КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Думки і погляди населення щодо викладання російської мови в українськомовних школах і надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії у складі України: Березень 2019 року

З 28 лютого по 11 березня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% — для показників близьких до 25%, 2,9% — для показників близьких до 10%, 2,1% — для показників близьких до 5%.

           

 

Мовні практики і ставлення до викладання російської мови в українськомовних школах

 • 46% українців зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (в т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою). Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою). Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами. Іншими мовами розмовляють 0,2%, не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 0,7%.
 • На запитання «Як Ви вважаєте, вивченню російської мови в українськомовних школах повинно відводитися …» відповіді респондентів розподілилися таким чином:
  • …така ж кількість часу, як і на вивчення української мови – 29,9%,
  • …менше, ніж на вивчення української мови, але більше, ніж на іноземні мови (англійську, німецьку та інші) – 25,9%,
  • …така ж або менше, ніж на вивчення іноземних мов (англійської, німецької та інших) – 25,4%,
  • …не треба її вивчати взагалі – 7,8%,
  • Не змогли відповісти або відмовилися відповідати – 11%.
 • Водночас, запитання про російську мову в українськомовних школах у подібному формулювання ставилося КМІС в опитуванні 1998 року, що дозволяє оцінити динаміку настрої за 20 років. Нижче в таблиці наводиться порівняння результатів опитувань 1998 і 2019 років. Як можна бачити, за 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову. Також з 31,5% до 25,9% знизилася частка тих, хто вважає, що вивчати потрібно в меншому обсязі, ніж українську мову, але більшому, ніж інші іноземні мови. Натомість, з 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови, а також зараз 7,8% респондентів обирають варіант «не треба її вивчати взагалі».

 

  1998 2019
…така ж кількість часу, як і на вивчення української мови 46,0 29,9
…менше, ніж на вивчення української мови, але більше, ніж на іноземні мови (англійську, німецьку та інші) 31,5 25,9
…така ж або менше, ніж на вивчення іноземних мов (англійської, німецької та інших) 16,7 25,4
…не треба її вивчати взагалі* --- 7,8
Інше* 0,4 ---
Важко сказати / Відмова 5,3 11,0

* В опитуванні 1998 року не було варіанту «не треба її вивчати взагалі», але був варіант «інше».

 

 • Принаймні частина динаміки пояснюється тим, що опитування 1998 року включало АР Крим і усі території Донбасу. Нижче в таблиці наводиться порівняння результатів 1998 і 2019 років, але лише для територій України без Донбасу і АР Крим.

 

Без Донбасу і АР Крим 1998 2019
…така ж кількість часу, як і на вивчення української мови 39,7 26,9
…менше, ніж на вивчення української мови, але більше, ніж на іноземні мови (англійську, німецьку та інші) 34,1 26,9
…така ж або менше, ніж на вивчення іноземних мов (англійської, німецької та інших) 20,6 27,0
…не треба її вивчати взагалі* --- 8,3
Інше* 0,5 ---
Важко сказати / Відмова 5,1 10,9

* В опитуванні 1998 року не було варіанту «не треба її вивчати взагалі», але був варіант «інше».

 

Надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії у складі України для мирного врегулювання конфлікту

 • Респондентам у перебігу опитування ставилося запитання «Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей (ДНР і ЛНР), чи підтримали б Ви таку пропозицію?». Відповідно до отриманих результатів, 51% українців скоріше або точно підтримали б таку пропозицію (в т.ч. точно підтримують – 28%), не підтримали б – 24% (в т.ч. точно не підтримали б – 15%). Ще 25% респондентів не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

 Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

 

Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей (ДНР і ЛНР), чи підтримали б Ви таку пропозицію? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Упевнений, що підтримав би 28,0 13,4 23,3 41,7 42,2 43,2
Скоріше підтримав би 23,0 22,0 19,1 25,0 29,7 23,5
Скоріше не підтримав би 8,8 9,1 12,6 2,9 6,6 4,5
Упевнений, що не підтримав би 15,2 28,8 14,4 10,4 5,1 4,5
ВАЖКО СКАЗАТИ 22,9 25,8 27,7 18,8 13,5 22,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2,1 0,9 2,9 1,3 2,9 1,5
 
 
Якою мовою Ви найчастіше розмовляєте зі своїми найближчими родичами, маються на увазі батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Тільки українською 32,4 80,1 26,3 10,8 4,2 0,0
Переважно українською 13,6 12,1 21,8 8,3 9,1 0,0
І російською, і українською однаково часто 24,9 4,5 32,8 32,1 36,3 16,7
Переважно російською 12,3 0,9 13,8 15,4 21,3 15,9
Тільки російською 15,8 0,6 4,7 32,5 28,2 66,7
Іншою мовою 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0
Немає родичів 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 0,4 0,9 0,1 0,8 0,2 0,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,8
 
 
Як Ви вважаєте, вивченню російської мови в українськомовних школах повинно відводитися …
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
…така ж кількість часу, як і на вивчення української мови 29,9 7,6 15,8 57,1 52,9 73,5
…менше, ніж на вивчення української мови, але більше, ніж на іноземні мови (англійську, німецьку та інші) 25,9 11,4 38,8 28,3 25,7 12,1
…така ж або менше, ніж на вивчення іноземних мов (англійської, німецької та інших) 25,4 45,3 29,2 7,9 11,0 2,3
…не треба її вивчати взагалі 7,8 22,3 4,7 0,8 0,7 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 10,3 12,7 11,2 5,8 8,1 11,4
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 0,6 0,8 0,3 0,0 1,5 0,8

15.3.2019
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: