КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Стресові ситуації в житті українців, 2017

Прес-реліз підготувала Тетяна Пясковська

Протягом 1–14 грудня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2039 респонденти віком 18 та старші, що мешкають в усіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Луганській і Донецькій області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, вибірка  репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як змінилася ситуація із стресами в житті українців за рік – тема цього прес-релізу.

Згідно з останнім дослідженням КМІС 53% опитаних протягом 2017 року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2016 роком їх кількість зменшилася на 5 процентних пунктів (у 2016 р. було 58%). Порівняно з 2016 р. зменшилася кількість тих, хто пережив хворобу близьких, смерть близьких та втратив віру в людей. 

Кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації збільшилася на 5 процентних пункти (було 37% у 2016, стало 42% - у 2017).

Найчастіше у 2017 році українці переживали вісім видів стресових ситуацій:

 • Відчували свою безпорадність 13% опитаних, так само як у 2016 році

 • Важку хворобу близьких пережили 12% опитаних, у 2016 було 13%, різниця незначуща

 • Важку хворобу і операцію пережили 9% опитаних, це на 2 відсоткових пункти менше ніж у 2016 році (було 11%), різниця незначуща

 • Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю довелося 8% опитаних у 2017 році, що на 6 процентних пунктів менше ніж у 2016 році (було 14%)

 • Без засобів до існування опинилися 8% опитаних у 2017 році, у 2016 таких було 9%, різниця незначуща

 • Пережити смерть близьких довелося 7% опитаних, це на 2 процентних пункти менше ніж у 2016 році (було 9%), різниця незначуща

 • Втратити роботу i бути вимушено безробітним довелося 7% опитаних, у 2016 таких було 6%, різниця незначуща


Графік 1. Стресові ситуації, які переживали українці у 2017 році, %  (16% переживали інші стресові ситуації, яких нема в цьому списку)


За статтю:


 • Загалом, жінки впродовж року переживали більше стресових ситуацій: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 48% опитаних, серед жінок – 57%. Це скоріш за все пов»язане з тим, що в Україні жінки живуть в середньому на 10 років більше, ніж чоловіки,  і серед жінок більше осіб похилого віку. 

 • Тих хто відчував свою безпорадність вдвічі більше серед жінок (16%) ніж серед чоловіків (8%).

 • Також велика різниця у відсотках тих, хто пережив тяжку хворобу близьких – серед жінок 15%, серед чоловіків – 8%

 • Тих, хто пережив важку хворобу та операцію більше серед жінок (11%) ніж серед чоловіків (7%)

 • Проте, кількість вимушено безробітних понад вдвічі більше серед чоловіків (9%) ніж серед жінок (4%)

 

За віком:

 • Люди старші за 60 років частіше за інших (дивись додаток) стикаються із хворобами, операціями (14%), хворобами та операціями близьких (13%) та смертю близьких (7%), більше за інших відчувають свою безпорадність (11%) та залишаються без засобів до існування (6%).


Додаток 1.

Формулювання запитання з анкети

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру у власні сили 12
Пережити смерть близьких 3 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Наражатися на погрози, залякування 14
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Переживати інші стресові ситуації 16
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Опинитися без засобів до існування 8 ВАЖКО СКАЗАТИ 18
Відчувати свою безпорадність 9 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 19
Звертатися за допомогою до суду 10    

 

 

Додаток 2. Таблиці

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11 9
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13 12
Пережити смерть близьких 7 6 9 9 7
Жити у станi, близькому до самогубства 0 1 0 0 1
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6 8 9 6 7
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 1 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2 2 3 4 2
Опинитися без засобiв до iснування 5 6 6 9 8
Вiдчувати свою безпораднiсть 12 12 13 13 13
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1 2
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 9 8 9 14 8
Втратити вiру у власнi сили 6 5 7 8 7
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2 4 3 3 3
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1 2
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1 1
Пережити інші стресові ситуації 15 28 22 12 16
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42
ТСНЗ 2 4 2 5 5

 

За даними останнього Омнібусу, грудень, 2017 р.:

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  Україна в цілому, % чоловiк жiнка
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11
Пережити важку хворобу близьких 12 8 15
Пережити смерть близьких 7 6 8
Жити у станi, близькому до самогубства 1 1 1
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 7 9 4
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 2 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2 3 2
Опинитися без засобiв до iснування 8 7 9
Вiдчувати свою безпораднiсть 13 8 16
Звертатися за допомогою до суду 2 1 2
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 8 8 8
Втратити вiру у власнi сили 7 6 8
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3 4 2
Наражатися на погрози, залякування 2 2 1
Пережити бомбардування, обстріл 1 1 1
Пережити інші стресові ситуації 16 13 17
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 42 47 38
ТСНЗ 5 5 5

Вік:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Пережити важку хворобу, операцію 2 5 4 5 8 14
Пережити важку хворобу близьких 5 6 9 8 9 13
Пережити смерть близьких 4 3 5 6 5 7
Жити у станi, близькому до самогубства 1 0 1 0 0 0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 5 6 7 6 2 1
Постраждати вiд нападу чи пограбування 2 0 1 0 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 1 2 1 2 1 3
Опинитися без засобiв до iснування 3 5 6 7 7 6
Вiдчувати свою безпораднiсть 5 8 8 10 11 11
Звертатися за допомогою до суду 1 2 2 2 1 1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 7 6 5 6 5 4
Втратити вiру у власнi сили 3 3 5 6 7 6
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3 3 2 2 2 0
Наражатися на погрози, залякування 1 0 1 1 0 0
Пережити бомбардування, обстріл 11 10 13 11 11 7
Пережити інші стресові ситуації 42 33 27 25 24 19
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 2 5 4 5 8 14
ТСНЗ 3 5 2 2 5 3

 

 


20.2.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: