КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка стану здоров’я населенням України

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2024 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Київський міжнародний інститут соціології відслідковує динаміку самооцінки стану здоров’я населенням України, починаючи з 1995 року. Як свідчать дані опитувань, протягом останніх кількох років самооцінка здоров’я жителями України поступово підвищується: якщо в 2013-2015 роках близько 40% українців вважали себе здоровими, то починаючи з 2016 року цей показник зростав, і наразі близько половини громадян оцінюють стан власного здоров’я як добрий. Згідно з даними дослідження 2020 року, 49% опитаних оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше (а 13% як погане або дуже погане).

 

Графік 1*. Динаміка самооцінки стану здоров’я українців, 1995-2020 рр.

 

* Для показників 1995-2015 наведено дані опитувань Омнібус, проведених КМІС методом персонального інтерв’ю (вибірка складає ~ 2000 респондентів). Для показників 2016-2019 років наведено дані опитувань «Індекс здоров’я. Україна», проведених КМІС для Міжнародного фонду «Відродження» та Міністерства охорони здоров’я України методом персонального інтерв’ю (вибірка складає ~ 10000 респондентів). Для показників 2020 року наведено дані опитування Омнібус, проведеного КМІС методом CATI (вибірка складає 2024 респондентів).

Загалом, станом на квітень 2020 року, 49% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% – як погане або дуже погане. Ці показники статистично не відрізняються від показників 2019 року і наразі закріплюють тренд до зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів країни (Таблиця 1).

На стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори. Розглянемо відмінності за цими параметрами згідно з даними квітневого опитування.

За віком:

Спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, віком 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12% (Таблиця 2).

За статтю:

Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 43%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 17% (Таблиця 3). Це також може бути пов’язане з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків), тому частка жінок у найстарших вікових групах, яким притаманна найнижча самооцінка стану здоров’я, ще більша, ніж серед молодших (так, серед людей, старших за 79 років, жінки складають 70%, а чоловіки лише 30%).

За типом населеного пункту (місто-село):

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (50%), аніж у сільській місцевості (46%). Це може бути пов’язане як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який вищий у містах), так і з доступністю послуг із охорони здоров’я та більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах.

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї:

Як і раніше, продовжує зберігатися зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. Так, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 20%, серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (так чи інакше можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 63%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 73% (Таблиця 5). Чим вищий рівень добробуту, тим кращі можливості для турботи про здоров’я.

 

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 86%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 34% (Таблиця 6).


Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

Як би Ви оцінили своє здоров’я?

Дуже хороше 1
Хороше 2
Посереднє (ані хороше, ані погане) 3
Погане 4
Дуже погане 5
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 6

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1*. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви оцінили своє здоров’я?» у динаміці (Україна без тимчасово окупованих територій, %)

  2016 2017 2018 2019 2020
Дуже хороше 6 7 5 10 9,5
Хороше 39 40 43 40 39,5
Посереднє або важко сказати 41 39 41 38 38
Погане 12 12 9 10 10
Дуже погане 2 2 2 2 3
РАЗОМ 100 100 100 100 100

* Для показників 2016-2019 років наведено дані опитувань «Індекс здоров’я. Україна», проведених КМІС для Міжнародного фонду «Відродження» та Міністерства охорони здоров’я України методом персонального інтерв’ю (вибірка складає ~ 10000 респондентів). Для показників 2020 року наведено дані опитування Омнібус, проведеного КМІС методом CATI (вибірка складає 2024 респондентів).

За даними останнього Омнібусу, квітень 2020 р.:

ЯК БИ ВИ ОЦІНИЛИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я? (РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ У %)

Таблиця 2. За віком

  18-29 р. 30-39 р. 40-49 р. 50-59 р. 60-69 р. 70+ р.
Дуже хороше 25 11 6 5 5 3
Хороше 57 55,5 47 34 21 9
Посереднє (ані хороше, ані погане) 17 28,5 39 49 49 46
Погане 1 5 6 9 18 30
Дуже погане 0 0 1 2 5 11
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 0 1 1 2 1
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3. За статтю

  Чоловіки Жінки
Дуже хороше 12,5 7
Хороше 44 35,5
Посереднє (ані хороше, ані погане) 33,5 40
Погане 8 12
Дуже погане 1 4,5
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1
РАЗОМ 100 100

Таблиця 4. За типом населеного пункту

  Міське населення Сільське населення
Дуже хороше 9 10
Хороше 41 36
Посереднє (ані хороше, ані погане) 37 38
Погане 10 11
Дуже погане 2 4
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 5. За рівнем фінансового забезпечення сім’ї (самооцінка)[i]

  Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий
Дуже хороше 1 8 8 11,5 15
Хороше 19 27 39 51,5 58
Посереднє (ані хороше, ані погане) 39 44 43 31 25
Погане 22 17 8 5 1,5
Дуже погане 18 4 1 0 0
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 0 1 1 0,5
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 6. Відчуття щастя – розподіл відповідей за станом здоров’я (у %)

  Дуже хороше або хороше здоров’я Посереднє здоров’я Погане або дуже погане здоров’я
Щасливі 86 58 34
І щасливі, і нещасливі (посередньо) 8 19 20
Не щасливі 5 21 42
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 2 4
РАЗОМ 100 100 100

 

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової, l.novikova@kiis.com.ua

 [i] Дуже низький рівень – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей тільки на найнеобхідніші речі. Середній рівень – вистачає грошей на щоденні витрати. Високий рівень – покупка дорогих речей (холодильник, телевізор тощо) передбачає заощадження або отримання кредиту. Дуже високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

 

 


12.5.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: