КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Чи йде війна між Росією та Україною?

Порівняння поглядів українців та росіян на збройний конфлікт на Донбасі

 Прес-реліз підготувала Марина Шпікер

Між поглядами українців та росіян на участь Росії в українських подіях останніх двох років залишаються великі розбіжності. Притримуються думки, що між Росією та Україною йде війна, 63% українців та 25% росіян. Вважають, що російські війська присутні на території України, 65% українців та 27% росіян. В той же час, приєднання Криму до Росії схвалюють 83% росіян і тільки 10% українців.

Протягом 5-16 лютого 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне дослідження громадської думки в Україні. Методом особистого інтерв'ю опитано 2020 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється владою України, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються і на територіях, що тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Для порівняння використовуються дані Левада-Центру (звіт доступний за посиланням: http://www.levada.ru/2016/02/03/majdan-ukraina-krym/). Опитування Левада-Центру було проведене 22-25 січня 2016 року по репрезентативній для всієї Росії вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Опитування проводилось вдома у респондента методом особистого інтервю. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.

 

Порівняння результатів досліджень КМІСу та Левада-Центру демонструє суттєві розходження між уявленнями українців та росіян щодо участі Росії в українських подіях. Позиція, яку зайняла більшість останніх ще в 2014 році, практично не зазнала змін. Росіяни переважно не вважають свою країну стороною військового конфлікту і не визнають наявності армії РФ в Україні. Натомість українці здебільшого переконані в тому, що між двома країнами триває війна, і це підтверджується присутністю російських військ на українській території. Оцінки кримських подій 2014 року також діаметрально протилежні: росіяни в основному схвалюють приєднання Криму до Росії, українці засуджують.

Більшість українців погоджуються з думкою, що Росія та Україна воюють між собою: підтримали це твердження 63% опитаних, не підтримали – 18%, а решта 19% не змогли відповісти. Натомість росіяни переважно не визнають те, що відбувається, війною між двома державами. Серед респондентів з Росії тільки 25% вважають, що Україна та Росія воюють, 65% притримуються протилежної думки, а 11% не висловились з цього приводу.

 

Графік 1. Рівень згоди із твердженням, що між Росією та Україною йде війна (% від всіх опитаних в Україні (N=2016) або в Росії (N=1600)).


У присутності російських військ в Україні переконані 65% респондентів-українців. Ще 13% вважають, що армії РФ на цій території немає, а 22% не мають визначеної думки з цього питання.   Серед росіян 27% підтримують твердження щодо присутності російських військ, 52% заперечують, а 21% не зміг відповісти.

 

Графік 2. Рівень згоди із твердженням, що зараз в Україні є російські війська (% від всіх опитаних в Україні (N=2014) або в Росії (N=1600)).

 


Українці розцінюють втрату Криму дуже негативно: 62% безумовно не підтримують приєднання півострову до Росії, 18% - скоріше ні. Безумовно або скоріше схвалюють цей перехід по 5% респондентів. Решта 10% не змогли дати відповідь.

Росіяни, навпаки, позитивно сприймають приєднання Криму, незважаючи на наслідки, які спричинила ця подія для Росії. Безумовно підтримують те, що відбулось, 47% опитаних, а скоріше підтримують – ще 36% з них. Не схвалюють приєднання Криму безумовно 4% респондентів, скоріше – 9%. Не відповіли 4% опитаних.

Серед опитаних мешканців Росії 61% притримується думки, що приєднання Криму принесло більше користі, а 20% - що більше шкоди. Не змогли дати оцінку наслідкам цієї події 19% респондентів.

 
Графік 3. Рівень підтримки приєднання Криму до Росії (% від всіх опитаних в Україні (N=2014) або в Росії (N=1600)).
 

Громадська думка українців з вищевказаних питань суттєво відрізняється по регіонах:

  • У Західному та Центральному регіонах набагато більше респондентів схильні погоджуватися із тим, що між Україною та Росією йде війна. На Заході так вважають 88% опитаних, в Центрі – 77%, в той час як на Півдні поділяють цю думку 45%, а на Сході – 41%. На Донбасі тільки 8% характеризують події як війну між двома країнами.
  • У присутності російських військ в Україні переконані 89% респондентів на Заході, 76% у Центрі, 57% на Півдні і тільки 37% на Сході. На Донбасі всього 6% погоджуються, що армія РФ є на українській території.
  • Ставлення до включення Криму у склад РФ негативне у більшості мешканців кожного регіону, за винятком непідконтрольного Донбасу, проте регіональні відмінності залишаються. На Заході безумовно або скоріше засуджують цю подію 95% опитаних, у Центрі – 88%, на Півдні – 80%, а на Сході – 63%. На Донбасі не підтримують приєднання Криму до Росії 16% респондентів.
  • На Сході та на Півдні спостерігається високий рівень невизначеності щодо перерахованих запитань. Близько третини не змогли відповісти, чи йде війна між Росією та Україною. Не мають певної позиції щодо присутності російських військ в Україні 42% на Сході та 30% на Півдні. У Східному регіоні кожен п’ятий не може або уникає давати оцінку приєднанню Криму до Росії.

 

_______________________

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні); Донбас – райони Донецької області, не підконтрольні Україні.


Є також невеликі відмінності у ставленні різних вікових груп до вищевказаних питань:

  • Старші респонденти відрізняються у своїх судженнях від молодших вікових груп, особливо від людей до тридцяти. Зокрема, перші менш схильні називати конфлікт між Росією та Україною війною. Респонденти старше 50 років частіше не погоджуються, що між Росією та Україною йде війна, аніж опитані до 30 років (18-30 – 13%, 50-65 – 20%, 66 та старше – 21%).

  • Серед людей старше 66 років 18% вважають, що російських військ в Україні немає, тоді як у віковій групі до 30 років таких тільки 8%.

  • Схвалюють приєднання Криму до Росії 12% людей старше 66 років, порівняно з 6% осіб до 30 років.

 
 

Додаток 1.

Формулювання запитань з анкети: дослідження КМІСу (Україна).

Чи підтримуєте Ви приєднання Криму до Росії? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Безумовно так 1 Скоріше ні 3 ВС/НЗ 9
Скоріше так 2 Безумовно ні 4    

 Як Ви вважаєте, чи є зараз в Україні російські війська? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Є 1 Немає 2 ВС/НЗ 9

Чи згодні Ви з думкою, що між Росією й Україною йде війна?

Так 1 Ні 2 ВС/НЗ 9

 

Формулювання запитань з анкети: дослідження Левада-Центру (Росія).

Поддерживаете ли Вы присоединение Крыма к России?

Определенно да 1 Скорее нет 3 ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ 5
Скорее да 2 Определенно нет 4

Как Вы считаете, есть ли сейчас в Украине российские войска?

Есть 1 Нет 2 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 3

Согласны ли Вы с мнением, что между Россией и Украиной идет война?

Да 1 Нет 2 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 3

 

Таблиці

 

Чи підтримуєте Ви приєднання Криму до Росії?

Таблиця 1.1.Порівняння відповідей по Україні та по Росії.

  Росія (Левада-центр) Україна (КМІС)
Безумовно так 47 4.6
Скорiше так 36 4.6
Скорiше нi 9 18.3
Безумовно нi 4 61.8
ВС/НЗ 4 10.8
Разом 100 100

Таблиця 1.2.Порівняння відповідей по регіонах України.

  Західний Центральний Південний Східний Донбас
Безумовно так  0.8    1.7    5.0    6.3    33.6  
Скорiше так  0.8    2.3    3.8    8.9    25.7  
Скорiше нi  12.5    12.4    29.8    24.2    11.6  
Безумовно нi  83.0    75.2    50.0    38.7    4.5  
ВС/НЗ  2.9    8.4    11.4    21.8    24.6  
Разом  100    100    100    100    100  

Таблиця 1.3.Порівняння відповідей по вікових групах.

  18-30 31-49 50-65 66+
Безумовно так  2.4    4.9    4.8    6.9  
Скорiше так  3.4    4.9    4.8    5.3  
Скорiше нi  16.7    16.3    19.0    22.8  
Безумовно нi  67.1    64.2    60.8    51.9  
ВС/НЗ  10.5    9.8    10.6    13.1  
Разом  100    100    100    100  

Таблиця 1.4. Динаміка відповідей в Росії: порівняння 2014 та 2016 року.

  Росія (Левада-центр)
  Грудень 2014 Січень 2016
Безумовно так 50 47
Скорiше так 36 36
Скорiше нi 7 9
Безумовно нi 3 4
ВС/НЗ 4 4
Разом 100 100

 

Як Ви вважаєте, чи є зараз в Україні російські війська?

Таблиця 2.1. Порівняння відповідей по Україні та по Росії.

  Росія (Левада-центр) Україна (КМІС)
Є 27 64.9
Немає 52 13.1
ВС/НЗ 21 22.0
Разом 100 100

Таблиця 2.2. Порівняння відповідей по регіонах України.

  Західний Центральний Південний Східний Донбас
Є  89.3    75.9    57.2    36.6    6.4  
Немає  1.3    7.4    13.2    21.3    78.1  
ВС/НЗ  9.4    16.7    29.6    42.1    15.5  
Разом  100    100    100    100    100  

Таблиця 2.3. Порівняння відповідей по вікових групах.

  18-30 31-49 50-65 66+
Є  70.0    67.0    65.6    53.3  
Немає  8.2    13.2    14.3    17.9  
ВС/НЗ  21.8    19.8    20.1    28.7  
Разом  100    100    100    100  

Таблиця 2.4. Динаміка відповідей в Росії: порівняння 2014 та 2016 року.

  Росія (Левада-центр)
  Вересень 2014 Січень 2016
Є 29 27
Немає 49 52
ВС/НЗ 23 21
Разом 100 100


Чи згодні Ви з думкою, що між Росією й Україною йде війна?

Таблиця 3.1. Порівняння відповідей по Україні та по Росії.

  Росія (Левада-центр) Україна (КМІС)
Так 25 63.0
Нi 65 17.9
ВС/НЗ 11 19.1
Разом 100 100

Таблиця 3.2. Порівняння відповідей по регіонах України.

  Західний Центральний Південний Східний Донбас
Так  87.5    77.1    45.4    41.1    7.8  
Нi  3.4    9.5    26.1    26.7    74.1  
ВС/НЗ  9.1    13.4    28.6    32.2    18.1  
Разом  100    100    100    100    100  

Таблиця 3.3. Порівняння відповідей по вікових групах.

  18-30 31-49 50-65 66+
Так  66.4    64.9    63.2    54.6  
Нi  13.4    17.8    19.9    21.3  
ВС/НЗ  20.2    17.3    16.9    24.2  
Разом  100    100    100    100  

Таблиця 3.4. Динаміка відповідей в Росії: порівняння 2014 та 2016 року.

  Росія (Левада-центр)
  Квітень 2014 Січень 2016
Так 34 25
Нi 57 65
ВС/НЗ 9 11
Разом 100 100

 

З приводу коментарів можна звертатися до Марини Шпікер: m.shpiker@kiis.com.ua

 


15.3.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: