КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Населення відмовляється від стаціонарного телефонного зв’язку ще до підняття тарифів

Прес-реліз підготовлений Наталею Харченко.

Навесні 2015 року користувачів мобільного зв’язку серед дорослого населення було в 2.3 рази більше, ніж стаціонарного: 89% мешканців України є користувачами мобільного зв’язку, і лише 38% - стаціонарного. Відсоток користувачів стаціонарного звязку продовжує падати.

З 20 травня по 2 червня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки дорослого населення України. Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респондента віком від 18 років, що мешкають у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у  Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються і на територіях, що не контролюються Україною.  Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Станом на травень 2015 року стаціонарним телефонним зв’язком користувалося 38% дорослого населення, у той час коли частка користувачів мобільного зв'язку досягла 89%, серед яких у 57% є тільки особистий мобільний телефон, а 31% є власниками одночасно і мобільного і домашнього телефонів. Тільки домашній телефон є у 7% населення і жодного телефону немає у кожного двадцятого опитаного (5%).  


 

 

Протягом двох останніх років в Україні користування мобільним зв’язком майже не змінюється, очевидно, ринок досяг насичення, але кількість користувачів стаціонарних домашніх телефонів скоротилась ще на 5%.

Вибір типу зв’язку залежить від інфраструктурної доступності і особистих вподобань і можливостей. Так склалося, що сільське населення має значно менше можливостей підключення до стаціонарного зв’язку.  Але і в регіональному розрізі присутні деякі інфраструктурні диспропорції.  Так, серед міського населення Центрального регіону стаціонарний телефон мають 56%, у Західному - 48%, Південному - 39%, а у Східному - лише 32%. Хоча користування мобільним зв’язком серед міського населення усіх регіонів майже однаково високе (88-92%).

Щодо особистих характеристик, які впливають на вибір того чи іншого виду телефону, то цей вибір найбільше залежить від віку, фінансового становища та рівня освіти респондентів. 

Найактивнішими користувачами мобільного зв’язку є молодь: у віковій групі до 35 років  майже усі мають мобільний телефон і лише чверть - стаціонарний. Найменше користувачів мобільними серед людей у віці понад 65 років, але й там користування мобільнім зв’язком досягло і навіть дещо перевищило рівень використання стаціонарного зв’язку.

Чим вище рівень освіти респондентів, тим більше серед них людей з яким-небудь телефоном, а у респондентів з більш низьким рівнем освіти найбільша частка тих, хто взагалі не має жодного телефону (29%).

Серед тих, кому грошей не вистачає навіть на їжу, кожен десятий взагалі не має жодного телефону (два роки тому  таких було 19.4%), а 57,8% мають тільки мобільний телефон (у 2013 було 46,1%). У міру поліпшення фінансового становища збільшується використання всіх видів телефонного зв'язку. Людей взагалі без телефону серед найбільш забезпечених немає.

Загалом, аналізуючи динаміку (див. графік) можна сказати, що якщо і була конкурентна боротьба між стаціонарним та мобільним зв’язком, то вона завершилася протягом 2006-2008 років і зараз мобільний зв’язок є безперечним лідером, подальше поширення якого стримують тільки вікові та поселенські обмеження.

            Переважна більшість (83%) користувачів мобільного зв’язку має лише один активній мобільний номер[1], два номери мають 16%, три номери - 1%.

Найчастіше поєднують використання основних мобільних операторів:  МТС+Київстар 6% серед тих користувачів мобільного зв’язку, хто погодився назвати оператора, МТС+life:) - 5%, Київстар+life:) -2%, або навіть усіх трьох МТС+Київстар+life:) - 1%. Цікаво, але якщо використовується декілька мобільних номерів, вони не завжди належать різним операторам зв’язку. Так приблизно по 1% користувачів мобільними мають по дві активні картки Київстар або МТС.

Дев’ять з десяти користувачів мобільним зв’язком використовують один особистий мобільний телефонний пристрій, 9% мають два, 1% мають три телефони. Серед тих, хто має декілька активних мобільних телефонних номерів половина використовує телефони с з двома SIM-картками.  Дещо більше схильні мати декілька телефонних номерів і пристроїв дівчата до 25 років і чоловіки 35-44 років.

            В Україні ще не дуже поширеною є практика колективного користування мобільним телефоном у родині (mobile only households) на відміну від інших країн (наприклад, Фінляндія та Чехія - близько 80%, США -44%, Великобританія - 15%).  На запитання «Чи є у Вашій родині мобільний номер, яким постійно користуються кілька членів родини, як альтернативою стаціонарному телефону?» ствердно відповіли 6% респондентів, що проживають як у сільській так і у міській місцевості.

            Серед іншого, ми поцікавилися ставленням населення до ініціативи Держспецзвязку щодо розробки мір, які дозволять ідентифікувати абонентів мобільного зв'язку.  В цілому лише 14% дорослого населення підтримує обов'язкову ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку.

Закономірно, що думки користувачів і не користувачі мобільного зв’язку не співпадають. Користувачі мобільного зв’язку вкрай несхвально ставляться до цієї ініціативи - не підтримують її 60%, байдуже - 20%, підтримують 14%.  Серед некористувачів найбільш поширене байдуже ставлення - 41%, не підтримують 28%, не мають певної думки 23% і підтримують лише 8%.

 

Додаток

 
Таблиці 1. Скажіть, будь ласка, є чи у Вас телефон?  Якщо є, то який?

Особистий мобільний 57,1% } мобільний загалом - 88.5%

}  стаціонарний загалом - 38.1%
І мобільний, і домашній 31,4%
Тільки домашній 6,7%
Немає телефону 4,8%  
Разом 100%  


Таблиці 2. Динаміка користування мобільними та стаціонарними телефонами дорослим населенням України протягом 2014-2015 років.

Скажіть, будь ласка, є чи у Вас телефон?  Якщо є, то який?

  лютий, 2014 травень, 2014 вересень, 2014 грудень, 2014 травень,2015
Особистиймобільний 52.3 51.4 58.1 53.9 57.1
І мобільний, і домашній 36.0 34.0 29.1 30.2 31.4
Тільки домашній 6.7 7.6 6.1 8.3 6.7
Немає телефону 4.9 7.0 6.6 7.5 4.8
Разом 100% 100% 100% 100% 100%


Таблиця3.  Користування мобільними та стаціонарними телефонами навесні 2015 року


а) за статтю

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
чоловiк 96% 36% 90% 4%
жiнка 95% 40% 87% 5%
Усі опитані 95% 38% 89% 5%


б) за віковими групами

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
18-24 роки 100% 27% 100% 0%
25-34 роки 99% 23% 99% 1%
35-44 роки 98% 33% 97% 2%
45-54 роки 97% 41% 95% 3%
55-64 роки 96% 46% 89% 4%
65 років і старші 83% 56% 59% 17%
Усі опитані 95% 38% 89% 5%


в) за рівнем освіти

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
Неповна середня 71% 32% 53% 29%
Повна середня 94% 38% 84% 6%
Середня спеціальна 98% 36% 92% 2%
Вища 99% 42% 97% 1%


г) за суб’єктивною оцінкою матерільного становища

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 90% 32% 76% 10%
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 95% 36% 88% 5%
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 98% 43% 96% 2%
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такі як телевізор або холодильник) 99% 54% 99% 1%
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо[2] 100% 36% 100% 0%


д) за типом поселення

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
Село 90% 26% 84% 10%
Селище мiського типу 96% 25% 93% 4%
Мiсто з населенням до 100 тис. 98% 45% 90% 2%
Велике мiсто (100-499 тис.) 97% 40% 90% 3%
Дуже велике мiсто (бiльше 500 тис.) 97% 54% 90% 3%

 
е) за статусом зайнятості

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
Робiтник, сiльсько-господарський робiтник 97% 22% 96% 3%
Службовець (заняття нефiзичною працею, для якої для якої не вимагається вища освіта) 100% 31% 98% 0%
Спецiалiст (заняття нефiзичною працею, для якої вимагається вища освіта) 99% 53% 99% 1%
Пiдприємець, господар своєї справи, фермер, зайнятий iнди-вiдуальною трудовою дiяльнiстю 100% 38% 99% 0%
Веду домашнє господарство 100% 21% 99% 0%
Перебуваю на пенсiї (за вiком, через iнвалiднiсть) 88% 51% 69% 12%
Навчаюся (учень, студент) 100% 34% 100% 0%
Шукаю роботу (безробiтний) 96% 30% 93% 4%


є) за регіоном

  Є телефон Стаціонарний Мобільний Немає телефону
Західний 95% 41% 87% 5%
Центральний 96% 44% 89% 4%
Південний 94% 33% 86% 6%
Східний 96% 30% 92% 4%

 
Таблиця 5.  За скількома особистими мобільними номерами до Вас можна було додзвонитися протягом останнього тижня?

  Частка Відсоток
Один 1457 82,9
Два 278 15,8
Три 22 1,3
Разом 1757 100%


Таблиця 6.  Скажiть, будь ласка, скiлькома особистими мобiльними телефонами  Ви зараз користуєтеся? Я маю на увазi пристрої, а не номер.

  Частка Відсоток
Один 1597 90,0
Два 155 8,7
Три або більше 23 1,3
Разом 1775 100%


Таблиця 7.  Назвіть,  будь ласка, перші три цифри ваших активних номерів.

МТС - 1 номер 600 37.8
Київстар - 1 номер 576 36.3
life:)  - 1 номер 135 8.5
МТС+Київстар 96 6.1
МТС+life:) 85 5.4
Київстар+life:) 36 2.3
Київстар - 2+ номерів 19 1.2
МТС+Київстар+life:) 17 1.1
МТС- 2+ номерів 11 0.7
Інше 11 0.7
Усього 1586 100%


Таблиця 8.  Скажiть, будь ласка, чи є
 у Вашiй родинi мобiльний номер, яким постiйно користуються кiлька членiв родини, як альтернативою стацiонарному телефону.

  Міське населення Сільське населення Усе населення
Так 5,6% 6,1% 5,7%
Нi 92,5% 92,1% 92,4%
Важко сказати 1,9% 1,8% 1,9%
Усього 100,0% 100,0% 100,0%
Кількість опитаних 1225 530 1754


Таблиця 9.  Держспецзв’язку  розробляє міри, які дозволять ідентифікувати абонентів мобільного зв'язку.  Кожен абонент мобільного зв'язку повинен буде надавати операторові свої паспортні дані. Як Ви до цього ставитеся?

  Некористувачі Користувачі мобільного зв’язку Усі опитані
Повнiстю пiдтримую 3,1% 5,2% 4,9%
Скорiше не пiдтримую 8,3% 16,1% 15,1%
Скорiше пiдтримую 4,6% 9,1% 8,6%
Зовсiм не пiдтримую 20,1% 43,7% 40,9%
Важко сказати 22,6% 6,2% 8,1%
Менi це байдуже 41,4% 19,8% 22,4%
Усього 100% 100% 100%
Кількість опитаних 236 1783 2019


Графік. Динаміка користування мобільними та стаціонарними телефонами дорослим населенням України протягом 2004-2015 років.

 

 [1] Активним номером вважався номер, за яким можна було додзвонитися до респондента протягом останнього тижня

[2] Величина групи меш ніж 25 осіб, данні ненадійні.


4.9.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: