КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка щастя населенням України, квітень 2020

Прес-реліз підготував Володимир Паніотто, генеральний директор КМІС

З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI 
(телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2024 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

 

Більше половини жителів України вважають себе щасливими. Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у квітні 2020 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 68% жителів України, 14% почувалися частково щасливими, частково ні, і 16% здебільшого або зовсім не вважали себе щасливими.

 

Порівняно з 2018 роком, відсоток щасливих людей в Україні у 2020 році зріс на 6 відсоткових пунктів (було 63%, стало 69%). У 2019 році запитання не ставилося.

 Динаміка відчуття щастя та самооцінка матеріального становища, 2001-2020 рр. 

*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник. Рівень щастя – відсоток тих, хто вважає себе щасливою / скоріше щасливою людиною. Рівень добробуту – відсоток тих, кому вистачає не лише на їжу та одяг. 

 

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних ознак, якості життя, соціального середовища тощо.

За статтю:

  • Жінки загалом щасливіші за чоловіків – 71% жінок відчувають себе щасливими, серед чоловіків так відповіли 65%

За рівнем освіти:
  • Рівень щастя прямо пропорційний рівню освіти – чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 50% опитаних, серед людей з вищою освітою – 77%.
  • І навпаки – нещасливих більше серед людей з неповною середньою освітою (30%) та найменше серед людей з вищою освітою (12%).

  

За віком:

  • Рівень щастя є найвищим серед молоді, віком 18-39 років (82%) та з віком зменшується – 64% щасливих людей у групі віком 40-59 років та 55% серед 60-річних та старших.
  • І навпаки – нещасливих більше серед літніх людей, віком 60 років і старших (27%) та найменше серед молоді віком 18-39 років (7%).

 

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? 

Так 1  
Скоріше так, ніж ні 2  
І так, і ні 3  
Скоріше ні, ніж так 4  
Ні 5 ВС / ВД…9

 

Додаток 2. Таблиці

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за статтю, квітень 2020, %

  Чоловік Жінка
Так 42 48
Скоріше так, ніж ні 23 23
І так, і ні 16 11
Скоріше ні, ніж так 6 6
Ні 10 10
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 2 2
РАЗОМ 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за віком, квітень 2020, %

  3 вікові групи 
  18-39 40-59 60-70+
Так 56 44 32
Скоріше так, ніж ні 27 20 22
І так, і ні 9 16 16
Скоріше ні, ніж так 4 7 8
Ні 3 10 19
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 1 3 2
РАЗОМ 100 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за рівнем освіти, квітень 2020, %

  4 освітні групи
  неповна середня повна середня середня спеціальна вища
Так 41 41 42 49
Скоріше так, ніж ні 9 21 20 28
І так, і ні 20 13 19 10
Скоріше ні, ніж так 9 8 7 4
Ні 20 15 9 8
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 0 2 3 2
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за регіонами, квітень 2020, %

  4 макрорегіони
  Захід Центр Південь Схід
Так 47 43 48 42
Скоріше так, ніж ні 24 23 23 24
І так, і ні 12 15 14 12
Скоріше ні, ніж так 7 6 5 8
Ні 8 11 8 13
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 2 3 1 1
РАЗОМ 100 100 100 100

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область (без тимчасово окупованих територій).

 

Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2020)*, %

  Так Скоріше так, ніж ні І так, і ні Скоріше ні, ніж так Ні Важко сказати РАЗОМ
Січ.2001 20 18 28 14 19 2 100
Лис.2002 23 26 22 17 10 2 100
Лис.2003 24 28 24 14 8 2 100
Грг.2005 22 25 27 14 11 1 100
Жов.2006 23 29 25 11 9 3 100
Груд.2007 28 26 21 12 11 2 100
Бер.2008 28 29 21 12 8 3 100
Чер.2009 30 28 21 10 7 3 100
Чер.2010 33 32 19 9 5 2 100
Лют.2011 34 29 17 9 8 3 100
Лют.-Лис.2012 22 35 26 9 4 4 100
Лют.-Лис.2013 24 34 24 10 5 3 100
Лют.2014 22 38 23 8 4 5 100
Тра.2015 23 34 22 10 7 4 100
Тра.2015 24 34 21 10 7 4 100
Тра.2016 26 28 21 13 8 3 100
Тра.2017 24 29 24 12 7 3 100
Тра.2018 37 26 16 8 9 4 100
Квіт.2020 45 23 14 6 10 2 100

*За 2012-2013 роки наведено об’єднаний середньорічний показник. Із травня 2015 року наведено дані для України без тимчасово окупованих територій (АР Крим, частина Донецької та Луганської областей).

 


18.5.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: