють, 54% - довіряють частково, 24% - не довіряють взагалі.

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Чи дивитеся Ви російські телеканали?

За статтю:

  Чоловіки Жінки
Так, регулярно 11.8 7.1
Так, час від часу 30.8 26.8
Ні, не дивлюся 56.4 65.5
Не знаю/Важко відповісти 1.1 0.6
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 2

Чи дивитеся Ви російські телеканали?

За рівнями освіти:

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Так, регулярно 6.5 8.1 9.6 10.1
Так, час від часу 21.4 24.3 31.8 31.5
Ні, не дивлюся 70.8 66.6 58.1 57.4
Не знаю/Важко відповісти 1.2 1.0 0.5 0.9
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 3

Чи дивитеся Ви російські телеканали?

За регіонами (з Донбасом):

  Захід Центр Південь Схід (з Донбасом) Україна загалом
Так, регулярно 5.0 4.9 9.1 19.3 9.1
Так, час від часу 19.8 22.3 23.5 51.2 28.6
Ні, не дивлюся 75.0 72.3 64.6 29.3 61.4
Не знаю/Важко відповісти 0.2 0.5 2.9 0.2 0.9
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 
Таблиця 4

Чи дивитеся Ви російські телеканали?

 За регіонами (Донбас окремо):

  Захід Центр Південь Схід (без Донбасу) Донбас
Так, регулярно 5.0 4.9 9.1 8.9 23.7
Так, час від часу 19.8 22.3 23.5 33.3 58.3
Ні, не дивлюся 75.0 72.3 64.6 57.8 17.7
Не знаю/Важко відповісти 0.2 0.5 2.9 0.0 0.3
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 5

Чи дивитеся Ви російські телеканали?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Так, регулярно 8.6 9.8 11.8 10.6 7.9 5.9
Так, час від часу 33.0 27.3 32.2 27.1 28.1 21.0
Ні, не дивлюся 57.1 62.3 55.6 61.7 62.8 72.0
Не знаю/Важко відповісти 1.4 0.5 0.3 0.6 1.2 1.0
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 6

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте українському телебаченню?

За статтю:

  Чоловіки Жінки
Повністю довіряю 19.3 24.3
Довіряю лише частково 59.8 59.1
Повністю не довіряю 17.2 11.8
Не знаю/Важко відповісти 3.7 4.8
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 7

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте українському телебаченню?

За рівнями освіти:

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Повністю довіряю 28.6 24.5 20.9 18.8
Довіряю лише частково 52.4 57.3 62.0 61.0
Повністю не довіряю 8.9 12.8 13.3 17.7
Не знаю/Важко відповісти 10.1 5.4 3.9 2.4
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 8

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте українському телебаченню?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Повністю довіряю 16.5 19.8 19.9 25.7 23.6 30.1
Довіряю лише частково 61.4 62.2 61.7 57.5 58.3 53.5
Повністю не довіряю 18.1 12.8 13.6 15.4 14.0 9.8
Не знаю/Важко відповісти 4.1 5.2 4.7 1.4 4.1 6.6
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 9

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте українському телебаченню?

 За регіонами (з Донбасом):

  Захід Центр Південь Схід (з Донбасом) Україна загалом
Повністю довіряю 26.3 27.8 21.7 10.1 22.0
Довіряю лише частково 68.5 62.7 56.4 48.8 59.5
Повністю не довіряю 3.3 4.4 18.4 34.7 14.2
Не знаю/Важко відповісти 1.9 5.1 3.5 6.4 4.3
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 10

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте українському телебаченню?

За регіонами (Донбас окремо):

  Захід Центр Південь Схід (без Донбасу) Донбас
Повністю довіряю 26.3 27.8 21.7 17.2 7.2
Довіряю лише частково 68.5 62.7 56.4 45.5 50.2
Повністю не довіряю 3.3 4.4 18.4 35.1 34.5
Не знаю/Важко відповісти 1.9 5.1 3.5 2.2 8.1
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 11

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте російському телебаченню?

За статтю:

  Чоловіки Жінки
Повністю довіряю 4.7 5.2
Довіряю лише частково 28.6 24.1
Повністю не довіряю 51.4 46.0
Не знаю/Важко відповісти 15.4 24.7
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 12

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте російському телебаченню?

За рівнями освіти:

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Повністю довіряю 3.6 3.3 5.9 5.7
Довіряю лише частково 20.8 24.7 28.7 26.2
Повністю не довіряю 39.3 45.7 46.5 54.9
Не знаю/Важко відповісти 36.3 26.3 18.8 13.2
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 13

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте російському телебаченню?

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Повністю довіряю 4.3 4.1 5.6 5.9 5.4 4.9
Довіряю лише частково 27.5 26.8 26.8 22.4 29.5 24.2
Повністю не довіряю 55.1 50.8 48.7 52.9 40.2 36.1
Не знаю/Важко відповісти 13.1 18.3 18.9 18.8 24.9 34.7
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 14

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте російському телебаченню?

За регіонами (з Донбасом):

  Захід Центр Південь Схід (з Донбасом) Україна загалом
Повністю довіряю 0.2 0.5 4.4 16.7 5.0
Довіряю лише частково 7.7 14.1 24.6 62.7 26.1
Повністю не довіряю 80.8 57.6 38.5 12.2 48.4
Не знаю/Важко відповісти 11.3 27.8 32.5 8.4 20.5
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 15

Скажіть, Ви в цілому довіряєте чи не довіряєте російському телебаченню?

 За регіонами (Донбас окремо):

  Захід Центр Південь Схід (без Донбасу) Донбас
Повністю довіряю 0.2 0.5 4.4 7.5 20.5
Довіряю лише частково 7.7 14.1 24.6 53.7 66.6
Повністю не довіряю 80.8 57.6 38.5 23.9 7.2
Не знаю/Важко відповісти 11.3 27.8 32.5 14.9 5.7
РАЗОМ 100 100 100 100 100
29.10.2014
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: