КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Стресові ситуації в житті українців, 2015 р.

Прес-реліз підготовлено Тетяною Пясковською.

Протягом 2–11 грудня 201
5 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти віком 18 та старші, що мешкають в усіх областях України (включно з Києвом), окрім автономної республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у  Донецькій області дослідження проводилося на територіях, що контролюються і на територіях, що не контролюються УкраїноюВибірка  репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Як змінилася ситуація із стресами в житті українців за останній рік – тема цього прес-релізу.

Згідно з останнім дослідженням КМІС 64% опитаних протягом року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2014 роком їх кількість несуттєво збільшилась – було 62%, і це набагато більше, ніж у 2013 (49%).  Зросла кількість людей, які пережили важку хворобу близьких (з 9,9% у 2014р. до 14,3% у 2015 р.) та важку хворобу і операцію (з 7,2% у 2014 р. до 11,3% у 2015 р.).  У 2015 р. трохи зменшилася кількість людей, що перебували в ситуаціях обстрілу і бомбардування (6%), у 2014 було 7% (втім, різниця незначуща).

Найчастіше у 2015 році українці переживали дев‘ять видів стресових ситуацій:

 • Важку хворобу близьких пережили 14% опитаних

 • Відчували свою безпорадність 13% опитаних

 • Пережили важку хворобу та операцію 11% опитаних

 • 9% опитаних втратили роботу

 • 9% опитаних пережили смерть близьких

 • 9% опитаних втратили віру в людей

 • 7% опитаних втратили віру у власні сили

 • 7% опинилися без засобів до існування

 • Бомбардування та обстріли пережили в цьому році 6% опитаних українців

За статтю:

 • Загалом, жінки впродовж року переживали більше стресових ситуацій ніж чоловіки: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 59% опитаних, серед жінок – 68%.  Тих, хто пережили важку хворобу близьких, відчули свою безпорадність, пережили важку хворобу та операцію, смерть близьких, втратили віру в людей та віру у власні сили більше серед жінок (17%, 16%, 13%, 12%, 10% та 8% відповідно), ніж серед чоловіків (11%, 9%, 9%, 6%, 7% та 5% відповідно).

 • Разом з тим тих, хто втратив роботу більше серед чоловіків (12%) ніж серед жінок (7%).

За віком:

 • Люди більш старшого віку частіше переживають важку хворобу близьких (60-69 років – 20%, 70+ - 23%), важку хворобу та операцію (60-69 років – 20%, 70+ – 26%) частіше відчувають свою безпорадність (60-69 років – 18%, 70+ – 22%).

За регіонами:

 • Помітно більше постраждали від стресових ситуацій мешканці Східного регіону (74%), на другому місці – Західний регіон (67%), у Південному та Центральному регіонах  –  однаково 59%.

 • На першому місці серед стресових ситуацій у мешканців Східного регіону  – бомбардування та обстріл (27%), та відчуття безпорадності (17%);

 • У Західному регіоні відчувають безпорадність 13% опитаних, у Південному – 12%, у Центральному – 10%.

 • У Східному регіоні також більше тих, хто втратив віру у власні сили (14%); у Західному регіоні так відповіли 7%, у Центральному – 5%, у Південному – 3%.

 • У Західному регіоні більше тих, хто пережив смерть близьких (12,7%). У Східному регіоні так відповіли 5%, у Південному – 11%, у Центральному – 8%

 • У Західному регіоні також більше тих, хто втратив роботу (12%). У Східному регіоні так відповіли 9%, у Південному – 9%, у Центральному – 8%

 • 12% опитаних у Західному та Східному регіоні відзначили, що втратили віру в людей та зіштовхнулися з підлістю; у Південному регіоні цю стресову ситуацію пережили 5%, у Центральному – 6% опитаних.

 • У Східному регіоні значно більше тих, хто опинився без засобів до існування (12%), у Південному регіоні так відповіли 7%, у Західному – 5%, у Центральному – 4%.


Додаток

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  Україна в цілому, 2013, % Україна в цілому, 2014, % Україна в цілому, 2015, %
Пережити важку хворобу близьких 11,9 9,9 14,3
Вiдчувати свою безпораднiсть 11,6 11,7 12,8
Пережити важку хворобу, операцію 8,7 7,2 11,3
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6,0 8,0 9,2
Пережити смерть близьких 7,4 6,2 9,2
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 9,2 8,4 8,5
Втратити вiру у власнi сили 5,8 4,6 6,6
Опинитися без засобiв до iснування 4,8 6,3 6,5
Пережити бомбардування, обстріл - 7,1 6,0
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2,1 4,1 2,6
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 1,9 1,7 2,6
Звертатися за допомогою до суду 2,3 1,6 2,1
Наражатися на погрози, залякування - 1,6 1,4
Постраждати вiд нападу чи пограбування 0,9 0,8 0,6
Жити у станi, близькому до самогубства 0,2 0,5 0,3
Пережити інші стресові ситуації 15,1 28,2 21,7
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 48,3 34,6 33,7
ТСНЗ 2,4 3,5 2,2

 

За статтю:

  чоловiк жiнка
Пережити важку хворобу близьких 10,7 17,2
Вiдчувати свою безпораднiсть 9,4 15,7
Пережити важку хворобу, операцію 8,8 13,4
Пережити смерть близьких 5,6 12,1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 7,3 9,5
Втратити вiру у власнi сили 5,0 8,0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 11,9 7,0
Пережити бомбардування, обстріл 5,0 6,9
Опинитися без засобiв до iснування 6,2 6,7
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2,7 2,5
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 3,1 2,1
Звертатися за допомогою до суду 2,2 1,9
Наражатися на погрози, залякування 1,4 1,5
Постраждати вiд нападу чи пограбування 0,5 0,7
Жити у станi, близькому до самогубства 0,1 0,5
Пережити інші стресові ситуації 21,1 22,3
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 38,4 29,8
ТСНЗ 2,4 2,1

 

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Пережити важку хворобу, операцію 7,1 2,5 8,5 11,3 19,6 25,6
Пережити важку хворобу близьких 6,7 9,3 14,1 18,1 19,2 23,3
Пережити смерть близьких 5,6 5,9 7,9 9,0 12,9 17,5
Жити у станi, близькому до самогубства 1,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 16,6 10,9 8,4 10,1 2,6 1,4
Постраждати вiд нападу чи пограбування 0,6 0,5 1,4 0,4 0,6 0,0
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 3,7 1,8 2,5 2,4 2,2 2,4
Опинитися без засобiв до iснування 7,0 5,2 4,9 6,6 7,9 7,9
Вiдчувати свою безпораднiсть 7,6 9,4 9,7 14,8 17,7 22,3
Звертатися за допомогою до суду 2,7 2,9 3,1 1,5 0,8 0,5
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 7,4 9,0 13,3 8,5 8,1 4,3
Втратити вiру у власнi сили 3,2 6,7 6,4 8,3 7,7 9,0
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3,0 3,1 2,8 3,0 0,3 2,5
Наражатися на погрози, залякування 1,8 2,5 1,8 0,5 0,8 0,8
Пережити бомбардування, обстріл 6,9 7,4 4,7 6,3 4,1 6,0
Пережити інші стресові ситуації 20,4 23,4 22,2 22,3 24,4 18,0
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 43,4 39,3 32,2 31,8 27,0 21,9
ТСНЗ 1,9 2,8 3,0 1,3 2,7 1,9

За регіонами:

  Західний Центральний Південний Східний
Пережити важку хворобу близьких 16,5 13,3 14,2 13,2
Вiдчувати свою безпораднiсть 13,4 10,6 11,7 16,6
Пережити смерть близьких 12,7 7,6 11,3 5,4
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 12,0 7,8 8,7 8,7
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 11,6 6,2 5,4 11,7
Пережити важку хворобу, операцію 11,4 11,9 13,9 7,7
Втратити вiру у власнi сили 6,8 4,5 2,9 13,6
Опинитися без засобiв до iснування 4,7 3,5 7,2 12,1
Звертатися за допомогою до суду 3,6 1,1 2,3 1,5
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2,3 2,2 2,5 3,3
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2,2 2,4 0,9 5,1
Наражатися на погрози, залякування 1,2 0,9 1,9 1,9
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1,2 0,7 0,1 0,2
Пережити бомбардування, обстріл 0,6 0,2 0,6 26,6
Жити у станi, близькому до самогубства 0,4 0,5 0,4 0,0
Пережити інші стресові ситуації 18,3 21,2 11,4 37,2
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 30,5 38,8 39,7 23,5
ТСНЗ 2,5 2,5 1,3 2,6

 Стосовно коментарів звертатись за телефоном: 0675001523, Тетяна Пясковська


11.1.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: