КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення до окремих Церков України і очікування від діяльності Православної Церкви України: лютий 2020 року

З 15 по 27 лютого 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) опитано 1223 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує: 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% — для показників близьких до 25%, 1,9% — для показників близьких до 10%, 1,3% — для показників близьких до 5%, 0,6% — для показників близьких до 1% .

           

Ставлення до окремих Церков 

Серед трьох найбільших Церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної Церкви України, до якої позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4% (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2%). Причому, у всіх регіонах Православна Церква України має найвищі показники ставлення[1]; зокрема, у всіх регіонах не менше половини населення позитивно ставляться до Православної Церкви України (від 50% на Сході до 69,6% на Заході; баланс ставлення варіює від +43,4% на Сході до +67,9% на Заході).

Далі за цим показником іде Українська Греко-Католицька Церква, до якої позитивно ставляться 35,2% населення, негативно – 6,5% (баланс – +28,7%). У всіх регіонах Церква має додатний баланс ставлення, хоча найкраще ставлення – на Заході (баланс на Заході становить +46,9% проти +13-28,4% в інших регіонах)

Лише у випадку Української Православної Церкви Московського Патріархату простежується від’ємний баланс – -2,2%. До цієї Церкви 25,7% опитаних ставляться позитивно, 28% – негативно. Церква має від’ємний баланс на Заході (-19,4%), близький до нуля баланс у Центрі (-4%) і на Сході (+4%) і доданий баланс на Півдні (+19,6%) і Донбасі (+20,1%).

 

Таблиця 1

Ставлення до окремих Церков
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Православної Церкви України            
Позитивно 60,6 69,6 62,1 55,3 50,0 56,6
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 32,5 27,9 30,6 33,1 41,0 35,1
Негативно 5,4 1,7 5,6 9,1 6,7 8,3
Важко сказати / Відмова 1,5 0,8 1,6 2,6 2,3 0,0
Баланс 55,2 67,9 56,5 46,2 43,3 48,3
Українська Греко-Католицька Церква            
Позитивно 35,2 51,0 34,7 29,1 22,5 21,0
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 51,6 41,8 51,2 54,2 60,7 61,6
Негативно 6,5 4,2 6,3 7,2 9,5 6,3
Важко сказати / Відмова 6,8 3,0 7,7 9,5 7,3 11,0
Баланс 28,7 46,9 28,4 22,0 13,0 14,7
Українська Православна Церква Московського Патріархату            
Позитивно 25,7 20,5 25,2 34,2 26,8 32,4
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 41,2 37,5 41,1 42,6 42,9 49,4
Негативно 28,0 39,9 29,2 14,6 22,5 12,3
Важко сказати / Відмова 5,1 2,0 4,6 8,7 7,9 6,0
Баланс -2,2 -19,4 -4,0 19,6 4,3 20,1
 
Ставлення до керівників окремих Церков
 
Серед предстоятелів основних Церков також найкраще ставлення простежується у випадку Епіфанія: 38,4% позитивно ставляться до нього, негативно – 5,7% (баланс – +32,7%). У всіх регіонах серед трьох предстоятелів Епіфаній має найвищі показники: баланс ставлення становить +48,3% на Заході (проти +23,6% у Святослава і -1,2% у Онуфрія), +32,5% у Центрі (проти +20,9% у Святослава і -6,9% у Онуфрія), +23% на Півдні (проти +15,4% у Онуфрія і +15,2% у Святослава), +19,5% на Сході (проти +15,5% у Святослава і +10,2% у Онуфрія) і +26,2% на Донбасі (проти +12,4% у Онуфрія і +5,2% у Святослава).
До Святослава позитивно ставляться 27,4% українців, негативно – 3,8% (баланс – +23,6%). Баланс ставлення до Святослава у всіх регіонах додатний, хоча найвищий показник – на Заході (+40,9%, у той час як в інших регіонах баланс варіює в межах +5,2-20,9%).
До Онуфрія позитивно ставляться 20,9% українців, негативно – 22,1% (баланс становить -1,2%). Баланс ставлення скоріше від’ємний на Заході (-12,8%) і в Центрі (-6,9%) і скоріше додатний – на Півдні (+15,4%), Сході (+10,3%) і Донбасі (+12%,4%).
 
Таблиця 2
Ставлення до керівників окремих Церков
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Епіфаній            
Позитивно 38,4 50,7 38,6 33,1 27,7 28,6
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 38,2 35,7 36,2 37,2 44,6 41,1
Негативно 5,7 2,4 6,1 10,0 8,2 2,3
Важко сказати / Відмова 4,1 2,1 5,4 4,3 3,5 7,7
Не знаю такого 13,5 9,1 13,6 15,4 16,1 20,3
Баланс 32,7 48,3 32,5 23,0 19,5 26,2
Святослав            
Позитивно 27,4 42,6 24,5 21,4 20,0 12,7
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 42,0 42,0 41,9 41,8 42,2 42,1
Негативно 3,8 1,7 3,6 6,2 4,5 7,5
Важко сказати / Відмова 4,4 1,7 4,7 2,3 7,7 7,5
Не знаю такого 22,4 12,0 25,3 28,4 25,6 30,3
Баланс 23,6 40,9 20,9 15,2 15,5 5,2
Онуфрій            
Позитивно 20,9 17,6 17,3 30,3 25,3 23,6
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно 40,8 42,7 41,8 36,7 39,6 39,5
Негативно 22,1 30,4 24,2 14,9 15,1 11,2
Важко сказати / Відмова 4,3 2,5 5,3 3,0 5,3 5,4
Не знаю такого 11,8 6,8 11,4 15,1 14,8 20,3
Баланс -1,2 -12,8 -6,9 15,4 10,3 12,4
 
 
Очікування від діяльності Православної Церкви України
 
Також респондентам ставилося запитання про те, має чи не має Православна Церква України займатися певними напрямками діяльності, а також які три напрямки мають бути пріоритетними.
Загалом, крім очікуваних «допомога бідним» (37,6% зараховують до топ-3 пріоритетних напрямків) і «підвищувати моральність і духовність суспільства» (37%), також до топ-напрямків 27,2% зараховують сприяння завершенню війни на Сході, 23% – сприяння розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо), 22,2% – сприяння згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів, 13,9% – допомагати Армії України, 13,9% – сприяння звільненню полонених.
 
Таблиця 3
 
Існують різні точки зору, чим у першу чергу має займатися Православна Церква України (предстоятель – Епіфаній). Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, що Православна Церква України має… / А які з цих напрямків діяльності, на Вашу думку, є найбільш важливими для Православної Церкви України? Оберіть не більше 3 відповідей.
 
  Погоджуються чи погоджуються, що має займатися   Топ-3
Погоджуються Не погоджуються Важко сказати / Відмова  
Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 94,7 3,2 2,1   37,6
Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 90,4 6,6 3,0   36,7
Сприяти завершенню війни на Сході України 83,9 11,6 4,5   27,2
Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 85,7 11,5 2,8   23,0
Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 87,2 7,9 5,0   22,2
Допомагати Армії України 82,1 13,7 4,2   13,9
Сприяти звільненню полонених 84,4 11,7 3,9   13,9
Розвивати національну самосвідомість населення України 78,7 14,7 6,5   9,4
Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 81,1 12,5 6,4   8,5
Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 73,2 21,4 5,4   7,3
Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 83,4 12,9 3,7   7,0
Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 81,3 14,2 4,6   5,7
Покращувати імідж України закордоном 74,6 17,5 7,9   5,5
Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 66,8 22,6 10,6   5,2
Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 29,2 65,7 5,1   1,6
Інше --- --- ---   0,3
Важко сказати / Відмова --- --- ---   6,5
 
Додаток 1. Формулювання запитань з анкети
 
А як Ви зараз, у цілому, ставитеся до…? (% серед усіх респондентів, Україна в цілому)
 
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 31,2 29,4 32,5 2,4 2,9 1,4 0,2 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 12,0 13,7 41,2 13,0 15,0 4,6 0,5 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 14,2 21,0 51,6 3,7 2,8 6,5 0,3 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 17,1 21,3 38,2 3,0 2,7 3,8 0,3 13,5
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 9,6 11,3 40,8 10,1 12,0 4,1 0,1 11,8
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 12,0 15,4 42,0 1,8 2,0 4,2 0,2 22,4
 
(% серед усіх респондентів, Захід)
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 37,8 31,8 27,9 1,4 0,3 0,5 0,3 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 8,7 11,8 37,5 15,9 24,0 1,9 0,2 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 25,5 25,5 41,8 3,6 0,6 2,8 0,2 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 23,2 27,5 35,7 1,7 0,7 1,9 0,2 9,1
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 8,4 9,2 42,7 13,0 17,4 2,4 0,2 6,8
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 21,0 21,6 42,0 1,2 0,5 1,3 0,4 12,0
 
 
(% серед усіх респондентів, Центр)
 
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 32,0 30,1 30,6 2,2 3,5 1,6 0,0 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 11,8 13,4 41,1 16,7 12,5 4,3 0,3 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 10,4 24,3 51,2 3,7 2,6 7,4 0,3 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 17,9 20,7 36,2 3,5 2,6 5,1 0,3 13,6
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 6,8 10,5 41,8 13,3 10,9 5,0 0,3 11,4
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 8,7 15,7 41,9 1,6 2,0 4,7 0,0 25,3
 
(% серед усіх респондентів, Південь)
 
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 28,3 26,9 33,1 3,8 5,3 2,6 0,0 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 16,8 17,4 42,6 5,0 9,6 7,7 0,9 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 12,5 16,6 54,2 3,3 3,8 9,5 0,0 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 12,9 20,2 37,2 5,8 4,2 3,9 0,4 15,4
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 14,5 15,8 36,7 6,0 8,9 3,0 0,0 15,1
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 11,1 10,2 41,8 3,0 3,1 2,3 0,0 28,4
 
  
(% серед усіх респондентів, Схід)
 
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 26,4 23,6 41,0 2,8 3,9 1,8 0,6 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 14,5 12,3 42,9 10,2 12,3 6,8 1,1 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 8,3 14,1 60,7 4,1 5,4 6,8 0,6 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 11,6 16,1 44,6 3,2 5,0 2,9 0,6 16,1
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 11,7 13,7 39,6 5,1 9,9 5,3 0,0 14,8
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 7,7 12,3 42,2 1,4 3,1 7,2 0,6 25,6
 
(% серед усіх респондентів, Донбас)
 
100% у рядку Дуже позитивно Скоріше, позитивно Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно Скоріше, негативно Дуже негативно ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ НЕ ЗНАЮ ТАКОГО
1. Православної Церкви України 19,1 37,5 35,1 4,7 3,6 0,0 0,0 ---
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату 10,7 21,7 49,4 4,1 8,2 6,0 0,0 ---
3. Української Греко-Католицької Церкви 8,3 12,7 61,6 2,9 3,5 11,0 0,0 ---
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України 11,9 16,7 41,1 0,0 2,3 7,7 0,0 20,3
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату 13,8 9,8 39,5 4,2 7,0 5,4 0,0 20,3
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви 6,1 6,6 42,1 4,0 3,5 7,5 0,0 30,3
 
 
 
Існують різні точки зору, чим у першу чергу має займатися Православна Церква України (предстоятель – Епіфаній). Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, що Православна Церква України має…  (% серед усіх респондентів, Україна в цілому)
 
100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 66,7 23,7 3,9 2,7 2,7 0,3
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 47,3 31,4 8,3 6,5 6,2 0,3
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 72,4 22,4 1,8 1,4 1,9 0,2
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 58,7 27,0 6,0 5,4 2,6 0,2
5. Покращувати імідж України закордоном 48,6 26,0 9,3 8,2 7,7 0,3
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 35,0 31,7 12,9 9,7 10,1 0,5
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 60,4 23,5 6,1 5,5 4,3 0,3
8. Допомагати Армії України 51,5 30,6 7,6 6,1 4,1 0,1
9. Сприяти звільненню полонених 56,9 27,5 6,4 5,3 3,6 0,3
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 60,3 26,8 3,9 4,0 4,7 0,2
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 13,0 16,2 21,0 44,7 4,9 0,2
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 49,5 31,7 7,4 5,1 6,2 0,2
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 50,9 32,5 7,3 5,6 3,5 0,2
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 45,1 28,0 12,2 9,2 5,3 0,1
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 50,5 30,8 8,3 5,9 4,4 0,2
 
(% серед усіх респондентів, Захід)
 
100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 74,4 20,8 1,6 1,0 2,2 0,0
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 55,1 31,9 5,6 3,2 4,2 0,0
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 76,1 21,4 1,5 0,4 0,7 0,0
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 63,0 24,9 5,7 5,2 1,3 0,0
5. Покращувати імідж України закордоном 53,8 23,2 7,4 5,9 9,6 0,0
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 40,9 29,1 15,3 7,5 6,9 0,3
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 63,3 24,1 5,7 3,5 3,3 0,2
8. Допомагати Армії України 57,8 33,6 4,4 2,0 2,2 0,0
9. Сприяти звільненню полонених 58,4 27,3 7,6 3,9 2,7 0,0
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 63,9 26,0 3,3 3,1 3,6 0,2
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 13,0 18,3 22,1 42,1 4,5 0,0
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 59,9 29,3 5,5 1,5 3,9 0,0
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 53,5 33,4 6,8 3,8 2,7 0,0
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 48,0 28,0 11,8 7,7 4,5 0,0
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 51,3 31,8 8,7 2,6 5,4 0,2
 

(% серед усіх респондентів, Центр)
 
100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 67,8 22,6 5,7 2,5 1,2 0,1
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 45,1 33,2 8,7 5,7 7,2 0,1
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 67,4 25,8 2,4 1,3 3,1 0,0
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 57,3 28,1 7,2 4,0 3,2 0,1
5. Покращувати імідж України закордоном 46,9 28,1 11,6 6,8 6,2 0,4
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 33,6 32,9 14,1 9,7 9,8 0,0
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 58,9 24,3 7,0 5,2 4,3 0,2
8. Допомагати Армії України 51,2 32,0 7,3 5,3 4,2 0,0
9. Сприяти звільненню полонених 57,8 27,8 5,5 4,3 4,2 0,5
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 59,8 28,6 3,9 2,9 4,4 0,3
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 10,9 16,8 23,6 44,0 4,5 0,2
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 48,8 31,8 6,3 5,7 7,5 0,0
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 50,4 32,9 6,9 5,8 3,7 0,3
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 42,8 28,6 13,2 9,0 6,5 0,0
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 50,6 30,2 7,7 7,0 4,5 0,0
 

(% серед усіх респондентів, Південь)
 
100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 63,7 23,7 3,5 5,1 4,0 0,0
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 41,6 32,1 11,7 9,7 4,9 0,0
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 75,3 19,0 2,9 2,8 0,0 0,0
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 58,2 22,4 9,6 7,3 2,5 0,0
5. Покращувати імідж України закордоном 45,4 24,8 11,1 10,1 8,5 0,0
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 37,6 32,1 10,7 9,0 10,5 0,0
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 59,2 25,0 6,4 5,4 3,9 0,0
8. Допомагати Армії України 45,2 26,6 12,9 9,5 5,9 0,0
9. Сприяти звільненню полонених 52,7 27,6 9,9 6,5 3,3 0,0
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 58,6 25,0 3,8 6,1 5,8 0,8
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 16,3 13,5 13,9 49,4 6,8 0,0
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 42,8 34,3 11,1 5,5 6,3 0,0
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 46,2 31,8 10,8 6,3 4,9 0,0
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 44,1 28,4 12,3 11,9 3,3 0,0
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 49,7 29,6 8,3 7,7 4,7 0,0
 

(% серед усіх респондентів, Схід)
 
100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 57,3 29,2 5,0 3,0 4,5 1,0
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 45,2 28,7 8,7 9,6 7,2 0,6
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 72,7 21,3 1,2 1,5 2,2 1,0
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 55,9 28,8 3,9 7,2 3,4 0,8
5. Покращувати імідж України закордоном 46,3 26,0 8,0 12,6 6,5 0,6
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 31,4 34,0 7,6 10,6 14,6 1,7
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 57,8 23,8 5,4 7,0 5,4 0,6
8. Допомагати Армії України 49,3 30,0 7,3 8,7 4,2 0,6
9. Сприяти звільненню полонених 57,4 26,7 5,2 6,6 3,5 0,6
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 58,3 28,3 4,2 5,3 3,9 0,0
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 13,5 15,0 22,5 44,0 4,5 0,6
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 41,4 33,0 8,6 8,2 7,8 1,0
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 48,5 33,5 7,2 7,6 2,7 0,6
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 46,4 25,8 12,4 10,3 4,6 0,6
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 49,8 29,9 9,3 7,5 2,9 0,6
 

(% серед усіх респондентів, Донбас)

100% у рядку Безумовно, погоджуюсь Скоріше, погоджуюсь Скоріше, не погоджусь Безумовно, не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 62,4 25,4 1,7 4,9 5,5 0,0
2. Розвивати національну самосвідомість населення України 43,9 26,8 9,1 9,3 9,0 2,0
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 76,9 17,6 0,0 2,4 3,1 0,0
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 58,6 32,2 1,5 4,9 2,8 0,0
5. Покращувати імідж України закордоном 49,0 29,1 4,9 7,9 9,1 0,0
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 24,3 29,0 17,1 17,0 10,7 2,0
7. Сприяти завершенню війни на Сході України 65,9 12,7 4,9 11,0 5,0 0,5
8. Допомагати Армії України 45,2 19,7 14,3 13,9 6,9 0,0
9. Сприяти звільненню полонених 51,4 29,5 3,9 9,5 5,7 0,0
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 57,8 19,8 5,3 5,9 11,2 0,0
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 16,4 12,7 10,9 53,3 6,8 0,0
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 46,4 32,4 11,6 6,4 3,3 0,0
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 58,0 25,1 5,6 5,4 5,9 0,0
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 43,6 31,8 8,1 8,0 8,4 0,0
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 49,8 34,9 6,4 5,3 3,7 0,0
 

А які з цих напрямків діяльності, на Вашу думку, є найбільш важливими для Православної Церкви України? Оберіть не більше 3 відповідей.
 (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства 36,7 41,8 37,2 31,5 34,1 30,1
Розвивати національну самосвідомість населення України 9,4 10,4 10,2 11,3 6,2 8,2
Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище 37,6 38,8 34,0 40,2 39,7 40,2
Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) 23,0 24,0 22,4 20,0 21,7 30,7
Покращувати імідж України закордоном 5,5 5,0 4,9 9,3 4,6 6,5
Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном 5,2 5,1 4,6 7,0 5,2 5,9
Сприяти завершенню війни на Сході України 27,2 28,3 26,3 26,8 25,8 33,2
Допомагати Армії України 13,9 17,6 12,4 14,2 13,8 6,7
Сприяти звільненню полонених 13,9 15,0 14,2 14,5 12,8 10,0
Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів 22,2 22,0 24,4 24,3 20,4 13,9
Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади 1,6 1,0 1,7 3,8 0,6 3,4
Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади 8,5 10,2 8,6 5,9 10,3 1,3
Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні 7,0 5,4 7,9 4,8 8,4 8,9
Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами 7,3 6,2 10,9 4,2 4,6 6,4
Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя 5,7 6,8 4,0 3,7 7,3 8,5
Інше 0,3 0,5 0,1 0,0 0,5 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 5,7 4,5 5,2 7,5 5,9 10,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,2 0,0 2,4 2,2 0,0
 

[1] Склад макрорегіонів: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька і Харківська області, Донбас – Донецька і  Луганська області.


3.3.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: