КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ДОВІРА УКРАЇНЦІВ ДО СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Протягом 10-19 лютого 2012 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2029 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%, 1,0% — для показників близьких до 5%.

В опитуванні Омнібус-КМІС в лютому 2012 р. респондентам задавалося запитання стосовно того, наскільки вони довіряють або не довіряють різним суспільним та політичним інституціям. В результаті був розрахований баланс довіри-недовіри – різниця відсотку тих, хто довіряє, та тих, хто недовіряє.

Дослідження балансу довіри-недовіри українців до різних суспільних та політичних інституцій показало, що цей баланс є позитивним тільки до двох інституцій: лідерами є:

# Церква – баланс довіри найвищий з усіх інституцій +45%

# ЗМІ - +12%)

Далі йдуть з приблизно нульовим балансом:

# Збройні сили України -2,4%

# Суспільні організації -2,4%

Дуже низький баланс довіри-недовіри населення до Президента України (-44%), Міліції (-47%), Уряду (-53%) та самий низький – баланс довіри-недовіри до Верховної Ради (-61%).

Баланс довіри-недовіри населення до Опозиції також негативний (-29%), проте він на 15% перевищує баланс довіри до Президента.

Баланс довіри до Президента та Опозиції за регіональним розподілом:

 

# У Президента баланс довіри від’ ємний в усіх регіонах України; менш негативний він у Південному (-24%) та Східному (-29%) регіонах; у Центральному регіоні баланс довіри становить -65%, у Західному -54%.

# Баланс довіри до Опозиції від’ємний в усіх регіонах крім Західного (7%); найбільш негативний він у Східному (-67%) та Південному (-50%) регіонах, у Центральному регіоні баланс становить -13%.

У дослідженні також вимірювався рівень довіри до людей взагалі і незнайомців, до найближчого оточення і до політиків (індекс довіри від 0 до 10 ). Найвищим є рівень довіри до членів родини (9.5 балів) та до друзів (8.1). Довіра до колег (6.6) і декларативна довіра до людей взагалі (6.2) приблизно на середньому рівні. На низькому рівні довіра до незнайомців (3.2 балів), ще нижчий рівень довіри до політиків (2.1).

Політична довіра є важливим показником, що пов»язаний з валовим національним доходом на душу населення – чим вищий національних доход, тим вище рівень довіри; і навпаки, високий рівень довіри сприяє довірі до економічних реформ, банків, державних інституцій і сприяє розвитку економіки країни. Рівень доходу на душу населення в Україні найнижчий, а політичної довіри майже найнижчий (нижче лише у Греції та Хорватії) з усіх країн Європи, з якими ми мали можливість порівнювати (див.графік у додатку).

Лише 28% населення України вважає, що в Україні проводяться економічні реформи, з них лише 1.3% вважає, що ці реформи успішні, 12%, що в рівній мірі успішні і неуспішні і стількі ж вважає, що неуспішні.

Додаток

Джерело:
Данні щодо довіри політикам зібрані в рамках Європейського соціального дослідження (ESS) протягом 2010-2011 років (http://www.europeansocialsurvey.org/)
Данні щодо ВВП на душу населення наведені на сайті Всесвітнього банку http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.pp.cd

18.4.2012
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: