КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Готовність українців до участі в акціях соціального протесту, грудень 2017

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

 

З 1 по 14 грудня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039  респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, у грудні 2017 року в акціях  протесту готові брати участь 40% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

У той же час, зросла частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту : з 46% у 2016 році до 53% у 2017 році.

Найбільша кількість людей, як і раніше, готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії[1] (29%), збір підписів під колективними відозвами (17%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%).

Від 2% до 3% респондентів зазначали, що готові взяти участь у таких акціях, як страйк, бойкот, пікетування державних установ, несанкціоновані мітинги і демонстрації.

 

Графік 1[1] Чи є участь у виборах формою соціального протесту – питання дискусійне: частина тих, хто обрав цю відповідь, безперечно розглядає вибори як можливість висловити свій протест владі, але частина тих, хто  голосує, лояльні до влади

Діаграма 2

За регіонами:

  • Рівень готовності до участі в акціях протесту в цілому відносно нижчий в Західному регіоні (35%) порівняно з іншими.
  • Щодо регіональних відмінностей по окремим видам акцій протесту, то мешканці Західного регіону значно менше, ніж інші, готові брати участь у виборчій кампанії (20%), мешканці Південного регіону значно частіше, ніж інші, готові брати участь у зборі підписів під колективними відозвами (23%), а жителі Центрального регіону менше готові до участі в страйках (1%) порівняно з мешканцями Західного та Південного регіонів (однаково 4%).
  • Якщо в Центральному та Південному регіонах 50% респондентів сказали, що не готові до участі в акціях протесту, то в Східному регіоні ця частка складає 57%, а в Західному – 59%.

 

За статтю:

  • Рівень готовності до участі в акціях протесту серед чоловіків дещо вищий, ніж серед жінок (43% проти 38%). Така ж ситуація і по кожному окремому виду акцій протесту, за винятком участі у виборчій кампанії (31% чоловіків, 28% жінок) та збору підписів (17% чоловіків, 16% жінок), у яких готові брати участь приблизно однакова частка як чоловіків, так і жінок.

 

За типом населеного пункту (місто-село):

  • Рівень готовності до участі в акціях протесту серед міських жителів вищий, ніж серед сільських жителів(44% проти 33,5%). В основному, він вищий за рахунок того, що порівняно більше жителів міст готові взяти участь у виборчій кампанії (32% проти 22%) та зборі підписів (18% проти 13%).

 

За рівнем освіти:

  • Спостерігається закономірність: чим вищий рівень освіти, тим вищий рівень готовності до участі в акціях протесту (від 31% серед респондентів з неповною середньою освітою до 49% серед респондентів з вищою освітою)..
  • Щодо окремих видів акцій протесту, то респонденти з вищою освітою більше готові долучитись до участі у виборчій кампанії та збору підписів під відозвами порівняно з респондентами з (неповною і повною) середньою освітою. Так, наприклад, до виборчої кампанії готові долучитись 34% респондентів з вищою освітою, а серед респондентів із повною середньою освітою ця частка на 10% менше.

 

За віком:

  • Основна вікова відмінність полягає в тому, що люди старше 70 років рідше готові брати участь в акціях протесту. Так, 70% респондентів старше 70 років зазначили, що не готові до участі в акціях протесту. Якщо серед найстаршої вікової групи тільки 2% готові взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях, то серед інших вікових груп цей показник складає від 8% до 12%.
  • Представники середнього віку виявили значно вищу готовність брати участь у зборі підписів (19% серед людей 40-49 років) та страйках (5% серед людей 40-49 років) порівняно з представниками старшого віку (10% та 1% відповідно серед людей старше 70 років).

 

 

 

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді.

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ


Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ  14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

 

Додаток 2. Таблиці

В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. Упорядковано за зменшенням відсотків у 2017 році

  Гру.17 Гру.14
Участь у виборчій кампанії 28,9 29,0
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 16,5 16,5
Санкціоновані мітинги і демонстрації 9,6 15,8
Участь у страйках 2,9 5,8
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,8 2,6
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,3 3,0
Пікетування державних установ 2,0 4,0
Загроза страйком 1,7 2,3
Голодування протесту 0,7 0,9
Захоплення будівель 0,7 0,7
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,6 1,2
Інше 0,3 0,4
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 53,2 48,8
ВАЖКО СКАЗАТИ  5,3 7,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,2 не було

 

За регіонами:

  Західний Центральний Південний Східний
Участь у виборчій кампанії 20,4 31,0 34,8 29,9
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 15,0 13,7 23,3 14,1
Санкціоновані мітинги і демонстрації 8,6 8,0 13,1 9,2
Загроза страйком 1,4 1,2 1,9 2,9
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,5 2,0 1,9 3,2
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,7 1,2 2,6 1,7
Участь у страйках 3,8 1,4 4,4 2,1
Голодування протесту 0,5 0,4 0,5 1,9
Пікетування державних установ 2,9 1,6 2,2 1,2
Захоплення будівель 0,9 0,5 0,3 1,6
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,0 0,6 0,5 0,2
Інше 0,2 0,5 0,2 0,5
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 58,7 49,6 50,3 57,3
ВАЖКО СКАЗАТИ  5,5 7,9 3,3 1,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,6 1,9 1,4 0,0

 

За статтю:

  Чоловіки Жінки
Участь у виборчій кампанії 30,7 27,5
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,2 15,9
Санкціоновані мітинги і демонстрації 13,1 6,8
Загроза страйком 2,6 1,0
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,1 1,7
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,4 1,4
Участь у страйках 4,0 2,0
Голодування протесту 1,2 0,2
Пікетування державних установ 3,2 1,1
Захоплення будівель 1,4 0,1
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,2 0,2
Інше 0,5 0,2
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 49,7 56,1
ВАЖКО СКАЗАТИ  6,0 4,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,1 1,2

 

За типом населеного пункту (місто-село):

  Міське населення Сільське населення
Участь у виборчій кампанії 32,3 22,3
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 18,1 13,3
Санкціоновані мітинги і демонстрації 10,2 8,6
Загроза страйком 1,9 1,4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,4 3,5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 1,8 3,3
Участь у страйках 2,5 3,7
Голодування протесту 0,9 0,3
Пікетування державних установ 1,8 2,5
Захоплення будівель 0,7 0,7
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,8 0,4
Інше 0,4 0,3
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 49,1 61,2
ВАЖКО СКАЗАТИ  5,5 4,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,6 0,4

 

За рівнем освіти:

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Участь у виборчій кампанії 23,6 24,0 29,7 34,0
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 11,1 13,6 16,9 20,1
Санкціоновані мітинги і демонстрації 4,9 8,1 9,6 12,2
Загроза страйком 1,7 1,3 1,2 2,4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,6 2,7 2,1 3,6
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 1,8 1,7 2,2 3,1
Участь у страйках 1,0 2,5 3,0 3,7
Голодування протесту 0,3 0,7 0,6 0,8
Пікетування державних установ 0,3 1,9 1,7 3,0
Захоплення будівель 0,7 0,3 1,3 0,4
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,0 0,1 1,0 0,9
Інше 0,0 0,4 0,1 0,6
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 60,9 60,0 53,8 44,8
ВАЖКО СКАЗАТИ  8,4 6,0 4,8 4,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,0 0,2 1,5 2,1

 

За віком:

  18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70+ років
Участь у виборчій кампанії 31,4 29,3 23,3 36,0 31,4 19,9
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,7 17,2 18,9 20,3 11,9 10,1
Санкціоновані мітинги і демонстрації 9,7 12,0 12,1 11,9 7,8 1,9
Загроза страйком 2,3 1,7 2,2 1,8 1,1 0,4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,4 2,8 3,9 3,1 2,4 0,3
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,8 2,6 2,9 2,6 1,5 0,8
Участь у страйках 3,3 3,7 5,1 2,7 0,8 0,7
Голодування протесту 1,5 0,9 0,5 0,4 0,2 0,0
Пікетування державних установ 2,6 2,8 3,2 1,9 0,8 0,2
Захоплення будівель 0,2 1,3 1,6 0,6 0,2 0,0
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,2 0,9 1,5 0,4 0,9 0,0
Інше 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 48,7 49,8 54,3 47,6 54,4 69,8
ВАЖКО СКАЗАТИ  6,3 3,7 7,9 3,8 5,9 4,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 2,5 1,6 0,5 0,9 0,6

 

Динаміка готовності участі у акціях соціального протесту (2009-2017 рр., альтернативи – в анкетному порядку)

  Лютий 2009 Квітень 2009 Вересень 2012 Листопад 2013 Лютий 2014 Грудень 2014 Грудень 2016 Грудень 2017
участь у виборчій кампанії 21.6 23.7 18.5 26.1 30.8 29.0 35.4 28.9
збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17.4 11.3 11.7 13.2 18.5 16.5 15.5 16.5
санкціоновані мітинги і демонстрації 16.6 15.8 13.8 11.9 17.3 15.8 11.9 9.6
загроза страйком 5.0 3.2 3.0 2.2 3.3 2.3 2.8 1.7
бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3.8 2.4 2.9 2.9 3.6 2.6 2.9 2.8
несанкціоновані мітинги і демонстрації 3.6 3.6 3.1 3.2 4.6 3.0 2.4 2.3
участь у страйках 7.7 7.6 4.4 4.2 5.0 5.8 3.4 2.9
голодування протесту 0.9 1.1 1.1 0.5 0.5 0.9 1.2 0.7
пікетування державних установ 4.8 4.0 2.8 1.6 4.5 4.0 2.3 2.0
захоплення будівель 1.6 1.3 1.2 0.5 1.1 0.7 0.9 0.7
створення незалежних від владних структур збройних формувань 1.8 1.5 0.6 0.4 1.0 1.2 0.7 0.6
інше 0.4 0.5 0.5 0.3 1.1 0.4 0.4 0.3
я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51.0 52.4 59.1 56.4 50.3 48.8 45.6 53.2
ВАЖКО СКАЗАТИ 8.0 4.9 6.9 6.4 7.5 7.9 4.4 5.3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ не було не було не було не було не було не було 1.5 1.2

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової 0934970764, l.novikova.kiis.com.ua

 


13.2.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: