КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Стресові ситуації в житті українців, 2020

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 4 по 8 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted  telephone  interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Згідно з дослідженням КМІС, дві третини (67%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію протягом 2020 року. Це суттєво більше, ніж у період 2017-2019 рр., коли переживали стрес 50-53% респондентів. Порівняно з усіма  попередніми роками вимірювань (2013-2019 рр.), у 2020 році спостерігається відносно найвища частка тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких (по 16% респондентів), а також тих, хто втратив роботу (13%).  Порівняно з 2019 роком, у 2020-му стало більше тих, хто втратив віру в людей, зіштовхнувся з підлістю (було 6% у 2019, стало 10% у 2020), та тих, хто опинився без засобів до існування (було 3%, стало 6%). У той же час, як у 2019-му, так і в 2020 році, порівняно з 2013-2018 рр. значуще менша частка тих, хто відчував свою безпорадність чи втратив віру у власні сили.

Лише близько третини опитаних (32%) не переживали жодної стресової ситуації протягом 2020 року, що значно менше порівняно з 2019-м (49%). Практично, цей показник повернувся до значень 2014-2015 рр., коли не переживали жодного стресу 34-35% респондентів. Таку ситуацію можна пояснити впливом пандемії COVID-19 на життя українців, яка відобразилась значним зростанням частки тих, хто пережив важку хворобу чи смерть близьких, став безробітним, опинився без засобів до існування.

Найчастіше в 2020 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

 • Важку хворобу близьких пережили 16% респондентів, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж у 2019 році.
 • Смерть близьких довелося пережити 16% опитаних, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.
 • Пережили самі важку хворобу чи операцію 15% опитаних, так само, як і в 2019 році.
 • Втратили роботу та стали вимушено безробітними 13% опитаних, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.
 • Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж у 2019 році.

Графік 1. Стресові ситуації, які переживали українці в 2020 році, %   (11% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку) 

 

Певною мірою  інтегральним показником, який би характеризував загальний рівень стресів у суспільстві, може бути відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій (Графік 2). Як можна побачити, переважно кращим становище було в 2013 році, до конфлікту на сході України: 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій. У 2014 та 2015 становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення відповідно (тобто дві третини населення переживали щонайменше один з видів стресу). У 2016 і 2017 ситуація покращувалася, частка людей, які не переживали стресових ситуацій, зросла до 42%, але в 2018-му знову знизилася до рівня 2016 року. Однак у 2019 році цей показник знову пішов угору і складав 49%. Проте 2020 рік і пандемія COVID принесли нові випробування, які суттєво підвищили загальний рівень стресу українців, що відобразилось у значному падінні частки тих, хто не пережив стресів протягом 2020 року – до 32%.

Графік 2.  Відсоток опитаних, які не переживали жодних стресів, динаміка 2013-2020 рр. За віком:

 • Серед людей старше 50 років більше тих, хто протягом минулого року пережили власну важку хворобу (19-26%) та тих, хто пережили смерть близьких (21-22%), порівняно з людьми молодше 50 років (5-11% та 10-17% відповідно).
 • Натомість, серед респондентів віком до 50 років більша частка тих, хто втратив роботу і залишився безробітним (15-19%), ніж серед респондентів віком 60 років і старше (2-6%).
 • Загалом, порівняно менше стресів переживали опитані віком 18-39 років (серед них стреси протягом 2020 року пережили близько 60%), ніж опитані віком 40-69 років, серед яких стрес пережили 71-73%.

 

За статтю:

 • У цілому протягом 2020 року жінки дещо частіше переживали стресові ситуації: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 62% опитаних, а серед жінок – 71%.    
 • Жінки частіше переживали важку хворобу близьких (19% серед жінок проти 13% серед чоловіків), смерть близьких (18% проти 14%), а також власну важку хворобу чи операцію (18% проти 12%). Також, протягом минулого року жінки дещо частіше за чоловіків відчували власну безпорадність (6% серед жінок проти 4% серед чоловіків), а чоловіки дещо частіше за жінок переживали бомбардування чи обстріл (3% серед чоловіків проти 1% серед жінок).  Зауважимо, що гірший стан здоров’я жінок у порівнянні з чоловіками може бути пов’язаний з тим, що очікувана тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років більша, ніж серед чоловіків.

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї:

 • Респонденти з середнім та високим рівнем фінансового становища мають загалом менший рівень стресів (серед них 33% і 48% відповідно зазначили, що не переживали жодних стресів), ніж респонденти з низьким і дуже низьким рівнем фінансового становища (серед яких 24% і 19% відповідно вказали на відсутність стресів).
 • Люди з низьким і дуже низьким фінансовим забезпеченням значно частіше, ніж люди з середнім і високим фінансовим забезпеченням, переживали важку хворобу/операцію, втрачали роботу та відчували власну безпорадність.
 • Близько чверті респондентів із дуже низьким рівнем матеріального добробуту пережили у 2020 році смерть близьких, що значуще більше, ніж серед респондентів із середнім (15%) та високим (12%) рівнем добробуту.
 • Опинитися без засобів існування протягом останнього року довелося 17% респондентів із найнижчим рівнем фінансового забезпечення, тоді як інших категорій ця частка складає від 2% до 9%.
 • Серед опитаних з високим рівнем достатку майже немає респондентів, які втратили віру у власні сили, тоді як серед опитаних інших категорій ця частка складає 3-4%.

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети.

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру у власні сили 12
Пережити смерть близьких 3 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Наражатися на погрози, залякування 14
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Переживати інші стресові ситуації 16
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Опинитися без засобів до існування 8 ВАЖКО СКАЗАТИ 18
Відчувати свою безпорадність 9 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 19
Звертатися за допомогою до суду 10    

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1.  У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? % тих, хто переживав ті чи інші ситуації

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11 9 12 15 15
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13 12 9 13 16
Пережити смерть близьких 7 6 9 9 7 9 9 16
Жити у стані, близькому до самогубства 0 1 0 0 1 1 1 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 6 8 9 6 7 5 6 13
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 1 1 1 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 2 3 4 2 2 2 4
Опинитися без засобів до існування 5 6 6 9 8 6 3 6
Відчувати свою безпорадність 12 12 13 13 13 10 5 5
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1 2 3 1 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 9 8 9 14 8 8 6 10
Втратити віру у власні сили 6 5 7 8 7 6 4 3
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 4 3 3 3 2 1 2
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1 2 2 0 2
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1 1 1 0 2
Переживати інші стресові ситуації 15 28 22 12 16 13 9 11
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42 38 49 32
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 4 2 5 5 10 1 2

 

За даними останнього Омнібусу, грудень 2020 р.:

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

Вікові групи:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Пережити важку хворобу, операцію 5 10 11 19 25 26
Пережити важку хворобу близьких 12 14 19 21 16 16
Пережити смерть близьких 10 9 17 22 21 21
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 0 1 0 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 15 17 19 12 6 2
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 1 1 2 2
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 5 4 3 3 4 5
Опинитися без засобів до існування 4 6 7 5 6 7
Відчувати свою безпорадність 4 4 3 5 8 8
Звертатися за допомогою до суду 1 4 2 3 2 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 7 13 12 13 8 8
Втратити віру у власні сили 3 3 2 2 3 2
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 2 2 2 2 2
Наражатися на погрози, залякування 2 2 1 1 3 1
Пережити бомбардування, обстріл 2 2 4 3 4 0
Переживати інші стресові ситуації 13 10 9 12 13 6
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 41 37 27 24 26 33
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 2 1 3 2 1

 

Стать:

  Україна в цілому, % Чоловіки Жінки
Пережити важку хворобу, операцію 15 12 18
Пережити важку хворобу близьких 16 13 19
Пережити смерть близьких 16 14 18
Жити у стані, близькому до самогубства 1 0 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 13 12 13
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 4 3 4
Опинитися без засобів до існування 6 5 6
Відчувати свою безпорадність 5 4 6
Звертатися за допомогою до суду 2 3 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 10 11 10
Втратити віру у власні сили 3 2 3
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 2 1
Наражатися на погрози, залякування 2 2 1
Пережити бомбардування, обстріл 2 3 1
Переживати інші стресові ситуації 11 10 11
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 32 36 28
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 2 2

 

Рівень фінансового забезпечення сім’ї (самооцінка)[i]:

  Дуже низький Низький Середній Високий
Пережити важку хворобу, операцію 19 19 14 9
Пережити важку хворобу близьких 13 19 18 11
Пережити смерть близьких 26 18 15 12
Жити у стані, близькому до самогубства 2 1 1 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 20 17 10 6
Постраждати від нападу чи пограбування 4 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 6 3 5 3
Опинитися без засобів до існування 17 9 3 2
Відчувати свою безпорадність 9 7 5 2
Звертатися за допомогою до суду 1 2 2 3
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 10 10 12 8
Втратити віру у власні сили 4 4 3 0
Серйозно конфліктувати з оточуючими 4 2 1 2
Наражатися на погрози, залякування 2 1 2 2
Пережити бомбардування, обстріл 4 3 2 2
Переживати інші стресові ситуації 12 11 10 12
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 19 24 33 48
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 2 2 1

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової, l.novikova@kiis.com.ua[i] Дуже низький рівень – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко. Середній рівень – вистачає грошей на їжу, одяг і можуть дещо відкладати. Високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

 

 


21.1.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: