КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
тел. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка відчуття щастя (травень 2015)

Прес-реліз підготовлений Юлією Сахно.

З 19 по 29 травня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.
 Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні,в  Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Попри усі проблеми і негаразди, більшість жителів України не втрачають оптимізму. Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у травні 2015 року щасливими себе відчували 57% жителів України, 22% почувалися частково щасливими, частково ні, і 17% - нещасливими або радше не щасливими.

Порівняно із минулими роками, рівень щасливості населення практично не змінився: якщо протягом 2001-2010 років простежувалася тенденція росту загального рівня щасливості населення, то після 2011 року тих, хто почувається щасливими, дещо поменшало, і після 2012 частка щасливих стабілізувалася на рівні 57%-60%.  
 

*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник.

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі – соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища тощо.

Результати опитування свідчать, що

  • Молоді люди назагал щасливіші, аніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя падає. У травні 2015 року, серед молоді віком 18-29 років щасливими почувалися 68%, серед людей віком 30-39 років – 65%, серед тих, кому 40-49 років щасливими себе назвали 55%, 50-59 років – 53%, 60-69 років – 50%, старше 70 років – 41%. Зв’язок із віком значною мірою обумовлений станом здоров’я – літні люди частіше хворіють, а, як підтверджують дослідження, стан здоров’я має суттєвий вплив на суб’єктивне відчуття благополуччя.
  • Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 42%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких уже 52%, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 72%, серед людей із доходом вище середнього (можуть купувати коштовні речі) – 79%.
  • Найменш щасливими наразі є жителі східних областей: у травні 2015 року в західних областях щасливими почувалися 68%, у центральних та південних областях – 59%, на Сході країни – лише 38%. Тобто війна з усіма її наслідками є найбільш вагомим чинником, що робить нещасними жителів східних областей України.

 

ДОДАТОК

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?», Україна в цілому %

Так 23.1
Скоріше так, ніж ні 33.6
І так, і ні 21.6
Скоріше ні, ніж так 10.3
Ні 7.3
Важко сказати 4.1
РАЗОМ 100

 

Таблиця 2. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за віком, %

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Так 32.1 30.2 17.9 18.8 20.6 13.5
Скоріше так, ніж ні 35.9 34.8 36.9 34.4 29.8 27.0
І так, і ні 17.4 19.7 23.1 24.1 23.2 24.2
Скоріше ні, ніж так 7.4 4.1 10.9 10.9 14.1 18.1
Ні 3.6 5.4 6.9 8.4 8.7 13.6
Важко сказати 3.6 5.8 4.3 3.3 3.6 3.7
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за рівнем матеріального добробуту, %

  Нам не вистачає грошей навіть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо
Так 18.2 21.9 26.4 41.8
Скоріше так, ніж ні 24.2 30.2 45.4 36.7
І так, і ні 24.5 23.2 17.8 14.0
Скоріше ні, ніж так 15.5 12.4 4.1 1.2
Ні 12.6 7.0 4.9 2.8
Важко сказати 5.0 5.4 1.4 3.5
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 4. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за макрорегіонами, %

  Західний Центральний Південний Східний
Так 34.5 19.2 25.4 13.5
Скоріше так, ніж ні 33.2 40.0 34.0 24.3
І так, і ні 17.0 22.9 20.1 26.6
Скоріше ні, ніж так 7.2 9.1 9.1 16.9
Ні 6.1 5.8 7.4 11.0
Важко сказати 2.0 3.1 4.1 7.8
РАЗОМ 100 100 100 100

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область.

Таблиця 5. Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2015)

«Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?»

  Січ.2001 Лис.2002 Лис.2003 Грг.2005 Жов.2006 Грг.2007 Бер.2008 Чер.2009 Чер.2010 Лют.2011 Лют.-Лис.2012 Лют.-Лис.2013 Лют.2014 Тра.2015
Так 20.0 22.9 24.0 21.7 22.8 28.0 28.1 30.3 33.1 34.0 21.8 24.3 22.0 23.1
Скоріше так, ніж ні 18.1 26.0 28.0 25.2 29.4 26.2 28.9 28.3 31.9 29.2 35.3 33.8 37.7 33.6
І так, і ні 27.5 22.4 24.0 26.8 24.9 21.2 20.8 21.1 18.9 17.0 26.3 24.4 23.3 21.6
Скоріше ні, ніж так 13.6 16.6 14.0 13.5 10.8 12.3 11.5 9.8 9.2 9.0 9.0 9.8 8.0 10.3
Ні 18.9 10.4 8.0 11.4 9.1 10.5 7.7 7.3 5.2 7.9 4.0 5.3 4.3 7.3
Важко сказати 1.9 1.8 2.0 1.3 3.0 1.8 3.1 3.2 1.7 2.9 3.6 2.5 4.7 4.1

*За 2012-2013 роки наведено об’єднаний середньорічний показник.З приводу коментарів можна звертатися до Юлії Сахно: j.sakhno@kiis.com.ua 


8.7.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: