КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка користування Інтернет в Україні: травень 2017

Прес-реліз підготувала Наталя Харченко

 

Навесні 2017 року 63% дорослого населення України були користувачами мережі Інтернет. Найбільш популярним є вихід у Інтернет через домашній стаціонарний комп’ютер або ноутбук 54%, хоча сьогодні вже 42% дорослого населення в Україні хоч раз на місяць користуються Інтернетом на мобільних пристроях (перш за все на смартфонах).

З 19 по28 травня2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

 У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

У травні 2017 року 63.4% дорослого населення України були користувачами Інтернет (графік 1). Зростання кількості користувачів Інтернет сповільнилося,  і не спостерігається значних відмінностей порівняно з даними минулого року. 

Графік1.  Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України

Головні чинники розбіжностей у поширенні Інтернету в Україні залишаються незмінними, це вік і тип поселення.  Як і раніше, простежується зворотна залежність між віком і використанням Інтернету - чим молодший вік, тим вище проникнення Інтернету. Порівнювання у часі коректно робити починаючи із 2014 року, після того, як через події в АР Крим та на Донбасі ми втратили можливість досліджувати частину населення України. Як бачимо (графік 2) за останні чотири роки серед усіх вікових груп молодших за 60 років зросла кількість користувачів Інтернет.  Більш активна фаза цього зростання припадає на 2015-2016 роки.

 

Графік 2. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп

 За останні роки диспропорції проникнення Інтернету в населених пунктах різної величини (графік 3) помітно згладилися. На даний момент значно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість, мешканці якої частіше посилаються на обмеження в технічних можливостях підключення малонаселених пунктів.

 

Графік 3. Частка користувачів Інтернету серед мешканців поселень різних типів

Найбільш поширені пристрої для користування Інтернет – мобільні телефони (39%), домашні ноутбуки (31%) та стаціонарні комп’ютери (30%), див. графік 4 (сума відсотків більше 100, бо одна людина може користуватися декількома пристроями). Сьогодні 41.6% дорослого населення в Україні хоч раз на місяць користуються Інтернетом на мобільних пристроях – мобільних телефонах або планшетах, у той час як вихід онлайн через домашній стаціонарний комп’ютер або ноутбук складає 54.4% і поки що зберігає свою перевагу у використанні.

 

Графік 4. Місця та пристрої виходу в Інтернет

Коментар гендиректора КМІС В.Паніотто

Порівняння даних різних досліджень щодо відсотку користувачів Інтернет серед населення України залежить насамперед (1) від вікових меж, для яких розраховується відсоток, і (2) від того, кого вважають користувачами Інтернет – тих, хто користується Інтернет майже кожний день, декілька разів на тиждень, декілька разів на два тижні і т.п.

В даному дослідженні всі відсотки розраховуються для населення України віком 18 років та старші, а користувачами вважаються всі, хто хоча б іноді користується Інтернет.

Хоча темпи зростання загальної кількості користувачів Інтернет дещо сповільнилися, суттєво зростає кількість користувачів Інтернет з використанням смартфонів.

Додаток.  Запитання і таблиці

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом у себе вдома?
Так 62,1
Нi 36,5
Не знаю, що це таке 1,4
Разом 100,0

 

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом за межами свого помешкання (в iнших мiсцях)?
Так 38,2
Нi 58,8
Немає відповіді 3,0
Разом 100,0

 

Користуються  Iнтернетом вдома або в iнших мiсцях? (розрахунок)
Так 63,4
Інша відповідь 36,6
Разом 100,0

 

Соціально-демографічні запитання Користування Інтернет
Не користуються Користуються Разом
Стать чоловiк 31,8% 68,2% 100%
жiнка 40,6% 59,4% 100%
Вік 18-29 5,8% 94,2% 100%
30-39 10,2% 89,8% 100%
40-49 26,7% 73,3% 100%
50-59 44,7% 55,3% 100%
60-69 71,0% 29,0% 100%
70 і старші 89,9% 10,1% 100%
Тип та розмiр населеного пункту: Село 49,1% 50,9% 100%
Селище мiського типу 52,4% 47,6% 100%
Маленьке мiсто (до 20 тисяч мешканцiв) 34,2% 65,8% 100%
Середнє мiсто (20-49 тис.) 27,1% 72,9% 100%
Мiсто з населенням 50-99 тис. 40,8% 59,2% 100%
Велике мiсто (100-499 тис.) 27,6% 72,4% 100%
Дуже велике мiсто (бiльше 500 тис.) 22,7% 77,3% 100%
Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу вашої сiм'ї? Нам не вистачає грошей навіть на їжу 66,2% 33,8% 100%
Нам вистачає грошей на їжу, але купити одяг уже важко 40,8% 59,2% 100%
У нас достатньо грошей на їжу й одяг, і ми можемо дещо відкладати, але цього не досить, щоб купувати дорогі речі (такі, як телевізор або холодильник) 13,8% 86,2% 100%
Ми можемо дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі, як телевізор або холодильник) 12,2% 87,8% 100%
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ,0% 100,0% 100%
Важко сказати 13,0% 87,0% 100,0%

 

 

  Чим з перерахованого Ви особисто користувалися протягом останнього місяця для виходу в Інтернет?МОЖЛИВО КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ Як часто Ви виходите в Інтернет використовуючи… ?
  Так Кожен день або майже кожен день Один або декілька разів на тиждень Один або декілька разів на 2 тижні Один або декілька разів на місяць Рідше ніж один раз на місяць ВС/НЗ
Стаціонарний комп'ютер (десктоп) вдома 30.4 70.5% 20.8% 4.4% 2.3% 1.5% 0.6%
Ноутбук вдома 30.5 73.2% 22.7% 2.6% .7% 0.5% .3%
Планшет 10.8 66% 21.9 5.8% 3.6% 0.9% 1.9%
Мобільний телефон (смартфон) 39.4 83.2% 14.4 0.9% 0.7% 0.4% .4%
Комп'ютер на роботі 11.5 77.9% 15.2% 3.1% 2.4% 0.9% .5%
Комп'ютер за місцем навчання 1.6 18.8% 44.3% 19.2% 0 5.6% 12.1%
Комп'ютер в Інтернет-клубі, кафе 0.9 0% 50.6% 5.9% 3.6% 19.1% 20.8%
Комп'ютер у гостях 2.1 24.7% 8.9% 30.3% 8.4% 19.7% 8%
Телевізор з виходом в Інтернет 2.6 53.2% 23.8% 4.3% 1.6% 10.7% 6.5%
Інше 0.1            
ВС/НЗ, ВІДМОВА 0.2            

 

 

 


6.7.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: