КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України до закону про мову

Всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України» (Омнібус) проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2020 року. У перебігу дослідження вивчалися думки і погляди дорослих жителів України (у віці 18 років і старше) з різних суспільно-політичних та соціально-економічних питань. Основні етапи дослідження включали розробку і програмування анкети (використовувалося програмне забезпечення ОСА for CATI), генерування мобільних телефонних номерів, проведення інтерв’ю з респондентами, контроль якості виконаної роботи, підготовку остаточного масиву даних, зважування масиву даних, підготовку таблиць одно- і двовимірних розподілів.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). За даними опитування КМІС, проведеного методом особистих (face-to-face) інтерв’ю за випадковою вибіркою у лютому 2020 року 96% дорослих жителів України мали особисті мобільні телефони.  Для проведення опитування на початковому етапі повністю випадковим чином генерувалися мобільні телефонні номери для всіх основних мобільних операторів України. Частка згенерованих номерів, які припадали на кожного мобільного оператора, була приблизно пропорційною до частки загалом мобільних номерів, які припадають на кожного мобільного оператора (за даними опитувань КМІС). Для усунення із згенерованої бази недійсних номерів, на згенеровані номери надсилалося «невидиме» смс-повідомлення. Далі інтерв’юєри дзвонили на згенеровані номери і пропонували респондентам, які відповіли на дзвінок, узяти участь в опитуванні. Опитування проводилося лише з респондентами у віці 18 років і старше і лише з тими, хто проживає на території, яка контролюється Україною (тобто з вибірки виключені жителі, які проживають території, яка тимчасово не контролюється владою України – АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей). Інтерв’ю проводилося українською або російською мовою за вибором респондента.

Після проведення запланованої кількості результативних (повних) інтерв’ю отриманий у вибірці розподіл респондентів за макрорегіоном проживання (Захід, Центр, Південь, Схід – див. деталізацію нижче), типом населеного пункту (міський чи сільський), статтю, віком порівнювався з офіційними джерелами статистики. Розподіл всього дорослого населення за макрорегіонами і типом населеного пункту визначався на основі даних Центральної виборчої комісії за результатами парламентських виборів 2019 року (за кількістю зареєстрованих виборців). Статевовікова структура визначалася за даними Державної служби статистики на 1 січня 2019 року. Для приведення структури вибірки у відповідність до структури населення України в цілому були побудовані спеціальні статистичні ваги. Крім цього, ці ваги враховують різну ймовірність потрапляння різних респондентів до вибірки (залежно від кількості різних мобільних номерів, які має той чи інший респондент).

Склад макрорегіонів такий: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Донецька, Луганська і Харківська області.

Польовий етап дослідження тривав з 31 травня до 4 червня 2020 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує:

  • 2.4% для показників, близьких до 50%,
  • 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%,
  • 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%,
  • 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%,
  • 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

 

ТАБЛИЦІ ОДНО- І ДВОВИМІРНИХ РОЗПОДІЛІВ

 

№1. У квітні 2019 року було ухвалено Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Оцініть, будь ласка, що змінилось за рік функціонування цього Закону. Як Ви вважаєте, у Вашому житті української мови стало:
 
 
Україна в цілому і регіональний вимір
100% у стовпчику Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Україна в цілому(n=2000) Захід (n=466) Центр (n=761) Південь (n=528) Схід (n=245)
Суттєво більше 14.8 9.6 16.8 18.6 13.3
Трохи більше 23.0 22.9 22.9 19.6 29.4
Трохи менше 2.7 3.3 2.5 2.4 2.6
Суттєво менше 1.5 1.7 1.8 0.9 1.2
Нічого не змінилось 52.0 56.7 49.5 52.6 47.8
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 5.3 5.4 5.4 5.1 5.3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0.7 0.5 0.9 0.8 0.4

 

Результати у розрізі окремих соціально-демографічних категорій населення**

100% у рядку Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Суттєво більше Трохи більше Трохи менше Суттєво менше Нічого не змінилось ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) ВІДМОВА (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
Тип населеного пункту              
Село (n=314) 12.9 19.9 2.1 0.9 59.1 4.8 0.3
СМТ / Місто до 20 тис. (n=287) 13.7 18.7 1.5 1.5 56.4 7.7 0.5
Місто 20-99 тис. (n=278) 15.6 24.5 1.2 1.3 50.6 5.9 0.9
Місто 100-499 тис. (n=489) 14.2 22.7 4.7 3.4 48.8 5.9 0.4
Місто 500 тис. і більше (n=632) 18.3 28.8 3.1 0.8 43.3 4.2 1.5
Стать              
Чоловік (n=922) 13.7 25.7 3.6 1.9 49.7 4.7 0.7
Жінка (n=1078) 15.8 20.7 2.0 1.1 53.9 5.8 0.7
Вік              
18-29 років (n=330) 12.1 23.6 3.7 0.6 56.4 2.7 0.9
30-39 років (n=393) 14.6 24.5 1.5 2.1 50.8 5.8 0.5
40-49 років (n=373) 15.5 22.6 4.2 2.3 50.7 3.8 0.9
50-59 років (n=356) 17.3 21.7 1.6 1.2 53.2 3.8 1.1
60-69 років (n=349) 13.9 27.5 2.7 1.5 47.6 6.6 0.1
70+ років (n=199) 15.6 17.0 2.5 0.8 53.2 10.4 0.5
Етнічна належність              
Українець (n=1780) 14.8 23.4 2.6 1.5 51.9 5.6 0.2
Росіянин (n=101) 17.7 17.9 2.5 1.5 57.8 2.6 0.0
Українець і росіянин (n=32) 10.6 31.3 16.9 4.1 33.7 0.0 3.3
Інша (n=56) 14.9 19.0 0.0 0.0 61.8 3.3 0.9
Основна мова спілкування вдома              
Українська (n=947) 13.8 23.5 2.8 1.7 53.0 5.1 0.1
Російська (n=672) 17.6 21.4 2.3 1.5 50.6 5.6 1.1
Українська і російська в однаковій мірі (n=308) 13.3 27.6 3.7 1.2 47.4 6.2 0.5
Інша (n=62) 14.5 11.6 0.0 0.0 72.2 1.7 0.0
Основні лінгво-етнічні категорії              
Українськомовні українці (n=932) 13.9 23.6 2.9 1.7 52.7 5.2 0.1
Російськомовні українці (n=511) 18.0 22.2 2.0 1.4 50.0 6.1 0.4
Українці-білінгви (n=284) 12.9 26.6 3.2 1.3 48.8 6.7 0.5
Російськомовні росіяни (n=92) 18.7 15.7 2.7 1.6 58.4 2.9 0.0
Освіта              
Неповна середня і нижче (n=57) 15.0 13.7 1.0 1.3 63.8 4.7 0.5
Повна середня (n=311) 15.5 21.2 2.2 1.0 51.6 8.5 0.0
Середня спеціальна (n=591) 13.8 22.4 2.4 1.1 54.3 5.6 0.3
Вища (n=1019) 15.3 25.4 3.3 1.9 50.0 3.8 0.3
Основний рід занять              
Робітник (промисловість, с/г) (n=292) 13.5 22.0 1.9 0.6 55.5 6.2 0.4
Службовець (заняття, що не потребує вищої освіти) (n=178) 12.7 27.4 1.6 0.3 54.3 3.1 0.6
Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти) (n=455) 16.6 27.0 2.8 1.3 49.6 2.6 0.1
Самозайнятий, підприємець, фермер (n=189) 18.6 23.2 6.0 7.0 42.2 2.0 0.9
Армія, поліція (n=19) 13.9 38.6 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0
Веду домашнє господарство (n=159) 14.1 16.2 0.6 1.7 61.7 5.1 0.6
На пенсії (n=510) 13.8 21.4 2.0 1.1 53.2 8.3 0.2
Учень, студент (n=61) 9.5 17.1 9.9 0.0 57.8 5.6 0.0
Безробітний (n=99) 17.5 27.6 3.5 1.6 42.5 7.3 0.0
Рівень добробуту родини*              
Дуже низький (n=184) 8.9 16.1 1.1 0.9 64.7 8.1 0.0
Низький (n=679) 16.1 21.2 1.4 0.7 54.2 6.3 0.2
Середній (n=791) 14.0 27.2 3.6 2.6 48.7 3.7 0.3
Високий (n=236) 21.3 25.0 4.1 1.2 46.4 1.3 0.7
Дуже високий (n=36) 17.6 6.9 10.6 3.8 60.0 0.0 1.0

* «Дуже низький» – домогосподарства, яким не вистачає коштів навіть на їжу, «низький» – ті, яким вистачає коштів на харчові продукти, але на одяг уже не вистачає, «середній» – ті, яким вистачає коштів і на їжу, і на одяг, але яким не вистачає на придбання дорогих речей (телевізор тощо), «високий» – ті, які можуть купувати дорогі речі, «дуже високий» – ті, які можуть узагалі дозволити собі купувати все, що захочуть.

** Для категорій, у випадку яких кількість респондентів менше 50, результати не можуть вважатися статистично надійними і результати наведені індикативно.


№2. Ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з думкою, що держава повинна сприяти подальшій імплементації Закону про мову в усіх сферах? 

Україна в цілому і регіональний вимір

100% у стовпчику Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Україна в цілому(n=2000) Захід (n=466) Центр (n=761) Південь (n=528) Схід (n=245)
Повністю погоджуюсь 36.3 50.6 41.7 22.6 18.9
Скоріше, погоджуюсь 30.2 27.8 29.3 30.6 36.6
Скоріше, не погоджуюсь 11.9 6.8 9.2 18.8 16.6
Повністю не погоджуюсь 7.9 5.4 7.1 9.8 11.3
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 12.8 9.0 11.7 16.8 16.2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0.9 0.4 1.0 1.4 0.4

 

Результати у розрізі окремих соціально-демографічних категорій населення**

100% у рядку Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Повністюпогоджуюсь Скоріше,погоджуюсь Скоріше, не погоджуюсь Повністю не погоджуюсь ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) ВІДМОВА (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
Тип населеного пункту            
Село (n=314) 43.7 28.4 7.7 6.8 12.6 0.8
СМТ / Місто до 20 тис. (n=287) 38.0 29.4 8.8 8.5 14.9 0.5
Місто 20-99 тис. (n=278) 35.8 27.4 14.5 9.6 11.4 1.3
Місто 100-499 тис. (n=489) 33.2 31.7 13.3 7.7 13.6 0.4
Місто 500 тис. і більше (n=632) 28.0 33.1 17.0 8.5 12.1 1.3
Стать            
Чоловік (n=922) 36.9 30.1 11.2 9.4 11.3 1.1
Жінка (n=1078) 35.9 30.3 12.5 6.6 14.0 0.7
Вік            
18-29 років (n=330) 27.3 38.3 14.8 6.5 12.2 0.9
30-39 років (n=393) 38.1 32.5 9.1 9.7 9.7 0.9
40-49 років (n=373) 37.3 28.3 11.4 9.8 12.1 1.1
50-59 років (n=356) 38.6 30.7 12.9 7.0 9.6 1.1
60-69 років (n=349) 39.8 25.4 14.1 8.1 12.0 0.6
70+ років (n=199) 36.9 23.5 9.4 5.0 24.7 0.5
Етнічна належність            
Українець (n=1780) 38.4 30.8 10.9 6.9 12.3 0.5
Росіянин (n=101) 14.8 24.8 26.3 21.6 12.4 0.0
Українець і росіянин (n=32) 1.8 31.8 18.2 12.7 32.4 3.0
Інша (n=56) 21.6 23.6 20.0 14.6 19.3 0.9
Основна мова спілкування вдома            
Українська (n=947) 50.6 27.3 6.2 5.2 10.2 0.5
Російська (n=672) 17.0 32.7 20.9 13.5 15.0 0.9
Українська і російська в однаковій мірі (n=308) 27.8 37.2 13.4 3.8 17.0 0.8
Інша (n=62) 15.6 26.6 21.5 20.7 15.6 0.0
Основні лінгво-етнічні категорії            
Українськомовні українці (n=932) 50.8 27.3 6.1 5.3 10.1 0.5
Російськомовні українці (n=511) 17.4 35.8 20.1 11.0 15.1 0.6
Українці-білінгви (n=284) 29.8 36.4 13.3 3.7 16.0 0.9
Російськомовні росіяни (n=92) 16.3 21.4 27.7 22.5 12.0 0.0
Освіта            
Неповна середня і нижче (n=57) 45.4 16.9 6.4 4.8 26.0 0.5
Повна середня (n=311) 35.5 28.3 7.8 9.3 18.3 0.7
Середня спеціальна (n=591) 35.2 29.4 14.4 9.5 11.2 0.3
Вища (n=1019) 37.0 32.8 12.7 6.6 10.3 0.6
Основний рід занять            
Робітник (промисловість, с/г) (n=292) 34.2 30.4 9.7 13.8 10.6 1.2
Службовець (заняття, що не потребує вищої освіти) (n=178) 33.2 33.3 11.8 11.4 9.7 0.6
Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти) (n=455) 41.2 33.2 11.8 5.6 8.1 0.2
Самозайнятий, підприємець, фермер (n=189) 35.6 33.0 14.1 8.6 7.8 0.8
Армія, поліція (n=19) 58.7 34.8 4.2 2.3 0.0 0.0
Веду домашнє господарство (n=159) 39.7 30.3 12.6 4.5 12.3 0.6
На пенсії (n=510) 38.5 24.4 12.1 6.6 18.0 0.3
Учень, студент (n=61) 15.4 40.4 17.9 4.6 21.7 0.0
Безробітний (n=99) 27.2 34.9 13.5 9.2 15.3 0.0
Рівень добробуту родини*            
Дуже низький (n=184) 38.6 17.3 8.6 13.4 22.1 0.0
Низький (n=679) 33.0 30.0 12.2 8.7 15.9 0.3
Середній (n=791) 36.4 34.4 13.5 6.7 8.2 0.8
Високий (n=236) 44.7 34.8 10.2 4.5 5.4 0.4
Дуже високий (n=36) 47.6 33.8 9.7 6.6 1.2 1.0

* «Дуже низький» – домогосподарства, яким не вистачає коштів навіть на їжу, «низький» – ті, яким вистачає коштів на харчові продукти, але на одяг уже не вистачає, «середній» – ті, яким вистачає коштів і на їжу, і на одяг, але яким не вистачає на придбання дорогих речей (телевізор тощо), «високий» – ті, які можуть купувати дорогі речі, «дуже високий» – ті, які можуть узагалі дозволити собі купувати все, що захочуть.

** Для категорій, у випадку яких кількість респондентів менше 50, результати не можуть вважатися статистично надійними і результати наведені індикативно.


№3. Як Ви вважаєте, повинна чи не повинна українська влада сприяти розвитку української мови? ЯКЩО «ПОВИННА»: Ви задоволені чи не задоволені діяльністю нової української влади, обраної у 2019 році, у сфері сприяння розвитку української мови?
 
Україна в цілому і регіональний вимір

100% у стовпчику Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Україна в цілому(n=2000) Захід (n=466) Центр (n=761) Південь (n=528) Схід (n=245)
Цілком задоволений 13.1 13.0 15.2 13.8 6.2
Скоріше, задоволений 30.5 28.1 29.5 30.4 38.4
Скоріше, незадоволений 20.5 22.2 21.4 18.6 18.0
Цілком незадоволений 15.9 23.4 14.6 9.9 15.2
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 14.7 11.5 15.1 18.5 13.5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 2.3 0.9 2.8 3.1 2.5
ВЛАДА НЕ ПОВИННА СПРИЯТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 3.0 1.1 1.4 5.6 6.1

 

Результати у розрізі окремих соціально-демографічних категорій населення**

100% у рядку Респонденту зачитувалися варіанти відповідей Цілком задоволений Скоріше, задоволений Скоріше, незадоволений Цілком незадоволений ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) ВЛАДА НЕ ПОВИННА СПРИЯТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тип населеного пункту              
Село (n=314) 15.5 29.5 21.7 16.2 14.7 1.2 1.3
СМТ / Місто до 20 тис. (n=287) 12.2 31.5 16.5 20.2 14.6 2.2 2.8
Місто 20-99 тис. (n=278) 12.6 27.1 19.6 19.5 14.2 4.0 3.0
Місто 100-499 тис. (n=489) 9.8 35.0 20.6 12.3 15.5 2.7 4.1
Місто 500 тис. і більше (n=632) 12.9 29.4 21.0 14.8 14.5 2.8 4.6
Стать              
Чоловік (n=922) 10.4 31.3 21.2 20.1 13.3 1.6 2.2
Жінка (n=1078) 15.3 29.9 19.9 12.4 15.9 2.9 3.7
Вік              
18-29 років (n=330) 19.0 36.2 14.8 9.5 13.1 2.2 5.2
30-39 років (n=393) 10.1 36.5 23.6 12.7 11.9 1.6 3.5
40-49 років (n=373) 12.0 30.6 20.2 20.4 13.0 2.3 1.6
50-59 років (n=356) 10.2 29.5 24.4 14.5 16.4 2.6 2.4
60-69 років (n=349) 15.6 22.3 21.7 18.7 16.7 2.6 2.4
70+ років (n=199) 12.2 24.7 16.8 21.8 19.3 2.6 2.7
Етнічна належність              
Українець (n=1780) 13.5 31.5 20.6 15.8 14.6 1.7 2.3
Росіянин (n=101) 3.8 22.9 20.0 22.3 15.4 2.8 12.9
Українець і росіянин (n=32) 7.2 31.2 20.0 7.1 17.0 6.3 11.1
Інша (n=56) 17.0 18.6 14.4 18.3 16.9 6.6 8.2
Основна мова спілкування вдома              
Українська (n=947) 14.6 28.9 22.4 18.5 13.3 1.4 0.9
Російська (n=672) 8.8 31.8 17.2 12.9 19.5 2.8 7.0
Українська і російська в однаковій мірі (n=308) 15.1 34.3 20.5 11.8 11.8 3.6 2.9
Інша (n=62) 18.0 32.6 22.4 18.1 8.9 0.0 0.0
Основні лінгво-етнічні категорії              
Українськомовні українці (n=932) 14.3 29.0 22.5 18.6 13.4 1.2 1.0
Російськомовні українці (n=511) 10.3 35.0 16.4 10.4 20.0 2.3 5.6
Українці-білінгви (n=284) 15.7 34.4 20.4 12.4 11.8 3.1 2.3
Російськомовні росіяни (n=92) 3.5 22.0 20.7 22.9 15.2 1.6 14.1
Освіта              
Неповна середня і нижче (n=57) 9.3 21.9 8.6 12.1 37.9 3.2 7.0
Повна середня (n=311) 19.0 28.4 16.6 12.9 17.1 1.6 4.4
Середня спеціальна (n=591) 13.7 29.1 23.7 16.6 11.9 2.3 2.5
Вища (n=1019) 11.1 33.2 21.3 17.0 13.4 1.5 2.5
Основний рід занять              
Робітник (промисловість, с/г) (n=292) 13.6 29.3 21.5 18.9 12.3 0.9 3.6
Службовець (заняття, що не потребує вищої освіти) (n=178) 15.3 36.3 25.8 8.5 12.1 1.7 0.3
Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти) (n=455) 11.4 33.7 21.2 18.0 12.0 1.0 2.7
Самозайнятий, підприємець, фермер (n=189) 14.9 29.3 26.3 16.6 8.8 2.1 2.0
Армія, поліція (n=19) 21.6 39.5 8.7 14.5 15.8 0.0 0.0
Веду домашнє господарство (n=159) 14.2 33.5 20.4 12.5 10.0 5.3 4.2
На пенсії (n=510) 12.4 25.3 19.0 17.9 20.4 2.7 2.4
Учень, студент (n=61) 20.5 37.5 9.8 3.7 22.4 0.0 6.1
Безробітний (n=99) 11.7 35.2 12.9 12.7 20.5 0.4 6.6
Рівень добробуту родини*              
Дуже низький (n=184) 19.6 15.1 21.4 18.0 17.8 3.8 4.3
Низький (n=679) 10.3 31.7 17.8 15.1 19.5 1.9 3.8
Середній (n=791) 14.5 33.6 22.4 15.9 10.3 1.0 2.3
Високий (n=236) 12.2 39.1 21.0 17.2 8.7 0.8 1.0
Дуже високий (n=36) 13.5 24.9 22.7 26.0 2.9 4.7 5.2

* «Дуже низький» – домогосподарства, яким не вистачає коштів навіть на їжу, «низький» – ті, яким вистачає коштів на харчові продукти, але на одяг уже не вистачає, «середній» – ті, яким вистачає коштів і на їжу, і на одяг, але яким не вистачає на придбання дорогих речей (телевізор тощо), «високий» – ті, які можуть купувати дорогі речі, «дуже високий» – ті, які можуть узагалі дозволити собі купувати все, що захочуть.

** Для категорій, у випадку яких кількість респондентів менше 50, результати не можуть вважатися статистично надійними і результати наведені індикативно.


 

 

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ РЕСПОНДЕНТІВ

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних респондентів

100% у стовпчику Україна в цілому (n=2000)
Макрорегіон  
Західний 27.2
Центральний 34.8
Південний 24.7
Східний 13.4
Тип населеного пункту  
Село 33.8
СМТ / Місто до 20 тис. 11.5
Місто 20-99 тис. 10.8
Місто 100-499 тис. 19.5
Місто 500 тис. і більше 24.4
Стать  
Чоловік 45.3
Жінка 54.7
Вік  
18-29 років 16.9
30-39 років 20.1
40-49 років 17.9
50-59 років 17.3
60-69 років 14.8
70+ років 13.0
Етнічна належність  
Українець 90.6
Росіянин 4.1
Українець і росіянин 1.5
Інша 2.3
ВАЖКО СКАЗАТИ 1.0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.6
Основна мова спілкування вдома  
Українська 52.8
Російська 29.0
Українська і російська в однаковій мірі 14.6
Інша 3.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.4
Основні лінгво-етнічні категорії  
Українськомовні українці 52.1
Російськомовні українці 22.3
Українці-білінгви 13.6
Російськомовні росіяни 3.8
Інші 8.3
Освіта  
Початкова (менше 7 класів) 0.4
Неповна середня (менше 10 класів) 2.1
РУ, ФЗУ, ПТУ після 7-8 класів 1.6
Повна середня, загальна (10-11 класів) 14.5
СПТУ, ПТУ після 10-11 класів 3.2
Середня спеціальна (технікум тощо) 29.6
Неповна вища (3 курси і більше) 5.7
Повна вища 41.7
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1.1
Основний рід занять  
Робітник, сільськогосподарський робітник 15.4
Службовець (заняття нефізичною працею, для якої не вимагається вища освіта) 8.7
Спеціаліст (заняття нефізичною працею, для якої вимагається вища освіта) 21.0
Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю 4.2
Підприємець, господар своєї справи, фермер 3.9
Військовослужбовець, службовець правоохоронних органів 0.9
Веду домашнє господарство 8.7
Перебуваю на пенсії (за віком, через інвалідність) 26.8
Навчаюся (учень, студент) 3.2
Шукаю роботу (безробітний) 5.1
Інше 0.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1.8
Рівень добробуту родини  
Нам не вистачає грошей навіть на їжу 10.5
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 35.1
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор) 38.4
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі як телевізор або холодильник) 10.8
Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 1.3
ВАЖКО СКАЗАТИ 2.0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1.8

 


29.7.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: